JECHAŁ PIJANY ROWEREM. ZAPŁACI 2500 ZŁOTYCH MANDATU

0
37
views

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Kary dla kierowców są zdecydowanie wyższe, o czym przekonują się osoby łamiące przepisy. Wejście w życie nowego taryfikatora mandatów z pewnością zapadnie w pamięci 51-latkowi, który został zatrzymany przez policjantów, kiedy pod wpływem alkoholu jechał rowerem. Funkcjonariusze nałożyli na cyklistę mandat karny w kwocie 2500 zł.

21 kwietnia 2022 roku o godzinie 15:45, na terenie gminy Pęczniew w powiecie poddębickim, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystę. Podczas legitymowania policjanci wyczuli od kierującego woń alkoholu. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w organizmie wykazało, że mężczyzna miał 1,58 promila. 51-latek został ukarany został mandatem w wysokości 2500 zł. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 roku za jazdę rowerem w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi mandat karny w wysokości 1000 złotych. Jeżeli jednak osoba jadąca na rowerze jest nietrzeźwa (powyżej 0,5 promila) wysokość grzywny wzrasta do kwoty 2500 złotych.

Nietrzeźwy rowerzysta to duże zagrożenie!

Pamiętajmy, pijani kierowcy i rowerzyści w konfrontacji z poruszającym się prawidłowo uczestnikami ruchu drogowego, mogą być przyczyną tragicznych w skutkach wypadków drogowych. Nietrzeźwy kierujący jest poważnym zagrożeniem, nie tylko dla siebie, ale i dla innych użytkowników dróg.

sierż. Beata Orłowska, tel. 695-406-267

 

OCHRONA ZNAKU CZERWONEGO KRZYŻA

W związku z przypadkami nadużywania przez podmioty nieuprawnione znaku czerwonego krzyża, należy wskazać, że prawo do używania znaku czerwonego krzyża jako rozpoznawczego i ochronnego przysługuje tylko w przypadkach i na zasadach określonych w międzynarodowym prawie humanitarnym.

czerwony krzyż

Prawo do używania znaku czerwonego krzyża przysługuje komponentom Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (w skład którego wchodzą: krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – w Polsce jest to Polski Czerwony Krzyż, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca), a także za zgodą władz państwowych istnieje możliwość użycia tego znaku w odniesieniu do ściśle określonych osób i dóbr.

Wszelkie inne użycie znaku jest również sprzeczne z ustawą z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz.U. z 2019 r. poz. 179). Polski Czerwony Krzyż w zakresie swojej właściwości także apeluje o przestrzeganie zasad użycia znaku czerwonego krzyża:

Apel Polskiego Czerwonego Krzyża o nieużywanie znaku czerwonego krzyża na samochodach/transportach osób prywatnych

W związku z licznymi zapytaniami o użycie znaku czerwonego krzyża lub znaków Stowarzyszeń Krajowych Czerwonego Krzyża (Polskiego Czerwonego Krzyża czy Ukraińskiego Czerwonego Krzyża) na transportach prywatnych, informujemy:

Znak czerwonego krzyża oraz znak białego krzyża na czerwonym tle chroniony jest przepisami prawa międzynarodowego (art. 44 i 53 I Konwencji Genewskiej z dn. 12.08.1949 r.; Dz. U. 1956 r., Nr 38, poz.171) oraz przepisami prawa wewnętrznego RP (art. 13, 14, 15 rozdział III Ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu z dn. 16.11.1964 r., Dz. U. Nr 41, poz.276, w związku z ww. konwencją).

Przepisy te zakazują posługiwania się takimi znakami przez podmioty nieuprawnione oraz wszelkich form naśladownictwa tego znaku. Ochrona znaku czerwonego krzyża jest obowiązkiem państwa wynikającym z art. 49 I konwencji genewskiej. Polski Czerwony Krzyż stoi na straży prawidłowego zastosowania znaków symbolizujących humanitaryzm, bezstronność i neutralność.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że funkcjonujemy obecnie w bardzo szczególnych okolicznościach, w których każda pomoc jest potrzebna. W świecie w którym dezinformacja staje się równorzędnym elementem działań militarnych ochrona znaku musi być jeszcze staranniejsza. Symbole polskich sił zbrojnych, organizacji czy nawet znaki firmowe nie mogą być wykorzystywane przez inne, nieuprawnione podmioty.

Stąd znak czerwonego krzyża nie może być udzielany:

  • osobom prywatnym,
  • firmom

których wiarygodności nie możemy zweryfikować,

  • bądź na transportach,

których załadunku i przeznaczenia nie znamy.

Prosimy wszelkie nieuprawnione podmioty o zaprzestanie nadużywania znaku czerwonego krzyża podlegającego szczególnej ochronie.

W czasie konfliktu zbrojnego znak czerwonego krzyża na białym tle może być użyty przez:

  • wojskowe służby medyczne (personel, sprzęt medyczny, placówki opieki nad rannymi i chorymi członkami sił zbrojnych),
  • organizacje zrzeszone w Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (pracownicy, wolontariusze, sprzęt, obiekty pomocy).

Jeśli znak czerwonego krzyża będzie nadużywany przez osoby prywatne, firmy, przedsiębiorstwa i inne podmioty, które w ten sposób chcą „uwiarygodnić” swoją chęć pomocy, wówczas znak ten straci swą moc i nie będzie respektowany przez strony konfliktu, co spowoduje katastrofalne skutki – znak nie będzie chronił rannych, bezbronnych, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy.

(Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Czerwony Krzyż / mw)

źródło: http://www.poddebice.policja.gov.pl/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ