JAK ZACHOWAĆ SIĘ GDY NA DRODZE WIDZIMY POJAZD UPRZYWILEJOWANY ?

0
25
views

W najbliższych dniach ulicami Łodzi będzie przemieszczać się wiele kolumn pojazdów z uczestnikami szczytu OBWE ( Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie). Nad ich bezpiecznym i sprawnym przejazdem czuwać będą policjanci pilotujący radiowozami na sygnałach. Kierowcy powinni zachować przede wszystkim spokój – nie hamować gwałtownie i nie blokować drogi. Prosimy zwracać uwagę na zmianę oznakowania i wykonywać polecenia mundurowych kierujących ruchem.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym definiuje ,,pojazd uprzywilejowany” jako pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.
Określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego. Wówczas wszystkie pojazdy poruszające się pomiędzy nimi, nawet jeżeli nie wysyłają żadnych sygnałów, uważa się za uprzywilejowane. Przepisy zabraniają również wjeżdżania między znajdujące się w kolumnie pojazdy.

Widząc zbliżający się samochód z włączoną sygnalizacją czerwono-niebieską, wiemy, że za nim jadą kolejne samochody w kolumnie. Widząc kolejny samochód błyskający czerwono-niebiesko, dowiadujemy się, że to już ostatni pojazd zamykający kolumnę.
Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów. Oznacza, to że kierującego takim pojazdem nie obowiązują m. in. ograniczenia prędkości, może wjechać „pod prąd”, wyprzedzać w miejscach gdzie obowiązuje taki zakaz, czy wjechać na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Obowiązek ułatwienia przejazdu dotyczy także pieszych znajdujących się na drodze. Oznacza to, że stojący w korku kierowcy powinni rozjechać się na boki, wjechać na pas zieleni lub zjechać na pobocze, a pojazdy znajdujące się w ruchu powinny zmienić pas, tak żeby jak najszybciej przepuścić pojazd uprzywilejowany. Piesi natomiast powinni powstrzymać się od przejścia na drugą stronę ulicy, nawet jeżeli maja zielone światło lub już znajdują się na przejściu.
Należy również pamiętać, o zakazie wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zabudowanym.

źródło: http://www.poddebice.policja.gov.pl/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ