Wytyczne po pandemii

0
72
views

Coś, co jeszcze kilka tygodni temu wydawało się nierealne, dziś jest możliwe. Sytuacja epidemiczna w Polsce związana z koronawirusem poprawiła się na tyle, że władze państwowe pozwalają organizować obozy sportowe. Z takiej możliwości z pewnością chętnie skorzystają szkółki i kluby piłkarskie. Jak bezpiecznie zorganizować obóz?


Zdaniem rządu oraz instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne pandemia COVID-19 została opanowana na tyle, by „odmrażać” gospodarkę oraz życie społeczne w coraz szerszym zakresie. Jedną z aktywności, na którą została wyrażona zgoda, jest organizowanie oraz uczestnictwo w obozach sportowych. Oczywiście wciąż nie mogą one wyglądać tak, jak choćby przed rokiem. By uczestnicy byli bezpieczni, należy przestrzegać wielu procedur oraz postępować według ściśle określonych zasad. Jakich?

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży opracowali właśnie specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem wdrażania procedur jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia podczas pobytu na wypoczynku, minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenia zrozumiałego regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców bądź opiekunów, ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem, stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki bezpieczeństwa, a także kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.

Zapraszamy do zapoznania się i stosowania zaleceń zawartych w załączonym poniżej dokumencie.

Wytyczne dla organizatorów

 

Co nowego w IV etapie?

Ministerstwo Sportu opublikowało na swojej stronie internetowej pytania i odpowiedzi dotyczące IV etapu odmrażania sportu. Część z nich ściśle związana jest z piłką nożną. Prezentujemy je poniżej.


1. Czy będzie już można korzystać z dowolnych obiektów sportowych?

Tak, w IV etapie „odmrażania” sportu zniesiono ograniczenia dotyczące możliwości korzystania z obiektów sportowych. W dalszym ciągu niezbędne jest jednak spełnienie wymagań sanitarnych i określonych w rozporządzeniu limitów.

2. Czy można prowadzić zajęcia sportowe w terenie otwartym?

Tak, można prowadzić zajęcia w terenie otwartym, tj. parkach, lasach, łąkach, drogach publicznych, itp.

3. Ile osób może liczyć grupa na zajęciach prowadzonych w terenie otwartym?

W przypadku zajęć prowadzonych w terenie otwartym uczestniczyć może nie więcej niż 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących zajęcia.

4. Czy można zorganizować i przeprowadzić wydarzenia sportowe i zawody sportowe w terenie otwartym?

Tak, można organizować takie aktywności zarówno w terenie otwartym jak i na obiektach sportowych.

6. Kto odpowiada za przestrzeganie zawartych w rozporządzeniu przepisów w przypadku organizacji aktywności w terenie otwartym?

Odpowiedzialność spoczywa na organizatorze danej aktywności/osobie prowadzącej zajęcia w terenie otwartym.

14. Od kiedy można organizować obozy sportowe?

Obozy sportowe można organizować od 6 czerwca br.

15. Jaki jest limit uczestników obozów sportowych?

Rozporządzenie nie określa limitu osób biorących udział w organizacji obozów sportowych. Szczegółowe zasady organizacji obozów sportowych określono w wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku:  https://www.gov.pl/web/sport/bezpieczny-wypoczynek—wytyczne-men-gis-i-mz-dla-organizatorow-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-w-2020-roku

UWAGA! Wszelkie kwestie związane z organizacją obozów pozostają w kompetencjach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

16. Czy można organizować turnieje w halach sportowych?

Tak, można organizować turnieje w halach sportowych, bez udziału publiczności.

17. Ilu uczestników może brać udział w turnieju?

Rozporządzenie określa dopuszczalną liczbę uczestników turnieju, tj. 150 uczestników. Limit ten nie odnosi się do osób obsługujących zawody. Turniej odbywa się bez udziału publiczności.

18. Czy możliwa będzie organizacja zawodów i imprez sportowych przez inne podmioty niż polskie związki sportowe, na przykład stowarzyszenia kultury fizycznej? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Tak, rozporządzenie nie określa katalogu podmiotów uprawnionych do organizacji zawodów i innych imprez sportowych. W przypadku organizacji takich imprez niezbędne jest spełnienie wymagań sanitarnych i określonych w rozporządzeniu limitów.

19. Czy limit 150 uczestników dotyczy jednego dnia turnieju czy całego turnieju, który trwa 3 dni?

Sformułowany w rozporządzeniu limit określa dopuszczalną liczbę uczestników całego turnieju, tj. 150 uczestników, przy czym nie odnosi się do osób obsługujących turniej. W związku z powyższym, w przypadku turnieju trwającego trzy dni, może w nim brać udział nie więcej niż 150 uczestników.

20. Czy kibice mogą być na hali sportowej w trakcie turnieju?

Nie, limit 150 osób dotyczy jedynie uczestników (nie odnosi się do osób obsługujących turniej), turnieje odbywają się bez udziału publiczności.

21. Czy rodzice mogą być na hali sportowej podczas turnieju dla dzieci?

Nie, limit 150 osób dotyczy jedynie uczestników (nie odnosi się do osób obsługujących turniej), turnieje odbywają się bez udziału publiczności.

22. Czy w przypadku zajęć lub wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego, w których uczestniczyć może nie więcej niż 150 uczestników, w ramach limitu 150 uczestników możliwy jest udział publiczności?

Nie, limit dotyczy jedynie uczestników określonej formy aktywności (nie odnosi się do, osób obsługujących wydarzenie), która odbywa się bez udziału publiczności.

23. Czy podczas zawodów sportowych mogą być na hali sportowej trenerzy, którzy są rodzicami zawodników?

W przypadku zawodów sportowych uczestniczyć może w nich nie więcej niż 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących zawody. Zawody odbywają się bez udziału publiczności. W związku z powyższym, rodzić, który jest trenerem drużyny biorącej udział w zawodach (osobą obsługującą zawody), może przebywać na hali.

26. Od kiedy w wydarzeniach sportowych możliwy będzie udział publiczności i na jakich zasadach?

Możliwość taka przewidziana jest od 19 czerwca br. do tego dnia zostaną opracowane szczegółowe zasady na jakich będzie to możliwe.

30. Ilu ćwiczących może być jednocześnie na Orliku?

W przypadku zajęć prowadzonych na Orliku uczestniczyć może nie więcej niż 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących obiekt.

32. Czy możliwa jest aktywność fizyczna bez maseczki?

Obowiązku noszenia maseczki nie stosuje się do osób uprawiających sport, dotyczy to wszystkich form aktywności.

33. Czy podczas aktywności sportowej jest obowiązek zachowania 2 metrowego dystansu społecznego?

Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania 2 metrowego dystansu społecznego, ponieważ ze względu na specyfikę sportu nie jest to obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie (nawet w sporcie), tak często jak tylko jest to możliwe w przypadku danego sportu.

42. Jaki rodzaj sprzętu sportowego powinien być dezynfekowany?

Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami.

44. Czy nadal będzie obowiązywał limit osób na boiskach sportowych położonych na zewnątrz?

Tak, jednak rozporządzenie zwiększa limit liczby osób uczestniczących w zajęciach w tym samym momencie na boisku do 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących obiekt.

45. Czy w myśl obowiązujących przepisów możliwe jest podzielenie hali zamkniętej na 3 sektory i udostępnienie jej np. 3 grupom?

Tak, rozporządzenie nie określa dopuszczalnej liczby uczestników określonych zajęć w stosunku do metrażu obiektu. Określa jedynie limit liczby osób uczestniczących w zajęciach w tym samym momencie w tym samym miejscu, tj. 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących obiekt.

46. Jakie są obecnie wytyczne sanitarne?

Rozporządzanie określa ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu, zgodnie z którymi: podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub organizator zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):
– weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
– dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
– zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
– dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających (z wyłączeniem siłowni, klubów fitness i obozów sportowych),
– zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

Główny Inspektor Sanitarny może wydać również własne wytyczne dotyczące danego rodzaju działalności.

Komplet pytań i odpowiedzi dotyczących IV etapu odmrażania sportu znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa POD TYM LINKIEM .

 

Wracamy na boiska – pytania i odpowiedzi

Po 76 dniach przerwy wróciliśmy do gry! Wtorkowy mecz 1/4 finału Totolotek Pucharu Polski pomiędzy Miedzią Legnica i Legią Warszawa (1:2) wznowił rozgrywki piłkarskie w Polsce. Wszyscy kibice cieszą się z powrotu futbolu, choć trzeba będzie przyzwyczaić się do zupełnie innej, nowej rzeczywistości. Jaka ona będzie? Jak zmieni się praca zawodników i sędziów? Na serię najczęściej zadawanych pytań, dotyczących wznowienia rozgrywek, odpowiedział Łukasz Wachowski, Dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.


1. Czy piłkarze będą grali w maseczkach?
Nie. Wszystkie osoby przebywające na boisku podczas rozgrzewki i meczu są zwolnione z tego obowiązku. Jednakże wszystkie osoby znajdujące się na ławkach rezerwowych w trakcie spotkania, muszą już być w maseczkach.

2. Czy trenerzy podczas meczów będą musieli prowadzić swoje drużyny w maseczkach?
Jeśli trener będzie stał w swojej strefie przy ławce rezerwowych i udzielał wskazówek zespołowi, będzie mógł być bez maseczki. Jeśli jednak usiądzie na ławce, będzie musiał ją założyć. Pozostali członkowie sztabu szkoleniowego i zawodnicy rezerwowi również będą musieli mieć zakryte usta i nos.

3. Ile osób będzie mogło przebywać na ławce rezerwowych?
Limity się w żaden sposób nie zmieniają – 15 osób. Z tym zastrzeżeniem, że wszystkie te osoby muszą być w maseczkach. Jeśli infrastruktura stadionu, na którym będzie odbywał się mecz, na to pozwala, to rekomendujemy również rozsadzić wszystkie osoby, aby siedziały od siebie w bezpiecznych dystansach. Do ławek rezerwowych można dostawić krzesełka lub wykorzystać pierwszy rząd na trybunach za ławką rezerwowych.

4. Jak będzie wyglądało korzystanie przez zawodników z szatni w dniach meczowych?
Będzie to zorganizowane w normalny sposób, podobnie jak dotychczas. Jeśli infrastruktura obiektu pozwoli, drużyny otrzymają do swojej dyspozycji dodatkowe pomieszczenia, aby móc pozostawać w jak najmniejszym kontakcie.

5. Ilu zmian będzie można dokonać w trakcie meczu? Czy obowiązują aktualne regulaminy, czy będzie tak, jak rekomenduje FIFA i co zostało wprowadzone w Bundeslidze, że można dokonać pięciu zmian w trakcie meczu?
Nadal obowiązują dotychczasowe zasady i przepisy gry. Zostajemy przy trzech zmianach. Pamiętajmy też o tym, że w Totolotek Pucharze Polski możemy przeprowadzić czwartą zmianę w dogrywce.

6. Po wznowieniu rozgrywek, jak często będą przeprowadzane testy na koronawirusa?
Po rozpoczęciu rozgrywek aż do ich zakończenia utrzymany będzie obowiązek raportowania na podstawie ankiet o stanie zdrowia drużyn. Badania wszystkich zawodników planowane są jednokrotnie. Oczywiście jeśli zajdzie taka konieczność, badania będą wykonywane w indywidualnych przypadkach.

7. Czy drużyny będą odizolowane, czy piłkarze będą normalnie mieszkali w swoich domach?
Piłkarze normalnie mieszkają w swoich domach. Stosują się do wytycznych medycznych związanych z izolacją. Muszą unikać skupisk ludzi.

8. Czy w ramach izolacji każdy zawodnik musi zgłaszać każdorazowe wyjście do sklepu jako kontakt z obszarem podwyższonego ryzyka?
Tak, każdy zawodnik powinien zgłaszać za każdym razem wyjście do miejsc zwiększonego ryzyka. Te raporty mają być ciągłością, a ona polega na tym, że możemy dla danej osoby z grupy sprawdzić, czy np. temperatura, którą mamy 20 maja, nie ma związku z tym, że siedem dni wcześniej przebywał w sklepie lub miejscu publicznym, czy miały miejsce kontakty ryzykowne.

9. Co z członkami rodzin piłkarzy? Czy ich wizyty w sklepie, pracy również muszą być zgłaszane przez zawodników w ramach codziennych ankiet?
Na chwilę obecną dzieci nie chodzą do szkół, do przedszkoli, tak więc nie widać przeszkód w izolacji: też przebywają w domach. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałych członków rodziny, to zalecane są działania właściwe, czyli ograniczenie kontaktu, zachowanie zasad, noszenie maseczki, również jak najrzadsze chodzenie do sklepu (np. robienie zakupów w systemie raz na tydzień).

10. Czy jeśli zawodnik dozna kontuzji i będzie musiał pojechać do szpitala, to czy później czeka go 14-dniowa kwarantanna? W końcu będzie miał kontakt z lekarzem, służbą zdrowia, innymi pacjentami.
Przebywanie w placówkach służby zdrowia musi być ograniczone do absolutnego minimum. Jeśli jednak zajdzie taka konieczność, to zawodnik, który przebywał w szpitalu, traci możliwość trenowania z grupą i przechodzi na trening indywidualny. Ponadto, aby upewnić się że jest zdrowy, zastosowana zostają procedura dodatkowych badań w formule dwukrotnego badania wymazu w odstępie 5-7 dni.

11. Czy uraz doznany w trakcie izolacji i wymagane w tym okresie diagnostyka oraz kontakt z lekarzem wydłużają izolację?
W tym momencie zawodnik, jeżeli to jest tylko i wyłącznie pojedynczy kontakt z lekarzem, gdzie są zachowane zasady bezpieczeństwa i izolacji, to taka pojedyncza wizyta nie powoduje wypadnięcia z programu lub przedłużenia kwarantanny. Natomiast jeżeli to jest jakiś zabieg lub to są ciągłe wizyty, to zalecane jest niewłączanie takich zawodników w trakcie rehabilitacji do grup treningowych.

12. Jeśli jeden z zawodników będzie zakażony wirusem, czy kluby muszą stosować się do zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 roku, dotyczącego obowiązku kwarantanny osób, które miały styczność z osobami zakażonymi?
Piłka nożna nie jest ponad prawem. Każdy z zawodników, trenerów, członków sztabu szkoleniowych i działaczy podlega wprowadzonym ustawom, nadzorowi Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to będzie dochodzenie Sanepidu. Osoba zakażona powinna mieć świadomość, że badanie i dochodzenie Sanepidu będzie dotyczyło członków rodziny lub osób, z którymi mieszka.

13. Ilu zawodników musi zostać zakażonych, by mecz drużyny był przełożony?
Nie istnieje przepis, który by to regulował. Kluby zostały poinformowane, iż powinny zapewnić sobie odpowiednio rozbudowane kadry, włączając np. zawodników z drugich drużyn lub też juniorów, aby mieć możliwość rotacji związanej z kontuzjami, chorobami czy też zmęczeniem związanym z nagromadzeniem meczów.

14. Jak będzie wyglądała praca lekarzy klubowych po wznowieniu rozgrywek ligowych?
W przypadku dni meczowych na stadionie będzie wyłącznie lekarz drużyny gospodarzy. W ich przypadku planowane jest wykonywanie testów na 24 godziny przed meczem, pod warunkiem, że po poddaniu lekarza testowi nie idzie on do gabinetu, do szpitala, na dyżur. W takim działaniu będzie to dotyczyło mniejszej liczby lekarzy i raz w tygodniu, przy założeniu, że większość spotkań odbywać się będzie w weekendy.

15. Co z obsługą karetek na meczach?
Obsługa karetek w warunkach meczowych powinna być poinformowana o tym, że musi być w pełnej izolacji. Musi być w kombinezonach, przyłbicach i rękawiczkach. Należy zachować wszelką ostrożność.

16. W jaki sposób zostaną zweryfikowane mecze drużyny, która będzie poddana kwarantannie i nie będzie mogła brać udziału w rozgrywkach? Walkower? Przełożenie meczu?
Zespół Medyczny PZPN wraz z Ekstraklasą S.A. opracował „Założenia powrotu do treningów i rywalizacji sportowej klubów piłkarskich PKO Bank Polski Ekstraklasy, Totolotek Pucharu Polski, Fortuna 1. ligi oraz II ligi”. Zyskały one aprobatę organów państwowych. Po to i w takim sposób tworzyliśmy ten dokument, aby uniknąć przekładania meczów czy przyznawania walkowerów. Rekomendowaliśmy wszystkim klubom, aby zadbały o szerokie kadry. Jeśli jeden z zawodników danego zespołu będzie chory, zostanie wysłany na kwarantannę. Pozostali, jeśli ankiety pokażą niepokojące objawy, mogą być wysłani na badania. Po to wznawiamy sezon, aby go dokończyć. Zdrowie zawodników i trenerów jest jednak dla nas najważniejsze i będziemy dokładnie monitorowali sytuację.

17. Czy sezon może być ponownie przerwany?
Będzie to zależało od decyzji organów państwowych.

18. W przypadku ponownego przerwania sezonu: jakie wyniki zostaną uznane za ostateczne i wiążące?
Będzie to wymagało dodatkowych uzgodnień. Jeszcze za wcześnie, by o tym mówić. Poczekajmy na obrót sytuacji. Wszyscy wierzymy w to, że ten sezon uda nam się dokończyć.

19. Co z udziałem w dokończeniu sezonu zawodników, których kontrakty wygasają 30 czerwca 2020 roku?
Zawodnicy, którym kontrakt wygasa 30 czerwca, aby móc uczestniczyć w rozgrywkach w dokończonej części sezonu, będą musieli posiadać ważny kontrakt przynajmniej na tę część sezonu.

20. Jak zmieni się praca sędziów piłkarskich? Czy będą musieli prowadzić mecze w maseczkach? Jakie środki ostrożności będą musieli zachować?
Sędziowie będą przebywali na boisku bez maseczek i przyłbic. Zespół Medyczny PZPN rekomendował, aby ograniczyć jak tylko się da dotykanie przez sędziów przedmiotów, z którymi miały styczność drużyny. W związku z tym zmiany na tablicach będą sygnalizowane przez kierowników drużyn tak, aby uniknąć konieczności podawania kartek z wypisanymi zmianami. Z kolei sędzia główny będzie starał się nie dotykać piłki rękoma. Na boisko piłkę z ekspozytora wyniesie kapitan gospodarzy.

21. Czy podczas meczów będzie nadal używana technologia VAR?
Oczywiście, wszystko zostaje tu po staremu. Jedyne, co się zmienia, to to, że sędziowie VAR i sędziowie boiskowi nie spotykają się na meczu. Muszą przyjechać na stadion osobnymi transportami. Arbitrzy boiskowi od razu udają się do szatni i na murawę, a sędziowie VAR niezwłocznie podążają do strefy wozów transmisyjnych.

22. Czy obsady sędziowskie będą ustalane teraz w inny sposób? Czy sędzia przypisany, np. do Warszawy, może poprowadzić mecz drużyny ze stolicy?
W ciągu niecałych dwóch miesięcy rozegrane zostanie kilkanaście kolejek. Będzie to obciążanie zarówno dla drużyn, jak również dla sędziów. Miejsce zamieszkania nie powinno być czynnikiem blokującym możliwość wykonywania swoich obowiązków. Będziemy potrzebowali elastyczności w dokonywaniu obsad i może zdarzyć się, że sędzia danego miasta czy województwa będzie sędziował mecz lokalnej drużyny.

23. Czy w meczach będą brali udział chłopcy do podawania piłek?
Nie. Procedura nie przewiduje eskort dziecięcych oraz dzieci do podawania piłek.

24. Kto będzie mógł oglądać mecze z trybun stadionu?
Na stadionie mogą przebywać jedynie osoby zaangażowanie w organizację meczu i przedstawiciele mediów, lecz zgodnie z wprowadzonymi limitami przez Ekstraklasę S.A. i kluby.

25. Kiedy skończy się obecny sezon piłkarski w Polsce?
Sezon piłkarski w rozgrywkach, które zostaną wznowione, czyli PKO Ekstraklasie, Fortuna 1. Lidze czy drugiej lidze, skończy się zgodnie z przepisami – 31 lipca.

26. Czy jest możliwość przedłużenia sezonu w PKO Ekstraklasie poza określoną w harmonogramie datę 19 lipca?
Nie. Jeśli do finału Totolotek Pucharu Polski awansują dwa kluby PKO Ekstraklasy, decydujący mecz odbędzie się 24 lipca. Jeśli udział w finale weźmie klub/y z Fortuna 1. Ligi, spotkanie finałowe zostanie rozegrane 22 lipca. Pierwsza i druga liga zakończą zaś rozgrywki na koniec lipca, po rozegraniu meczów barażowych.

27. Kiedy rozpocznie się następny sezon?
Sezon 2020/2021 w rozgrywkach, które zostaną wznowione, rozpocznie się 1 sierpnia. We wszystkich pozostałych klasach rozgrywkowych liga wystartuje zgodnie z dotychczasowymi założeniami, tj. 1 lipca. Te daty są zgodne z przepisami. Nie znaczy to jednak, że drużyny nie będą miały między sezonami chwili odpoczynku czy okresu przygotowawczego. Tak zaplanujemy terminarz, że będzie na to wszystko kilka tygodni.

28. Jak będzie wyglądało kolejne okienko transferowe? Kiedy się rozpocznie i do kiedy potrwa?
W rozgrywkach, które zostaną wznowione, czyli PKO Ekstraklasie, Fortuna 1. Lidze czy drugiej lidze, okienko transferowe rozpocznie się po zakończeniu sezonu, tj. 1 sierpnia i potrwa do 30 września. W pozostałych klasach rozgrywkach okienko rozpocznie się tradycyjnie 1 lipca, a zakończy 31 sierpnia.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ