Termy Uniejów zyskają nową strefę spa & wellness

0
89
views
SONY DSC

Kompleks basenowy Termy Uniejów kolejny raz się rozbudowuje. Tym razem dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zyska nową przestrzeń spa & wellness.

Koszt dofinansowania z UE to 7 mln 216 tys. Zarząd Term Uniejów dziękuje władzom województwa łódzkiego oraz Posłowi Piotrowi Polakowi i Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego p. Dorocie Więckowskiej za wsparcie i pomoc.

Inwestycja będzie uzupełnieniem i rozszerzeniem dotychczasowej oferty spa & wellness na kompleksie Term Uniejów. Nie obejmie rozszerzenia strefy basenowej, która została rozbudowana niedawno, ani też nie wpłynie bezpośrednio na zwiększenie pojemności obiektu. Rozszerzy natomiast i uatrakcyjni ofertę spa & wellness na obiekcie w zakresie: rozbudowanej strefy saun, a także nowo powstałych stref fitness, czy dodatkowych gabinetów masażu i pielęgnacji. Dwie ostatnie strefy zyskają nowe osobne wejście i strefę szatniowo- sanitarną na łączną liczbę ponad 100 osób.

Projekt obejmuje nadbudowę najstarszej, parterowej części Kompleksu Term Uniejów otwartej dla gości w 2008 r. Na nadbudowanym piętrze zlokalizowane zostaną m.in.:

 • Strefa Aktywności Zdrowotnej obejmująca: dwa gabinety masażu, gabinet spa z łaźnią błotną i pomieszczeniem technicznym, pomieszczenie gospodarcze;
 • Strefa Aktywności Ruchowej obejmująca tradycyjną siłownię oraz osobną salę fitness do treningu obwodowego;
 • Strefa Aktywności Witalnej obejmująca:
  • saunę aromatyczno – ziołową mazowiecką/ saunę PUR;
  • łaźnię parową z systemem SOLDOS – kąpiele i inhalacje solne w ramach łaźni parowej;
  • saunę himalajską – solankową;
  • saunę Bania – rustykalna atrakcja z automatycznym systemem naparu;
  • saunę IR -FOTELE PODCZERWIENI INFRA PLUS;
  • strefę wypoczynku z ekranami SLOW MOTION oraz piecem Maximus (piec z otwieraną czaszą, pod którą ukryte są kamienie i automatycznie uruchomia się rytuał samoczynnego polewania kamieni w piecu wodą);
  • kompleksy natryskowe;
  • studnię lodową STALAGMIT;
  • toalety przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

 

 

Nadbudowane piętro będzie posiadało odrębne wejście dla gości z zewnątrz, ale również zostanie połączone komunikacyjnie z dotychczasową strefą saun. Z kolei na parterze w dobudowanej części budynku zlokalizowana zostanie Informacja Turystyczna, połączona ze sklepem z pamiątkami z Uniejowa.

Inwestycja realizowana ma być w latach 2021- 2023 r. Na ten rok zaplanowane są niezbędne prace projektowe związane z wprowadzonymi uzupełnieniami na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie realizacji rzeczowej jest planowane na 2022 r. i w zależności od okoliczności zakończone będzie w 2023 r.

 

Rusza I nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich musi spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:

– w ramach dostaw bezpośrednich, lub

– przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub

– w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub

– w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub

– w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej jednego
z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa EPI może posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działa na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej albo innej umowy. Podmioty wchodzące w skład grupy deklarują wspólną realizację operacji, ubieganie się o przyznanie pomocy i mogą być reprezentowane w tym zakresie przez jednego przedstawiciela. Grupa taka musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Co do zasady, grupy składają się z niewielkiej liczby podmiotów gospodarczych współpracujących ze sobą na rynkach lokalnych. Podmioty te działając na danym terenie będą tworzyć więzi społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami. To prowadzi do skrócenia łańcucha dostaw, co z kolei przekłada się na poprawę jakości produktów – towar szybciej trafia do konsumenta więc jest świeższy, a także na niższą cenę, którą musi zapłacić konsument – pomiędzy producentem a nabywcą może być tylko jeden pośrednik.

Wsparcie będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. poprzez metody organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Może być ono przyznane m.in. na:

– budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury,

– zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń – w tym środków transportu,

– zakup lub instalację wyposażenia,

– odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,

– zakup środków produkcji

– koszty ogólne i bieżące.

Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW
na lata 2014-2020 dana grupa może otrzymać ją tylko raz, a jej wysokość wynosi:

– 325 tys. zł, w przypadku gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu,

– 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Zaś budżet w ramach działania wynosi ponad 23 mln zł.

Obecny nabór różni od poprzednich w ramach działania „Współpraca” tym, że można w nim uzyskać pomoc jedynie na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw. We wcześniejszych trzech w ramach ww. działania zakres przyznawania wsparcia obejmował szeroko rozumiane projekty innowacyjne w rolnictwie.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR. Można je złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ