Świadczenie postojowe. Dla kogo i jak je dostać? Nowa Tarcza Antykryzysowa [PORADNIK]

0
58
views

Nowelizacja tarczy antykryzysowej to m.in. wydłużenie wypłaty postojowego, czyli świadczeń dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych. Jaka jest kwota świadczenia, komu przysługuje i co trzeba zrobić, by je otrzymać? Odpowiedzi znajdziesz w specjalnym poradniku money.pl.

Pierwsza nowelizacja tarczy antykryzysowej zakłada wydłużenie do 3 miesięcy wypłaty tzw. postojowego, czyli świadczenia w kwocie 2 tys. zł dla osób na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych.

Dokładna wysokość świadczenia to 2080 zł, czyli równowartość 80 proc. pensji minimalnej. Co najważniejsze – świadczenie jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane, więc beneficjenci owe 2080 zł dostaną na rękę.

Wypłaty postojowego w ramach tarczy antykryzysowej realizuje ZUS, po złożeniu odpowiedniego wniosku. Jak go złożyć oraz jakie są różnice postojowego dla samozatrudnionych i osób pracujących na umowach cywilnoprawnych? Wyjaśniamy poniżej.

Postojowe na umowie cywilnoprawnej

Osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) mogą otrzymać 2080 zł na rękę przez 3 miesiące, jeśli umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z pandemią koronawirusa.

Warunki, które są wymagane do tego, by móc ubiegać się o wypłatę postojowego to:

  • umowa cywilnoprawna zawartą przed 1 lutego 2020 r.;
  • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie to 15 tys. 681 zł);
  • brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
  • zamieszkanie na terytorium Polski i obywatelstwo RP lub prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium RP;
  • brak możliwości wykonania umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Jeśli suma przychodów ze wszystkich umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku nie przekracza 1 299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Wniosek

Jeśli spełniasz powyższe warunki, możesz liczyć na wypłatę postojowego. Jednak – co najważniejsze – to zleceniodawca bądź zamawiający wykonanie dzieła musi złożyć odpowiedni wniosek, więc musisz go o tym poinformować i o to poprosić.

Co więcej, zleceniodawca lub zamawiający musi dostać oświadczenie, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o kwocie przychodów z innych umów. Jeżeli zawarłeś więcej niż jedną umowę, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.

Wnioski o świadczenie postojowe można składać tak długo, jak będzie trwał stan epidemii oraz najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zniesienia tego stanu.

Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej, zleceniodawca lub zamawiający może wysłać wniosek drogą elektroniczną.

Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości, skontaktuje się e-mailem lub telefonicznie. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku po prostu otrzymasz pieniądze na konto.

Ewentualna decyzja odmowna pojawi się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub zostanie przesłana pocztą. Od odmownej decyzji można odwołać się do sądu za pośrednictwem ZUS-u. Odwołanie należy złożyć pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Postojowe dla samozatrudnionych

Rekompensaty w ramach wypłat postojowego obejmują również samozatrudnionych. W zależności od spełnianych warunków mogą liczyć na 2080 lub 1300 zł na rękę przez 3 miesiące. Warunkiem podstawowym jest wykazanie, że utrata przychodów jest następstwem przestoju wywołanego pandemią koronawirusa.

3 razy po 2080 zł na rękę otrzyma samozatrudniony, jeśli:

A. Rozpoczął działalność przed 1 lutego 2020 r., nie zawiesił działalności, a przychód uzyskany w miesiącu przed złożeniem wniosku o postojowe:

  • był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu w poprzednim miesiącu;
  • nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego (obecnie 15 tys. 681 zł).

B. Rozpoczął działalność przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesił ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskał w miesiącu przed złożeniem wniosku, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Ponadto nie można mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (wynikających np. z innej umowy). Konieczne jest bycie mieszkańcem Polski i obywatelem RP, ewentualnie posiadanie prawa czasowego/stałego pobytu na terytorium RP.

3 razy po 1300 zł na rękę otrzyma samozatrudniony, jeśli:

  • rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT;
  • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
  • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub ma prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium RP.

Wniosek

Jako samozatrudniony samodzielnie składasz odpowiedni wniosek do ZUS, możesz to zrobić w formie elektronicznej, ewentualnie pocztowo lub bezpośrednio w placówce – na przykład już po stanie epidemii. Bowiem wniosek o świadczenie postojowe może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości, analogicznie jak w przypadku zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych będzie kontaktował się e-mailem lub telefonicznie. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku – pieniądze na konto zostaną wypłacone automatycznie.

Ewentualna decyzja odmowna pojawi się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub zostanie przesłana pocztą. Od odmownej decyzji można odwołać się do sądu za pośrednictwem ZUS-u. Odwołanie należy złożyć pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań, który ma pomóc polskim firmom i ich pracownikom w przejściu przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Nowe przepisy obowiązują od 1 kwietnia, 7 kwietnia rząd przyjął projekt rozszerzenia tarczy antykryzysowej, ten trafił do parlamentu. Zapowiadane są kolejne rozszerzenia specustawy.

źródło: money.pl

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ