Dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację wydarzeń

0
15
views

Zarząd województwa łódzkiego podjął decyzję o przyznaniu wsparcia dla organizacji pozarządowych na realizację pomysłów dotyczących promocji i rozwoju turystki oraz wydarzeń kulturalnych w 2021 roku.

Pierwszemu z tych zagadnień dedykowany jest ogłoszony właśnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego konkurs „Wydarzenia turystyczne na plus”. Kwota do rozdysponowania to 150 tys. zł.

Do konkursu można zgłaszać przedsięwzięcia majce na celu upowszechnianie i rozwój turystyki na terenie województwa łódzkiego, zachęcanie mieszkańców do uprawiania turystyki w naszym regionie, upowszechnianie wizerunku województwa jako obszaru atrakcyjnego dla turystów, upowszechnianie wiedzy krajoznawczej dotyczącej naszego regionu, wzmocnienie kompetencji kadr turystycznych.

Dotację można pozyskać na:

– organizację imprez i wydarzeń turystycznych, na przykład rajdów, spływów, zlotów na terenie województwa

– organizację szkoleń, warsztatów, konferencji i konkursów poświęconych turystyce i krajoznawstwu (w tym webinariów i szkoleń online),

– przygotowanie przedsięwzięć promujących województwo, m.in. wizyt studyjnych, wirtualnych spacerów, filmów promocyjnych itp.

Można pozyskać nawet 10 tys. zł. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80 procent kosztów realizacji zadania. Oferty można składać do 8 marca 2021 r.

Z kolei 350 tys. złotych wynosi pula wsparcia dla organizacji pozarządowych w konkursie dotyczącym zadań związanych z kulturą, sztuką oraz ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dotację można pozyskać na realizację przedsięwzięć mających na celu wzbogacenie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie tradycji kulturowej regionu.

Do konkursu można zgłaszać pomysły na wydarzenia kulturalne prezentujące dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa, czy na prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury. Wsparcie mogą też zyskać autorzy pomysłów na wydarzenia popularyzujące wiedzę na temat życia i twórczości Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Jerzego Pomianowskiego – w setną rocznicę urodzin artystów. Wydarzenia związane z popularyzacją wiedzy na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida w dwusetną rocznicę urodzin poety. Działania poświęcone roli i znaczeniu Witolda Pileckiego oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego  dla tożsamości i niepodległości Polski – w 120. rocznicę ich urodzin.

Nabór ofert potrwa do 12 marca 2021 r. Można pozyskać nawet 70 tys. zł przy minimalnym wkładzie własnym – 10 procent koszów realizacji zadania.

Szczegółowe informacje na temat obu konkursów są stronach:

www.bip.lodzkie.pl www.ngo.lodzkie.pl

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (www.lodzkie.pl)

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ