GMINA PODDĘBICE W GRONIE NAJBARDZIEJ GOSPODARNYCH W POLSCE

0
25
views

8 miejsce w kraju, a 2 w województwie po bogatym Rzgowie, zajęły Poddębice w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego.

Zestawienie za 2019 rok powstało w oparciu o analizę ekonomiczną oraz sposób gospodarowania pieniędzmi przez jednostki samorządowe. Zespół badaczy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego bazował na podstawie oficjalnych danych przekazanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe. Oceniane były miasta na prawach powiatu, powiaty ziemskie, gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie. Poddębice sklasyfikowano w tej ostatniej grupie, liczącej 628 jednostek.

– Ranking stanowi kompleksowe i obiektywne opracowanie, mierzone aktualnymi, najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi. Jest uniwersalnym narzędziem obrazującym kondycję finansową lokalnych samorządów. Ósma pozycja w kraju, a druga w województwie łódzkim to dla Poddębic duże wyróżnienie – uważa Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Ta edycja rankingu była trzecią. Zastosowano w niej miernik syntetyczny, czyli zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relacja zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Zdaniem Zygmunta Berdychowskiego pomysłodawcy rankingu, dokument ten jest adresowany do trzech głównych grup odbiorców: samorządowców, aby mogli wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami, przedsiębiorców, aby mogli poznać gminy, w których ulokują pieniądze oraz obywateli, aby mogli sprawdzić, jak gospodaruje samorząd lokalny.

Nagrody i wyróżnienia ze względu na sytuację pandemiczną w kraju zostaną wręczone podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów, który zaplanowano w Karpaczu w maju przyszłego roku.

źródło: Gmina Poddębice

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ