IV sesja Rady Powiatu w Poddębicach

0
123
views

PROPONOWANY PORZĄDEK
IV sesji Rady Powiatu w Poddębicach
zwołanej na dzień  28 stycznia 2019 roku
o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach

 1. Otwarcie IV sesji Rady Powiatu w Poddębicach.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady Powiatu w Poddębicach. 
 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na obszarze Powiatu Poddębickiego na lata 2019-2022 i powołania Zespołu koordynującego realizację tego programu.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.
 7. Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia
  28 grudnia 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poddębicki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu
  w Poddębicach na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Poddębicach na 2019 rok.
 12. Przyjęcie sprawozdania z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
 13. Sprawy różne.   
 14. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu w Poddębicach
źródło: Powiat Poddębicki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ