Obserwuj nas na Facebook

Szkolenia online dla przedsiębiorców

Uwaga przedsiębiorcy! 10 i 11 lutego br., do wyboru, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza na szkolenia on-line:

 „Oferta WFOŚiGW w Łodzi na efektywność energetyczną i OZE”, które odbędą się w godz. 10.00-12.00. Podczas spotkań omówione zostaną zasady udzielania dofinansowania oraz formularze wniosków.

Rejestracja uczestników na spotkanie czwartkowe trwa do 9 lutego do godz. 14.00, a zapisy na szkolenie w piątek prowadzimy do 10 lutego do godz. 14.00 lub do wyczerpania miejsc. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez kalendarz szkoleń.

Link do spotkania on-line zostanie przesłany w dniu szkolenia na adresy mailowe uczestników wskazane w zgłoszeniu.

Foto arch. Pixabay

 

Przetarg na nowe oświetlenie ul. Szkolnej i ul. Bojakowskiej rozstrzygnięty

Przy okazji modernizacji sieci oświetlenia w tej części miasta, udało się wypracować porozumienie pomiędzy Samorządem Gminy Uniejów i Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza”, o czym również Pan Burmistrz informował w sprawozdaniu na wspomnianej, grudniowej sesji. Lampy znajdujące się wewnątrz osiedla bloków będą odtąd zasilane z uwzględnieniem licznika spółdzielni. Do tej pory oświetlenie alejek i dróg wewnętrznych pomiędzy blokami było włączone do sieci gminnej.

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku Urząd Miasta w Uniejowie ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Uniejów”. Inwestycja polega na wykonaniu oświetlenia w ulicach Bojakowskiej oraz Szkolnej. Zakres prac, ujętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmuje m.in.: montaż słupów wraz z zamocowaniem na nich lamp oświetleniowych, wykonanie rowów kablowych w wykopie otwartym i przecisku sterowanego pod drogą, a także montaż szafy sterowniczej. Ponadto, zamawiający zobowiązał wykonawcę do odtworzenia nawierzchni jezdni, chodników oraz wjazdów po wykonaniu wszystkich prac montażowych i uruchomieniu nowego oświetlenia.

W ramach prowadzonego postępowania do Urzędu Miasta w Uniejowie wpłynęło 5 ofert. Z informacji z otwarcia ofert, opublikowanej 12 stycznia br. na stronie BIP Urzędu Miasta w Uniejowie, wynika, że koszty przedłożone przez oferentów mieszczą się w przedziale od 120 tys. do 162 tys. zł. Wszystkie złożone oferty zostały poddane weryfikacji przez zespół pracowników ds. zamówień publicznych.

1 lutego br. zamawiający, tj. uniejowski magistrat poinformował, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Uniejów” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, na kwotę 119.189,76 zł, złożoną przez firmę SP-INSTAL SEBASTIAN PRZEPIÓRSKI ze Zgierza.

Pozostałe oferty złożone w toku postępowania wyglądały następująco:

  • RONMONT Rafał Ronowicz ze Zgierza: 148.849,19 zł;
  • Bogdan Wieczorek – F.H.U Instal z Uniejowa: 140.220,00 zł;
  • ENERGJON Jarosław Jończyk z Kozierogów: 162.504,60 zł
  • LIGHT ON KRZYSZTOF BOGUMIŁ PILARCZYK z Korczewa: 120.871,13 zł

Okres gwarancji, na który wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady, był we wszystkich złożonych w postępowaniu ofertach taki sam i wynosił 72 miesiące.

Zgodnie z zapisami projektu umowy, który wraz z dokumentacją przetargową znajduje się w serwisie BIP Urzędu Miasta w Uniejowie, proponowany termin wykonania prac wynosi jeden miesiąc od dnia podpisania umowy z wykonawcą zadania.

(MB)

źródło: Gmina Uniejów

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Piłkarska reprezentacja kobiet trenowała w Uniejowie

Do czwartku 10.07.2024 w Uzdrowisku Termalnym odbywało się zgrupowanie Reprezentacji Kobiet w piłce nożnej w ramach przygotowań do Euro 2025. W powołanej kadrze nie mogło zabraknąć Ewy Pajor. Zawodniczki Niny Palaton trenowały przez cztery dni na kompleksie boisk im. Włodzimierza

Wakacyjna oferta naszego partnera

Bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas wakacyjnych wyjazdów. Partner Łódzkiego Związku Piłki Nożnej – Kahlenberg Services przygotował nową ofertę dotyczącą obozów piłkarskich – zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych. Zachęcamy się do

PJS: Klasyfikacje klas A

Publikujemy klasyfikację Pro Junior System we wszystkich grupach klasy A za sezon 2023/2024. Zgodnie z regulaminem (punkt 4) – w sytuacji, gdy drużyny jednego klubu uczestniczą w rozgrywkach Ekstraklasy, I

PJS: Klasyfikacje klas okręgowych

Przedstawiamy klasyfikację Pro Junior System za sezon 2023/2024 w klasach okręgowych jak i listę klubów, które otrzymają nagrody finansowe. Zgodnie z regulaminem (punkt 4) – w sytuacji, gdy drużyny jednego