ŚRODKI NA ROZWÓJ TURYSTYKI

0
11
views

W dniu 25 kwietnia na LVI sesji Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach zadania pn. „Infrastruktura Turystyczna Plus 2023”. Na liście Zarządu Województwa Łódzkiego projektów zakwalifikowanych do realizacji znalazł się wniosek złożony przez nasz samorząd. W/w wniosek dotyczy adaptacji w sąsiedztwie portu jachtowego terenu do wypoczynku nad wodą, montaż pomostu pływającego, koszy, ławek, przebieralni oraz tablic informacyjnych. Na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w celu uprawiania turystyki wodnej – Zbiornik Jeziorsko” gmina Pęczniew otrzymała maksymalne wsparcie w wysokości 100.000,00 zł. Dodatkowo z budżetu gminy wydatkowana zostanie na realizację tego przedsięwzięcia kwota 26.000,00 zł.

źródło: Gmina Pęczniew

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ