INFORMACJE Z POWIATU

0
112
views

GRANTY SOŁECKIE

Trwają prace związane z realizacją małych projektów lokalnych w ramach tzw. ”grantów sołeckich”. Dotacje celowe z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 10.000,00 zł otrzymały w tym roku trzy sołectwa : Jadwichna, Rudniki oraz Wola Pomianowa. Dodatkowo z budżetu gminy wydatkowana zostanie na realizację tych trzech inwestycji kwota 4000,00 zł. W Rudnikach zamontowana została już wiata przystankowa, ruszyły prace przygotowawcze związane z pomalowaniem elewacji strażnicy miejscowej OSP. W Jadwichnie wymieniana jest właśnie stolarka okienna w strażnicy, a następnie docieplona zostanie elewacja tego budynku.  Z początkiem listopada w miejscowości Wola Pomianowa przy przystanku autobusowym zamontowana zostanie lampa hybrydowa. Mieszkańcy sołectw sami decydowali, na co przeznaczyć pozyskane pieniądze przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

źródło: Gmina Pęczniew

 

WYKAZ SOŁTYSÓW

I SOŁECTW

GMINY DALIKÓW

1.  Maria Chojnacka                 –    Sołectwo    Bardzynin

2.  Iwona Cyjer                         –    Sołectwo    Brudnów      

3.  Krystyna Cicha                    –    Sołectwo    Budzynek

4.  Barbara Wąchała                –    Sołectwo    Dalików      

5.  Renata  Arkusz                   –    Sołectwo    Dąbrówka Nadolna

6.  Tadeusz Bączak                  –    Sołectwo   Domaniew       

7.  Henryka Morawska             –    Sołectwo   Domaniewek    

8.  Mieczysław  Kisser             –    Sołectwo   Gajówka       

9.  Jarosław Witczak                –    Sołectwo   Idzikowice    

10. Elżbieta Dębowska             –    Sołectwo   Krasnołany  

11. Krystyna Nowak                  –    Sołectwo   Krzemieniew      

12. Franciszek Roźniakowski   –    Sołectwo   Kuciny              

13. Teresa Wrzesińska              –    Sołectwo   Madaje Stare       

14. Joanna Kowalczyk              –    Sołectwo   Oleśnica          

15. Zofia Stańczyk                    –    Sołectwo   Psary   

16. Sławomir Pawlak                –    Sołectwo   Sarnów       

17. Rafał Staszek                     –    Sołectwo   Wilczyca       

18. Zdzisław Joachimiak          –    Sołectwo  Zdrzychów          

19. Justyna Grabarczyk           –    Sołectwo  Złotniki

źródło: Gmina Dalików

 

MEDALE DLA SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ „MLECZWART” W WARTKOWICACH

Spółdzielnia Mleczarska „Mleczwart” w Wartkowicach
otrzymała w kulinarnym konkursie sera:
złoty medal w kategorii ser na kanapkę – serek z Wartkowic z czarnuszką oraz srebrny medal w kategorii ser do sałatki – ser sałatkowy „Fet -Wart”
.

- polski_kongres_serowarski.jpg

Sylwia Bień
źródło: Gmina Wartkowice

Przebudowano drogę powiatową na odcinku Wielenin-Miniszew

   W ubiegłym tygodniu oddano do użytku 1,85 km drogi Wielenin-Miniszew. Droga została przebudowana w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego 2526E odc. Wielenin-Miniszew dł. 2,49 km”, dofinansowanego przez Województwo Łódzkie oraz Gminę Uniejów.
Pierwszy etap przebudowy realizowany był przy udziale środków Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych. Wartość dofinasowania na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Poddębickim a Województwem Łódzkim wyniosła 485 525,00 zł.
Drugi odcinek o dł. 0,35 km realizowany był przy pomocy finansowej Gminy Uniejów w wysokości 70 000,00 zł. Wartość robót tego odcinka to 210 799,40 zł.
Przebudowany odcinek jest przedłużeniem istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej, posiada jezdnię szer. 5,0 m i tworzy cztery skrzyżowania z drogami gminnymi. W ramach budowy wykonano poszerzenia, podbudowę dolną i górną, warstwę wiążącą z masy mineralno-asfaltowej o grub. 4,0 cm oraz warstwę ścieralną o grub. 4,0 cm. Utwardzone zostały pobocza na szer. 0,75 m oraz oczyszczone rowy przydrożne.
Zarząd Powiatu, mając na uwadze fakt, iż dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego nie stanowi 60% kosztów robót budowlanych, wystąpił o zwiększenie kwoty dofinansowania – mówi Starosta Poddębicki Małgorzata Komajda.
Cieszy nas każdy metr nowo budowanych dróg i modernizowanych nawierzchni. Mimo skromnego budżetu Powiat Poddębicki będzie sukcesywnie remontował drogi powiatowe, tak aby poprawić komfort użytkowników dróg – dodaje Wicestarosta Poddębicki Piotr Majer.

Obraz na stronie 3.jpg

Magdalena Stelmasiak
źródło: poddebicki.pl

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ