Informacja w sprawie bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych

0
31
views

 

 

 

 

 

 

Granty w LGD

Lokalna Grupa Działania “Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 “Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcie Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD realizowane w ramach Projektu Grantowego.

Wnioski można składać do 30 października 2019 r.

Szczegółowe informacje oraz bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30—15.30) oraz punkcie konsultacyjnym w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, p. 2 (czynne w środę w godz. 16.00-18.00).

 

źródło: Gmina Poddębice

 

Informacje dla przedsiębiorców dotyczące zasad eksportu, importu oraz formalności celnych w przypadku bezumownego Brexitu.

Materiał informacyjny MRiRW na temat procedur kontroli i mechanizmów administrowania handlem, które zaczną obowiązywać, w scenariuszu bezumownego Brexitu w obrocie towarami rolno-spożywczymi ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Szczegóły na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/co-po-bezumownym-brexicie

Urząd Gminy w Zadzimiu informuje, iż w dniu 16 października 2019 r. (środa) od godziny 12.00 wypłacane będą pieniądze należne z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej za drugi okres 2019 r. Wypłata nastąpi w kasie urzędu bądź przelewem na konto bankowe zgodnie z wariantem wskazanym we wniosku przez wnioskodawcę.

źródło: Gmina Zadzim

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ