Budowa Punktu Turystyki Geotermalnej

0
21
views

Przy zejściu z kładki, w pobliżu XIV-wiecznego Zamku oraz kompleksu basenowego „Termy Uniejów”, trwa budowa obiektu o innowacyjnej funkcji turystycznej, opartej na prezentacji wykorzystania wód geotermalnych. W miejscu po dawnym posterunku wodnym powstaje Interaktywny Punkt Turystyki Geotermalnej. Tak będzie wyglądało nowe miejsce na mapie turystycznego Uniejowa:

Realizacja projektu stanowi poszerzenie dotychczasowej oferty uzdrowiska termalnego o nowe produkty i usługi turystyczne. Gminna inwestycja znajduje się na terenie zabytkowego Parku Zamkowego, w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Pracy Twórczej. Obiekt powstaje na bazie dwóch budynków o powierzchni 85 i 50 m², wzniesionych w latach 80-tych na użytek służb mundurowych, które w okresie letnim czuwały nad bezpieczeństwem osób korzystających z kąpieli w Warcie. Po wielu latach starań udało się uregulować stan prawny działki i gmina w 2010 r. odkupiła nieruchomość od Agencji Mienia Wojskowego.

Przedsięwzięcie realizuje Firma Budowlana CEGBUD z Chlebowa (gm. Turek). Wykonawca inwestycji, wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia dopiero trzeciej procedury przetargowej, wycenił ją na kwotę 5,5 mln zł brutto. Zakres zadania obejmuje: uzyskanie pozwoleń (na użytkowanie, na rozbiórkę, na budowę, wodnoprawne), uzgodnień oraz wszelkich innych decyzji, niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji; opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych wraz z przyłączami sieci infrastruktury technicznej do budynku, wszystkimi instalacjami i zagospodarowaniem terenu.

W połowie marca bieżącego roku wykonawca rozpoczął rozbiórkę ogrodzenia oraz istniejących budynków. W dalszej kolejności uporządkowano i zabezpieczono plac budowy. Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń dało zielone światło budowlańcom, którzy bez zbędnej zwłoki, w sierpniu przystąpili do działania. Przy sprzyjającej pogodzie i zadowalającym tempie prac z obrysu fundamentów – dosłownie z dnia na dzień – wyłaniała się bryła nowego obiektu. W chwili obecnej prace są już prowadzone na poziomie wyższej kondygnacji.

Nowy budynek będzie dysponował czterema strefami o zróżnicowanym przeznaczeniu, rozmieszczonymi na dwóch kondygnacjach. Na parterze zaprojektowano część ogólną z recepcją i informacją turystyczną, szatnię oraz kącik zabaw dla dzieci. Z kolei na piętrze obiekt będzie oferował Gościom przestrzeń konferencyjną oraz dwie sale interaktywne.

(MB)

obrazek
Wizualizacja Interaktywnego Punktu Turystyki Geotermalnej (zachodnia fasada budynku, widok od strony parkingu)

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie – Rozwój gospodarki turystycznej, Podziałanie – Rozwój gospodarki turystycznej.

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ