RUSZYŁA OGÓLNOPOLSKA AKCJA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NA STOKU”

0
4
views

W tym roku już po raz szósty rusza ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjną pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją działań podejmowanych w poprzednich latach podczas sezonu zimowego, a jego celem jest poprawa bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich oraz promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach, a także upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Partnerami akcji są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Fundacja PZU.

W ramach części projektu adresowanego do dzieci i młodzieży Biuro Prewencji KGP wspólnie z Partnerami zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-filmowym pod nazwą „Śnieżny Dekalog”. Zadaniem dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat, jest zilustrowanie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Na konkurs można przekazywać prace plastyczne lub max. 60-sekundowy spot filmowy.

Prace i zgłoszenia, podpisane przez opiekuna prawnego, należy nadsyłać do 3 marca 2023 r. na adres: Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

Akcja i konkurs promowane będą na licznych spotkaniach profilaktycznych oraz podczas imprez związanych z uprawianiem sportów zimowych w całym kraju.

Na potrzeby przedsięwzięcia została uruchomiona specjalna strona internetowa www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku, do której można uzyskać dostęp również po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na materiałach informacyjnych. Strona ta zawiera materiały informacyjne, fotorelacje z działań Policji w całej Polsce oraz regulamin konkursu plastyczno-filmowego. Serdecznie zapraszamy do udziału i wspólnej zabawy.

(Biuro Prewencji KGP)

 

NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO ASYSTENTA W ZESPOLE PRASOWYM KWP W ŁODZI

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko asystenta w Zespole Prasowym. Kandydaci muszą być policjantami w służbie stałej. Mile widziana obsługa programów do edycji tekstu i obróbki materiałów foto-video.

Podstawowe obowiązki na stanowisku asystenta:

 1. Przygotowywanie dokumentacji filmowej i fotograficznej z realizacji spraw na potrzeby promocji działalności łódzkiej Policji;
 2. Bieżąca obsługa prasowa polegająca na przygotowywaniu policyjnego serwisu informacyjnego, opracowywaniu oraz redagowaniu informacji własnych, a także nadesłanych z jednostek Policji województwa łódzkiego;
 3. Codzienne zbieranie informacji o bieżących zdarzeniach, realizacjach i przedsięwzięciach na terenie działania komend miejskich/powiatowych Policji województwa łódzkiego;
 4. Informowanie przedstawicieli środków masowego przekazu o bieżących zdarzeniach, realizowanych zadaniach i planowanych przedsięwzięciach łódzkiej Policji;
 5. Analiza forów i portali internetowych dotyczących funkcjonowania Policji

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe
 2. Ukończony kurs podstawowy
 3. Minimalny staż służby w policji 3 lata
 4. Doświadczenie zawodowe – co najmniej 2 lata służby w pionie prewencji lub kryminalnym

Mile widziane:

 1. Obsługa programów do obróbki materiałów foto i wideo
 2. Doświadczenie we współpracy z mediami
 3. Doświadczenie w pisaniu i redagowaniu informacji prasowych
 4. Znajomość narzędzi PR i umiejętność wykorzystywania ich w praktyce

Funkcjonariusze zainteresowani służbą w Zespole Prasowym KWP w Łodzi i spełniający wymagane warunki proszeni są o kontakt pod numerem telefonu  47 841 22 12 w godzinach 8-16 do 2 stycznia 2023 roku, w celu umówienia osobistego spotkania.

kom. Aneta Sobieraj

źródło: https://poddebice.policja.gov.pl/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ