PROMOCJA ZAWODU POLICJANTA WŚRÓD UCZNIÓW

0
40
views

Policjanci z Poddębic promowali swój zawód w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Specyfika pracy w mundurze oraz możliwości rozwoju jakie daje służba, to główne tematy wśród młodzieży. Uczniowie z zainteresowaniem pytali o wyposażenie codziennej służby oraz procedury przyjęcia w policyjne szeregi.

16 marca 2022 roku funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach rozmawiali z młodzieżą uczęszczającą do technikum informatycznego oraz logistycznego. Uczniowie którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych decyzji odnośnie swojej przyszłości zawodowej, usłyszeli o możliwości wstąpienia w policyjne szeregi. Młodzi zapoznali się z wymogami formalnymi oraz postępowaniem kwalifikacyjnym. Słuchacze pytali o wyposażenie jakie znajduje się w codziennej służbie oraz specyfikę pracy.
Z uwagi na duże zainteresowanie prelekcjami, w najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkania, nie tylko w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ale także w Liceum Ogólnokształcącym oraz na terenie term w Uniejowie.
Na zakończenie, policjanci rozdali ulotki informacyjne o naborze do Policji.

Służbę w policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Co daje Ci służba w Policji:

 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie przed ukończeniem 26 roku życia ok. 4000 złotych netto, po ukończeniu 26 roku życia ok. 3600 złotych netto;
 • możliwość uzyskania praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat;
 • uzyskanie tytułu licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestnictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestnictwo w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW JEST MOŻLIWE PRZEZ CAŁY ROK!!!

 

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

 • podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w:

Komendzie Powiatowej Policji w Poddębicach

lub Wydziale Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112

– innych siedzibach komend miejskich i powiatowych Policji województwa łódzkiego

– nadesłać pocztą na adres: Wydział Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ul.
Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

 

sierż. sztab. Sylwia Kaźmierczak

 • policjantka rozdaje ulotki informacyjne

źródło: http://www.poddebice.policja.gov.pl/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ