Trwa 12. edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”!

0
36
views

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji 12. edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już 11 edycji konkursu, podczas których wyłoniono 55 laureatów zasługujących – w ocenie społeczeństwa – na szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

12. edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, zaś sama uroczystość wręczenia wyróżnień zostanie wpisana w Centralne Obchody Święta Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do obecnej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” trwa do 31 maja 2019 r. Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Natomiast laureatów konkursu (5 osób) wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska  Linia”,  02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl ,gdzie również widnieje regulamin konkursu.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

(Biuro Prewencji KGP / mw)

 

Poddębiccy uczniowie szkół średnich walczyli o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi na etapie powiatowym

Na terenie powiatu poddębickiego po raz drugi rozegrały się powiatowe eliminacje konkursu dla uczniów szkół średnich o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych rywalizowała o pierwsze miejsce i udział w eliminacjach wojewódzkich.

14 marca 2019 roku na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach przeprowadzili powiatowe eliminacje konkursu pod patronatem Starostwa Powiatowego Policji w Poddębicach.  Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała 3-osobowa Komisja, tj.: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach – mł. insp. Jarosław Zieliński,  dzielnicowy –  asp.szt. Grzegorz Śmiechowski (sędzia) oraz dyrektor LO w Poddębicach – Pan Jarosław Terlecki. Cel konkursu to popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa, utrwalanie zdobytej wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i porządku publicznego, przybliżenie zawodnikom procedury rekrutacji do pracy w mundurze oraz propagowanie zasad fair-play podczas rywalizacji sportowej.

Cztery drużyny, po dwie z każdej ze szkół średnich w pierwszej kolejności przystąpiły do rozwiązania testu wiedzy, który składał się z 30 pytań z zakresu wiedzy o społeczeństwie i bezpieczeństwie. Następnie zawodnicy zaprezentowali praktyczne umiejętności podczas pokonywania toru przeszkód. Po zakończonych zmaganiach Komisja dokonała podliczenia zebranych przez drużyny punktów i podała oficjalne wyniki.

 I miejsce – zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach

 II miejsce – drużyna reprezentująca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

III miejsce – przypadło drugiej drużynie z Liceum Ogólnokształcącego

IV miejsce – zajęli zawodnicy drugiej drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Drużyny, które po zaciętej rywalizacji stanęły na podium otrzymały okolicznościowe puchary i dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Poddębicach oraz Bank Spółdzielczy w Poddębicach. Nie zabrakło również gratulacji oraz pamiątkowych zdjęć.

Teraz zwycięska drużyna będzie walczyć podczas eliminacji wojewódzkich o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Wszystkim osobom uczestniczącym w konkursie, kibicom oraz współorganizatorom oraz Gospodarzom obiektu na którym odbył się turniej, serdecznie dziękujemy.

st. sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel.695-406-267

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ