Rozpoczęła się budowa Interaktywnego Punktu Turystyki Geotermalnej

0
31
views

Na terenie po wyburzonych w marcu bieżącego roku budynkach dawnego posterunku policji wodnej wreszcie ruszyły prace budowlane. Przedłużający się termin rozpoczęcia robót był spowodowany koniecznością uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji, ale od momentu kiedy ekipa budowlana pojawiła się na placu, z dnia na dzień widać postępy i wyłaniający się z fundamentów kształt przyszłego obiektu.

Przedsięwzięcie realizuje Firma Budowlana CEGBUD z Chlebowa (gm. Turek). Wykonawca inwestycji, wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia dopiero trzeciej procedury przetargowej, wycenił ją na kwotę blisko 5.5 mln zł. Zakres umowy, zawartej w grudniu ubiegłego roku, obejmuje opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych wraz ze wszystkimi instalacjami, przyłączami sieci infrastruktury technicznej do budynku, aranżacjom wnętrz, wyposażeniem ich w meble oraz sprzęt oraz zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu wokół budynku.

Wykonawca w ramach umowy był zobowiązany także do uzyskania pozwoleń: na rozbiórkę pozostałości po posterunku, na budowę, pozwolenia wodnoprawnego, zgody na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz wszelkich innych opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji zadania. Procedury znacznie opóźniły rozpoczęcie robót na placu budowy, ale obecnie – spacerując kładką przez Wartę – można dostrzec zachodzące z dnia na dzień zmiany i wyłaniający się z fundamentów kształt przyszłego budynku.

obrazek
Na placu budowy wyraźnie widać już kształt nowego budynku.

Gminna inwestycja powstaje na bazie wyburzonego posterunku policji wodnej. Budynek administracyjny o powierzchni 85 m² wraz z sąsiadującym hangarem (ok. 50 m²) wzniesiono na początku lat 80-tych dla potrzeb służb mundurowych, które w okresie letnim czuwały nad bezpieczeństwem osób korzystających z urządzonego nadbrzeża i przystani kajakowej. W miarę upływu czasu i zmian linii brzegowej Warty, miejsce straciło swój dawny charakter kąpieliska miejskiego, zawieszono działalność wodnego patrolu, natomiast budynki stały się przechowalnią sprzętu do uprawiania turystyki kajakowej. W 2010 roku burmistrz Józef Kaczmarek doprowadził do uregulowania stanu prawnego działki i gmina Uniejów odkupiła nieruchomość do swoich zasobów od Agencji Mienia Wojskowego. Następnie, w celu uporządkowania terenu zabytkowego parku i nadania mu charakteru reprezentacyjnego, opracowano projekt adaptacji obecnych budynków na obiekt o innowacyjnej funkcji turystycznej, opartej na interaktywnej prezentacji i promocji wykorzystywania wód geotermalnych w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.

(MB)

obrazek
W miejscu budowy Punktu stały budynki po dawnym posterunku policji wodnej.

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie – Rozwój gospodarki turystycznej, Podziałanie – Rozwój gospodarki turystycznej.

 

Koncert finałowy „Most the Music”

Młodzi wokaliści z gminy Uniejów znaleźli się w gronie szczęśliwców projektu „Most the Music” wraz z młodymi muzykami z trzech województw: dolnośląskiego – Dzierżoniów, kujawsko-pomorskiego – Sicienko, podlaskiego – Grajewo. Miesiące ciężkiej pracy zakończy wspólny występ wszystkich uczestników projektu – chórów – wraz z zespołem Pana Adama Sztaby w najbliższy czwartek, 29 czerwca o godz. 17.00 w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

„Most the Music” jest programem edukacji muzycznej stworzonym z myślą o rozwijaniu talentów muzycznych u dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, realizowanym przez Fundację Most the Most. Dyrektorem artystycznym programu został uznany polski kompozytor, pianista, aranżer, dyrygent, producent muzyczny – Pan Adam Sztaba.

Tego dnia na scenie wystąpi 100-osobowy chór dziecięcy z gmin, które wygrały w konkursie Nasz Zabytek. Będą to uczniowie z Tuszyna w Gminie Dzierżoniów, Sicienka, Uniejowa i Powiatu Grajewo, którzy wystąpią pod batutą Adama Sztaby. Wspaniałą atmosferę wieczoru zapewni prowadząca – polska aktorka teatralno-musicalowa, filmowa i telewizyjna oraz piosenkarka, Anna Dereszowska.

Podczas koncertu zabrzmią m.in. utwory takie jak: „Kosmiczne Energie”, „Marchewkowe Pole”, „Meluzyna”, „Niepewność”, „Z Kopyta Kulig Rwie”, „Pół Kroku Stąd”, „Psalm Stojących w Kolejce”, „Na Językach”, „Telefony w Mojej Głowie”, „Mamy Siebie”.

Zapowiedź koncertu po kliknięciu w zdjęcie:

(M. Pokorska)

 

Gmina ogłosiła przetarg na dywersyfikację odnawialnych źródeł energii

Urząd Miasta w Uniejowie ogłosił przetarg na roboty budowlane w ramach projektu pn. „Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrowisku Uniejów poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii”, dofinansowanego środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład / Program Inwestycji Strategicznych / edycja 4: Uzdrowiska. Przedmiotem dwuczęściowego zamówienia jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,7 MW na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Uniejowie oraz rekonstrukcja otworu geotermalnego PIG/AGH-1, z którego pozyskiwane będzie ciepło do ogrzewania. Oferty na wykonanie zadania można składać do 10 lipca br., do godz. 11:00.

CZĘŚĆ I

Polega na budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Brzeziny wraz z niezbędnymi przyłączami i instalacjami oraz elektroenergetycznym przyłączem kablowym SN dla zasilania oczyszczalni ścieków w Uniejowie.

Zakres prac przy budowie elektrowni fotowoltaicznej obejmuje:

 • montaż paneli i falowników o mocy do 660 kWp na stalowej konstrukcji wsporczej wbijanej w grunt,
 • budowę stacji transformatorowo – rozdzielczej wraz z przyłączem do sieci energetycznej,
 • budowę linii kablowych nn, złączy kablowych, linii telekomunikacyjnych oraz montaż słupów z kamerami monitoringu,
 • utwardzenie tłuczniem zjazdu z drogi wewnętrznej,
 • budowę ogrodzenia farmy z bramą wjazdową i utwardzeniami podjazdów,
 • i budowę przyłącza wodociągowego do elektrowni fotowoltaicznej.

Z kolei, w zakresie prac niezbędnych do wykonania elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN dla zasilania oczyszczalni ścieków ujęto:

 • wykonanie rowów kablowych w wykopie otwartym wraz z przepustami pod istniejącymi jezdniami,
 • ułożenie kabli SN i rury optotelekomunikacyjnej wraz ze światłowodem Z-XOTKtsd 12J 1X12/1.8 w rowach kablowych,
 • wymianę istniejącej rozdzielnicy SN wraz z remontem stacji na terenie oczyszczalni,
 • wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów elektrycznych,
 • oraz podłączenie i uruchomienie wybudowanego przyłącza.
obrazek
Przewidziana lokalizacja inwestycji znajduje się w Brzezinach i obejmuje obszar dwóch działek nr 703/4 oraz 705/2, będących w zasobach gminy.

CZĘŚĆ II

Polega na wykonaniu robót geologicznych w celu rekonstrukcji otworu geotermalnego PIG/AGH-1, z którego pozyskiwane będzie ciepło do ogrzewania. Otwór ujęty w zamówieniu znajduje się w Uniejowie, w odległości 1120 metrów na północny wschód od czynnego odwiertu PIG/AGH-2 zlokalizowanego przy siedzibie gminnej spółki Geotermia Uniejów im. S. Olasa. Otwór odwiercono w 1990 r. do głębokości 2065 m p.p.t. W roku 2000 wykonano w nim zabiegi intensyfikacyjne dla poprawy chłonności odwiertu, uzyskując wówczas zatłaczanie na poziomie 67 m³/h, przy ciśnieniu 7,1 bara.

Szczegółowy zakres robót geologicznych do wykonania w otworze PIG/AGH-1 obejmuje:

 • demontaż wiaty lub jej części, w celu uzyskania dostępu do głowicy otworu,
 • zdławienie ewentualnego samowypływu przez zatłoczenie odpowiednio sporządzonej solanki,
 • demontaż głowicy otworu,
 • montaż urządzenia wiertniczego z lewym obiegiem płuczki,
 • szablonowanie i udrożnienie otworu przewodem wiertniczym (w przypadku, kiedy szablon nie zejdzie do głębokości ok. 2065 m p.p.t.),
 • wycięcie i usunięcie z otworu rur okładzinowych do gł. 50 m; ew. docementowanie rur,
 • perforację rur okładzinowych na długości 60 m w wybranych trzech interwałach po około 20 m,
 • odpłukanie, a następnie kwasowanie strefy sperforowanej do spodu otworu,
 • odpłukanie ewentualnego zasypu w otworze,
 • wyciągnięcie przewodu wiertniczego,
 • pompowanie oczyszczające i pompowanie badawcze otworu,
 • demontaż urządzenia wiertniczego,
 • montaż nowej głowicy i połączenie jej z rurociągiem tłocznym,
 • montaż wiaty osłaniającej głowicę otworu.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie niezbędnych działań instytucjonalnych i administracyjnych wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji – plan ruchu zakładu.

obrazek
Otwór PIG/AGH-1 przeznaczony do rekonstrukcji

Ofertę można składać na obie części zamówienia, przy czym możliwe jest składanie ofert częściowych. Wszystkie szczegóły dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w ogłoszeniu opublikowanym w serwisie BIP Urzędu Miasta w Uniejowie, pod linkiem: www.bip.uniejow.pl/zamowienia.

(MB)


Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych edycja 4 uzdrowiska/2022/20/polskilad

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ