Koncert Jacka „Bielasa” Bielińskiego

0
41
views

Koncert Jacka „Bielasa” Bielińskiego
( poeta, tekściarz, kompozytor, prozaik, scenarzysta filmowy, aktor. Lider grup Plastic Bag i Pavulon)
5 października 2019 r. godz. 18.00
Pałac – sala parter

w ramach programu „Ojczyzna Polszczyzna- Tuwim -Dodaj do ulubionych” realizowanego przez Łódzki Dom Literatury

 

https://pdkis.poddebice.pl/wp-content/uploads/2019/09/poddebice.jpg

4 października 2019 r. pałac godz. 18.00 wstęp wolny
– spotkanie z poetami : Rafałem Gawinem i Piotrem Groblińskim
– koncert Jacka „Bielasa” Bielińskiego
Projekt dofinansowany ze środków NCK 

Kino Remiza w Niewieszu spotkanie 4

Kino Remiza Niewiesz
6 października 2019 r. godz. 17.00
seans w OSP Niewiesz
wstęp wolny

Film „Hel” – film z 2009 r. produkcji polskiej, w reżyserii Kingi Dębskiej
Projekcji towarzyszyć będzie spotkanie z reżyserką które poprowadzi Anna Michalska z Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Projekt Kino Remiza polega na organizacji projekcji filmów polskich w Poddębicach i gminie, głównie w remizach strażackich. Jest dofinansowany ze środków MKiDN w ramach programu Kultura dostępna.

źródło: pdkis.poddebice.pl

 

Ogłaszamy nabory do programów Narodowego Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programów:


Jak wypełnić wniosek? [NAGRANIE WEBINARIUM] →


***

Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. O dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury.

Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych.

Osiągnięciu wymienionych celów ma służyć wyłonienie sieci wojewódzkich Operatorów, którzy w oparciu o doświadczenia I edycji programu, realizowanej w latach 2016-2018, podejmą się zbudowania zwartej oferty edukacyjnej, wykorzystywanej z jednej strony do wzmocnienia procesu ustawicznej edukacji w zakresie kultury, z drugiej –  do zintegrowania lokalnych podmiotów sfery edukacji, zarówno tej formalnej, jak i nieformalnej.

Nabór wniosków trwa do 1 kwietnia 2019 roku.

Wnioski należy składać poprzez system EBOI. Możliwość składania dostępna wkrótce.

Informacji o programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w godzinach 10.00-14.00 udziela:

WYNIKI NABORU →

***

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części.

O dofinansowanie w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 nie mogą ubiegać się beneficjenci programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2016-2018.

Nabór wniosków trwa do 1 kwietnia 2019 roku.

Wnioski należy składać poprzez system EBOI. Formularz wniosku jest już dostępny w systemie.

Informacji o programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 w godzinach 10.00-14.00 udziela:

WYNIKI NABORU →

***

Celem programu Kultura – Interwencje 2019 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Program Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 ma kształtować twórcze, odpowiedzialne i świadome postawy wobec języka polskiego, budować kompetencje językowe, doskonalić umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Uprawnione do składania wniosków w programach Kultura – Interwencje 2019 i Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 są:

Realizacja zadań w programach Narodowego Centrum Kultury odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nabory wniosków trwają do 1 kwietnia 2019 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI.  Formularz wniosku jest już dostępny w systemie.

Informacji o programach Kultura – Interwencje 2019 i Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 w godzinach 10.00-14.00 udziela:

źródło: nck.pl

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ