POLICYJNE DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH

0
8
views

Pieszy na przejściu nie może być nigdy zaskoczeniem dla kierującego – to stwierdzenie powinno być priorytetem dla każdego kierowcy, dlatego poddębiccy policjanci ruchu drogowego przeprowadzą dzisiaj działania „Kierujący – pieszy”, podczas których zwrócą szczególną uwagę na sposób zachowania kierujących samochodami w stosunku do pieszych.

Kierujący samochodami nie zawsze ustępują pierwszeństwa pieszym, dlatego aby zapobiec potrąceniom pieszych czy wypadkom z udziałem pieszych, poddębiccy policjanci organizują różnego rodzaju akcje informacyjne oraz działania profilaktyczne. Dzisiaj w ramach działań „Kierujący – pieszy” będą patrolować ulice miasta i sprawdzać przestrzeganie przepisów przez kierujących pojazdami mechanicznymi w stosunku do pieszych.
Policjanci zwrócą uwagę na takie wykroczenia jak przekraczanie dozwolonej prędkości, w szczególności przed i na przejściach dla pieszych, wyprzedzanie na przejściach, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym i inne wykroczenia popełniane w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy dochodzi do zdarzeń z udziałem pieszych w miejscu, w którym powinni oni czuć się bezpiecznie – na przejściu dla pieszych. Do potrąceń dochodzi najczęściej na drogach dwujezdniowych, gdy jeden z kierujących zatrzymał się, aby przepuścić pieszego, a jadący innym pasem nie zatrzymał się w porę lub też nie zauważył pieszego schodzącego z jezdni.
Jednakże również piesi muszą liczyć się z konsekwencjami w przypadku popełnienia wykroczeń w ruchu drogowym, na przykład przechodzenia w miejscach niedozwolonych. Pamiętajmy również, że nic nie zwalnia niechronionych uczestników ruchu drogowego jakimi są piesi z zachowania ostrożności, dlatego zanim przejdą na drugą stronę jezdni, powinni się upewnić, że mogą to zrobić w sposób bezpieczny!
Mundurowi będą także zwracać uwagę na parkowanie na chodnikach, w strefach zamieszkania, ponieważ  otrzymują zgłoszenia o tym, że kierujący blokują przejazdy, wyjazdy, utrudniają lub czasem wręcz uniemożliwiają pieszym poruszanie się. Najwięcej takich zgłoszeń mieszkańcy przekazują Policji za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie internetowo wskazują miejsca, w których kierujący łamią przepisy.

starszy sierżant Alicja Bartczak

 

JEDNOŚLADEM BEZPIECZNIE DO CELU – MOTOCYKL

Policja prowadzi akcję pn. Jednośladem bezpiecznie do celu, której priorytetem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo użytkowników pojazdów jednośladowych. Działania dotyczą między innymi motocyklistów, wśród których tegoroczne statystyki otwarcia sezonu nie są optymistyczne.

Jazda na motocyklu sprawia wiele radości miłośnikom jednośladów. Najważniejsze jednak, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza dotyczącymi ograniczeń prędkości.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, to główne przyczyny wypadków drogowych powodowanych przez motocyklistów.

Na bezpieczeństwo motocyklistów w dużej mierze mają wpływ inni uczestnicy ruchu, przede wszystkim kierowcy samochodów. Jedni i drudzy muszą pamiętać, że nie są na drodze sami. Do groźnych sytuacji, w których poszkodowany zostaje motocyklista dochodzi głównie w sytuacji, gdy kierujący innym pojazdem nie ustąpi mu pierwszeństwa przejazdu.   

W pierwszych 3 miesiącach tego sezonu (statystyka obejmuje też pierwsze 4 dni kwietnia) policjanci odnotowali aż 272 wypadki drogowe z udziałem motocyklistów. Zginęło w nich 30 osób a 255 zostało rannych. Zdecydowana większość (197) z nich miała miejsce w obszarze zabudowanym.

W okresie, gdy na drogach pojawia się coraz więcej jednośladów kierujący powinni pamiętać o obserwacji drogi i spoglądaniu w lusterka. Ważne jest również, by zawczasu i wyraźnie sygnalizowali zamiar zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy oraz swoim stylem jazdy nie zmuszali kierującego jednośladem do gwałtownego hamowania, co może doprowadzić do utraty panowania nad motocyklem.

Poniżej znajdują się przykłady działań policjantów z ostatnich dni oraz niektórych nieodpowiedzialnych zachowań motocyklistów:

„BEZPIECZNY MOTOCYKLISTA” – PRAWIE 90 SKONTROLOWANYCH MOTOCYKLISTÓW PRZEZ POLICJANTÓW SEKCJI KONTROLI RUCHU DROGOWEGO KWP W KRAKOWIE

ZATRZYMANI ZA PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI

SPADŁ Z MOTOCYKLA – BYŁ PIJANY

JECHAŁ MOTOCYKLEM BEZ UPRAWNIEŃ, MAJĄC BLISKO DWA PROMILE ALKOHOLU W ORGANIZMIE, BEZ ŚWIATEŁ, A JEGO PASAŻER OŚWIETLAŁ MU DROGĘ LATARKĄ

MOTOCYKLISTA NIE ZATRZYMAŁ SIĘ DO KONTROLI DROGOWEJ, BO… MIAŁ WIELE NA SUMIENIU

INAUGURACJA SEZONU MOTOCYKLOWEGO ZAKOŃCZONA ZATRZYMANIEM PRAWA JAZDY

Pamiętajmy, że droga jest dla wszystkich. Korzystając z niej mamy swoje prawa, jak też obowiązki, których należy przestrzegać. Wzajemny szacunek i respektowanie praw innych uczestników ruchu pomoże dotrzeć jednośladem bezpiecznie do celu.

Do działań na rzecz bezpieczeństwa użytkowników motocykli przyłączyła się również firma Screen Network S.A. emitując spot pod hasłem Motocyklisto zwolnij! Dojedź jednośladem bezpiecznie do celu na ekranach LED rozmieszczonych na terenie całego kraju.

BRD KG

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach (policja.gov.pl)

 

Wielka akcja policji w całym kraju. Sprawdzą kąt, wlepią srogi mandat

Do czwartku 11 kwietnia włącznie policja w całym kraju prowadzi akcję związaną z szeroko pojętym bezpieczeństwem w pobliżu linii kolejowych. Dla kierowców oznacza to ryzyko otrzymania mandatu na zaskakująco wysoką kwotę. Nawet za to, co części ze zmotoryzowanych może wydawać się normalnym zachowaniem.
Komendant główny Służby Ochrony Kolei zaprosił policję do wspólnych działań, mających poprawić bezpieczeństwo w sytuacjach związanych z podróżowaniem koleją. Ogłoszona 9 kwietnia ogólnopolska akcja będzie trwała do czwartku 11 kwietnia włącznie. W czasie jej trwania policjanci będą współpracować z SOK-iem, by zapewnić podróżnym bezpieczeństwo i karać przewinienia związane z siecią kolejową. To właśnie dlatego akcją powinni zainteresować się również kierowcy.
W czasie trwania działań inspirowanych przez międzynarodową organizację UE-RAILPOL, zrzeszającą służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na kolei, policjanci m.in. częściej będą kontrolować przejazdy kolejowo-drogowe. Warto pamiętać, że łamanie przepisów na nich i w ich okolicy bywa bardzo niebezpieczne, a do tego może zakończyć się nałożeniem bolesnej kary. Nawet na tych, którzy myślą, że nie łamią prawa.
Przepisy zakazują wjazdu na przejazd kolejowo-drogowy, gdy nadawany jest czerwony sygnał lub opuszczane są zapory. Jak mówi art. 28 Prawa o ruchu drogowym, na przejazd nie wolno wjechać również wtedy, gdy – po przejechaniu pociągu – podnoszenie zapór nie zostało zakończone. Oznacza to, że kierowcy, rowerzyście czy pieszemu wolno ruszyć dopiero wtedy, gdy zapory są ustawione pionowo – pod kątem 90 stopni względem gruntu. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nie jest to martwy przepis, a policja rzeczywiście karze za przedwczesne ruszenie po przejechaniu pociągu.
Kara za złamanie tego przepisu jest bardzo surowa. Mandat na kwotę 2000 zł otrzyma zarówno pieszy, jak rowerzysta czy kierowca. Temu ostatniemu dodatkowo policja dopisze 15 punktów karnych, czyli maksymalną liczbę, jaką prawo przewiduje za jedno wykroczenie. Jeśli kierowca popełni takie wykroczenie w warunkach recydywy, czyli drugi raz w ciągu 24 miesięcy od pierwszego ukarania, mandat wyniesie aż 4000 zł.

Oczywiście wjazd na przejazd przy czerwonym świetle czy opuszczanych zaporach nie stanowi jedynego przewinienia, za jakie policja może ukarać w takim miejscu kierowcę. Taryfikator mandatów określa konsekwencje łamania przepisów na przejazdach kolejowych w następujący sposób:

  • Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim — 1000 zł (2000 zł w warunkach recydywy).
  • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy — 2000 zł (4000 zł w warunkach recydywy).
  • Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu — 250 zł.
  • Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe — 300 zł.
  • Zatrzymywanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania — 300 zł.
  • Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską — 100 zł.

Zderzenie samochodu z rozpędzonym pociągiem nie daje dużych szans na przeżycie pasażerom tego pierwszego. Warto o tym pamiętać, zbliżając się do przejazdu kolejowo-drogowego. Trzeba również wiedzieć, że brak widocznej policji nie oznacza bezkarności. W 2023 r. GITD rozpoczęło montowanie pierwszych urządzeń do automatycznego wyłapywania przewinień na przejazdach. Policja zaś może w swojej pracy posługiwać się dronem lub specjalnym pojazdem do obserwacji wizyjnej.

źródło: autokult.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ