Przecięciem wstęgi uroczyście otworzyliśmy targowisko

0
38
views

Z końcem sierpnia zakończono realizację inwestycji polegającej na zagospodarowaniu i przebudowanie placu położonego tuż naprzeciwko cmentarza przy ul. Dąbskiej w Uniejowie. Przeprowadzona inwestycja pod nazwą „Przebudowa targowiska miejskiego w Uniejowie”, współfinansowana została ze środków przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1 mln złotych. Całkowity koszt inwestycji, wykonanej przez „Dromex” FHU Roboty Drogowo-Budowlane Robert Pleśnierowicz z Koźminka, wyniósł 1 897 890,00 zł.

W ramach inwestycji teren został oświetlony i wyposażony w infrastrukturę niezbędną dla przywrócenia w tym miejscu lokalnego handlu – powstał parking z nawierzchnią z kostki brukowej, ogrodzenie i przede wszystkim nowoczesne stoiska handlowe tzw. markizy.

W dniu 11 października nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanego targowiska miejskiego z udziałem zaproszonych gości: Posła na Sejm RP – Piotra Polaka, Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego – Doroty Więckowskiej, reprezentującej Marszałka Województwa Łódzkiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – Edyty Michalskiej, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi – Mirosława Kuklińskiego, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poddębicach – Anny Sidorowicz, Powiatowego Inspektora Weterynarii w Poddębicach – Teresy Kutzner, wykonawcy robót – „Dromex” FHU Roboty Drogowo-Budowlane – Roberta Pleśnierowicza, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z firmy PHU „Ortus” – Janusza Fenglera, Proboszcza Parafii Uniejów, ks. infułata – Andrzeja Ziemieśkiewicza, radnych Rady Miejskiej w Uniejowie, sołtysów, przedsiębiorców z gminy Uniejów: Państwa Borowskich, Anny Kolasy, Ireneusza Galocha, Teresy Kaweckiej, Magdaleny i Radosława Kitów, Dariusza Marciniaka, Zofii Jesiołowskiej, Anny Miśkiewicz, Sylwestra Skoniecznego, Wojciecha Sztybrycha oraz pracowników Urzędu Miasta odpowiedzialnych za targowisko.

Po powitaniu uczestników wydarzenia przez Burmistrza Miasta Uniejów – Józefa Kaczmarka, ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz poświęcił miejsce, w którym co czwartki odbywać się będzie targ.

-„Bardzo cieszę się, że w Uniejowie powstało kolejne dzieło dzięki życzliwości wielu osób i zaangażowaniu władz samorządowych – burmistrza i całej rady, przy wsparciu środków zewnętrznych, unijnych. To właśnie takie wydarzenia jak to dzisiejsze, cieszą i budują. Ta inwestycja będzie służyć z pewnością wszystkim mieszkańcom jako miejsce lokalnych produktów” – mówił Poseł na Sejm RP – Piotr Polak.

List gratulacyjny od Marszałka Województwa – Grzegorza Schreibera przeczytała Radna Sejmiku Woj. Łódzkiego – Dorota Więckowska: „ (…) W imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego gratulujemy gminie i jej mieszkańcom nowej inwestycji. Życzymy, aby targowisko dobrze służyło przez długie lata (…).

Następnie przedstawiciele instytucji wojewódzkich i powiatowych, władz gminy Uniejów, wykonawca dróg oraz przedsiębiorcy otworzyli uroczyście przecięciem wstęgi nowe targowisko, które od najbliższego czwartku, tj. 14 października będzie na stałe miejscem handlowym.

Targowisko jako miejsce parkingowe dla osób przyjeżdżających na cmentarz parafialny będzie czynne przez cały tydzień od rana do późnego wieczora.

(MP)

 

 

Umowa na realizację drogi za wałem podpisana

Przetarg został rozstrzygnięty, a zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uniejów – droga za wałem” ma swojego wykonawcę. Roboty ruszą już wkrótce.

Zadanie, o którym mowa to odcinek o długości 700 m i szerokości 5 m, prowadzący od Zagrody Młynarskiej do zbiornika wodnego. Do procedury o realizację zamówienia publicznego zgłosiło się 4 oferentów. Ofertę najkorzystniejszą opiewającą na kwotę 383 470,83 zł zaproponowało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Kupczyk Grażyna, z Uniejowa. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji warunków zamówienia.

Pozostałe prepozycje przekroczyły próg 400 tys. zł. Firma GOODMEN 2020 Sp. z o.o. z Katowic oszacowała wartość zadania na kwotę 402 688,96 zł, firma LuKpol Krzysztof Łuczak z Uniejowa na kwotę 442 800,00 zł i wreszcie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj z Uniejowa zaproponowało kwotę 442 137,33 zł.

 


Inwestycja będzie współfinansowana środkami pochodzącymi z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Stanowią one część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa. Pod koniec czerwca br. gmina otrzymała na zadanie wsparcie finansowe w wysokości 117 560,00 zł.

Składam na ręce pana Marszałka Grzegorza Schreibera podziękowania za uwzględnienie gminy Uniejów w dystrybucji środków. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych nie tylko służą rolnikom, ale przede wszystkim ułatwiają dostęp do infrastruktury, a także podnoszą poziom bezpieczeństwa. Ponadto, droga, którą będziemy realizować, przysłuży się w kontekście przyszłych inwestycji  gminnych i prywatnych na terenach uzdrowiskowych – mówi burmistrz Uniejowa, Józef Kaczmarek.

Planowane przedsięwzięcie, które rozpocznie się już wkrótce, obejmie swym zakresem m.in. pomiary geodezyjne, profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz wykonanie nowej nawierzchni – obecna szutrowa zostanie wymieniona na kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie.

 

W tym roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dofinansowania na realizację budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na łączną kwotę 22 758 234 zł, a środki trafią do wszystkich 157 gmin, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. Tym samym zmodernizowanych zostanie blisko 151 km dróg.

A.Ow.

 

Daj coś od siebie, uczyń by Szlachetna Paczka ruszyła w Uniejowie !

Pomaganie czyni nas lepszymi ludźmi, daje siłę i sprawia prawdziwą radość. Szlachetna Paczka to jeden z najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce, który szuka liderów i wolontariuszy! Zostań Wolontariuszem i miej wpływ na realną zmianę w życiu rodzin w potrzebie!

W Uniejowie potrzebni są bardzo wolontariusze, a przede wszystkim  Lider, by Paczka mogła działać. Bez nich, pomoc dla potrzebujących Rodzin z Uniejowa nie dotrze, a co za tym idzie najbardziej potrzebujące osoby z naszej gminy nie dostaną swojej szansy na lepsze juto…,dlatego też nie czekaj, działaj-bo warto! Bądź świadomy, że dzięki Tobie życie  naszych mieszkańców może się zmienić. Lider-Wolontariusz Szlachetnej Paczki, stwarza szansę na zmianę historii potrzebujących ze swojej okolicy, przywraca im godność. Ze swoim zespołem Wolontariuszy dociera z pomocą tam, gdzie inni nie mają odwagi lub są obojętni. Wolontariusze pomagają: samotnym seniorom, osobom z niepełnosprawnościami w trudnej sytuacji, przewlekle chorym, walczącym o samodzielność, doświadczonym przez los.

Jak zostać liderem/wolontariuszem?

Wypełnij krótki formularz na stronie www.superw.pl. Przejdź rozmowę rekrutacyjną ze swoim przyszłym szefem-koordynatorem. Podejmij decyzję o rozpoczęciu największego wyzwania swojego życia. Odbądź spotkanie wdrożeniowe online. Podpisz niezbędne dokumenty i zacznij działać! Pamiętaj -DOBRO POWRACA Z PODWÓJNĄ SIŁĄ!!!

(AOw.)

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ