PRZECIWKO DYSKRYMINACJI I MOWIE NIENAWIŚCI

0
23
views

Policjanci z Poddębic prowadzą cykl spotkań z młodzieżą na temat mowy nienawiści. Uczniowie usłyszeli skąd bierze się dyskryminacja i uprzedzenia oraz jak nie poddać się stereotypom. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi różniących się kolorem skóry, kulturą czy językiem to główny cel tematu.

7 października 2021 roku poddębiccy policjanci spotkali się z ósmoklasistami Szkoły Podstawowej w Zadzimiu, aby uświadamiać  młodzież o źródłach problemu jakim jest mowa nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych czy wyznaniowych. Policjantka wyjaśniła podstawowe definicje przedmiotowych zagadnień oraz omówiła konsekwencje prawne, jakie może ponieść osoba niepełnoletnia, dopuszczająca się dyskryminacji lub hejtu w środowisku szkolnym. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach, odpowiadając na pytania oraz dzieląc się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami. Dzisiejsza prelekcja poruszyła bardzo wrażliwą i jakże ważną tematykę dotyczącą dorastającej  młodzieży, która dzięki takim spotkaniom, w przyszłości, będzie miała możliwość podjęcia w pełni świadomych  i odpowiedzialnych zachowań  wobec innych osób.

sierż. Beata Orłowska, tel. 695-406-267

 

DOBOROWE CZWARTKI W PODDĘBICKIEJ KOMENDZIE

W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 14:00 do 16:00, zainteresowani wstąpieniem w policyjne szeregi, podczas wizyty w jednostce, mają możliwość rozwiać swoje wątpliwości lub w przypadku podjęcia decyzji, złożyć stosowne dokumenty. Zapraszamy!

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Co daje Ci służba w Policji:

 • stabilne zatrudnienie;
 • możliwość uzyskania praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat;
 • uzyskanie tytułu licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestnictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestnictwo w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW JEST MOŻLIWE PRZEZ CAŁY ROK!

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

 • podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w:

Zespole ds. Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Poddębicach przy ul. Targowej 22 lub Wydziale Doboru i Rezerwy Kadrowej oraz Ewidencji  Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112.

Zapraszamy do monitorowania doborowego fanpage na:

Facebooku @Zostań Łódzkim Policjantem oraz Instagramie #zostan.lodzkim_policjantem

 

Uwaga!!!

Dyżury odbywają się w KAŻDY PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA w godz. 14:00-16:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Poddębicach przy ulicy Targowej 22. Ponadto od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, można kontaktować się telefonicznie z Zespołem Kadr i Szkolenia, pod numerem telefonu 47 845-22-48 lub 47 845-22-49. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Zapraszamy!

Pamiętaj zabierz ze sobą rękawiczki i maseczkę ochronną!

źródło: http://www.poddebice.policja.gov.pl/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ