Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

0
101
views

Starostwo Powiatowe w Poddębicach informuje właścicieli lasów prywatnych o konieczności zwrócenia uwagi na drzewa rosnące wzdłuż ciągów komunikacyjnych i szlaków turystycznych pod kątem zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia (drzewa silnie pochylone, nadłamane, z naderwanym systemem korzeniowym, obumarłe i zamierające, pojedyncze suche gałęzie, itp.).
W tym celu zaleca się prowadzenie regularnych i starannych przeglądów drzewostanów. W przypadku stwierdzenia takich zagrożeń konieczne jest niezwłoczne przystąpienie do ich usunięcia, traktując sprawę bezpieczeństwa publicznego jako nadrzędną i priorytetową.
W szczególności obowiązek naprawienia szkody wynika z przepisów Kodeksu cywilnego. Stąd wystąpienie szkody będącej wynikiem obłamania gałęzi, przewrócenia bądź złamania drzewa może być przesłanką do roszczeń wobec właścicieli lasów prywatnych i powstania obowiązku jej naprawienia.

źródło: poddebicki.pl

Poprzedni artykułWYNIKI MECZÓW SPARINGOWYCH
Następny artykułLIGI HALOWE W POWIECIE
UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ