INFORMACJE POWIATOWE

0
140
views

W 100 -lecie Województwa Łódzkiego – IV Poddębicki Maraton Czytania

   Za nami pierwszy dzień Czwartego Poddębickiego Maratonu Czytania „100 lat Województwa Łódzkiego”. Celem Maratonu jest uczczenie Jubileuszu 100-lecia Województwa Łódzkiego. Dzisiejszy Maraton, który miał miejsce w Przedszkolu Publicznym w Poddębicach zorganizowany został przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Poddębicach. Zaproszeni goście czytali przedszkolakom legendy związane z powiatem poddębickim i województwem łódzkim oraz wiersze dla dzieci autorów związanych z regionem łódzkim.
Lektorami w dzisiejszym Maratonie czytania byli: Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki, Piotr Kozłowski – Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego, Wioletta Świt-Pawlak – Powiatowy Rzecznik Konsumenta, Paweł Kaszuba – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach, Katarzyna Cieślik – Wydział Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Przemysław Jaszczak – Radny Powiatu Poddębickiego, Bożena Michalska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach, Renata Dzieciątkowska – Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Filia w Poddębicach, Lidia Dominiak – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Poddębicach z Dariuszem Piasecznym.
Lektorzy licznie zgromadzonym przedszkolakom przeczytali min. Legendę o Łodzi, Legendę o Białej Damie z Uniejowa, Zosię Samosię, W aeroplanie, Lokomotywę, Okulary Juliana Tuwima, Czytanie, Krasnoludki, Co dzieci widziały w drodze Marii Konopnickiej i wiele innych. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem słuchały czytanych utworów, nagradzając Lektorów gromkimi brawami.

Edyta Durka – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej

W 100 -lecie Województwa Łódzkiego – IV Poddębicki Maraton Czytania – galeria

W 100 -lecie Województwa Łódzkiego - IV Poddębicki Maraton Czytania

W 100 -lecie Województwa Łódzkiego - IV Poddębicki Maraton Czytania

W 100 -lecie Województwa Łódzkiego - IV Poddębicki Maraton Czytania

W 100 -lecie Województwa Łódzkiego - IV Poddębicki Maraton Czytania

W 100 -lecie Województwa Łódzkiego - IV Poddębicki Maraton Czytania

W 100 -lecie Województwa Łódzkiego - IV Poddębicki Maraton Czytania

W 100 -lecie Województwa Łódzkiego - IV Poddębicki Maraton Czytania

W 100 -lecie Województwa Łódzkiego - IV Poddębicki Maraton Czytania

W 100 -lecie Województwa Łódzkiego - IV Poddębicki Maraton Czytania

W 100 -lecie Województwa Łódzkiego - IV Poddębicki Maraton Czytania

 

VIII sesja Rady Powiatu w Poddębicach

 PROPONOWANY PORZĄDEK
VIII sesji Rady Powiatu w Poddębicach
zwołanej na dzień 29 maja 2019 roku
o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach

 1. Otwarcie VIII sesji Rady Powiatu w Poddębicach.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad VIII sesji Rady Powiatu w Poddębicach.
 4. Przyjęcie protokołów z V, VI i VII sesji Rady Powiatu.
 5. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Poddębickim w 2018 roku.
 6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2018 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji „Programu współpracy Powiatu Poddębickiego z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok”.
 9. Przedstawienie „Raportu o stanie Powiatu Poddębickiego w roku 2018”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Poddębicki nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: 902/1 o powierzchni 0,3502 ha, 903/2 o powierzchni 0,1083 ha, położonych w obrębie Chropy gmina Poddębice, stanowiących własność  Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Poddębice z siedzibą w Rodrysinie.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/15/18 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2019.
 12. Przyjęcie sprawozdania z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu w Poddębicach

Bezpłatne warsztaty „Koalicje dla Niepodległej”

 Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach przygotowujących do realizacji projektów w ramach nowego programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Spotkanie przeznaczone dla organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury odbędzie się w Łodzi w dniach 3 – 4 czerwca br. w Muzeum Pałac Herbsta, przy ul. Przędzalnianej 72.

Zapisów dokonać można na stronie:
https://niepodległa.gov.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-bezplatne-warsztaty/ zaznaczając miejscowość i wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje o warsztatach można uzyskać pod adresem e-mail: szkolenia@niepodlegla.gov.pl lub numerem telefonu 22 182 26 05.Obraz na stronie plakat_koalicje-724x1024.jpg

 

źródło: poddebicki.pl

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ