Widzewski Uniejów zwycięzcą Zimowego Turnieju o Puchar Burmistrza

0
28
views

W sobotnie popołudnie na hali sportowej w Uniejowie pięć drużyn, składających się z sympatyków piłki nożnej, wzięło udział w Zimowym Turnieju o Puchar Burmistrza Uniejowa. Tym samym, zamknęliśmy cykl wydarzeń sportowych, dedykowany Mieszkańcom gminy Uniejów w roku jubileuszowym, na 10-lecie uzyskania statusu uzdrowiska termalnego.

Do turnieju mogły zgłaszać się drużyny złożone z mieszkańców, na zasadzie dobrowolności: jako reprezentacje poszczególnych sołectw, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownicy zakładów pracy lub członkowie klubów oraz stowarzyszeń, etc. Każda z nich mogła liczyć maksymalnie 10 osób.

W sobotę, 10 grudnia udział w zawodach potwierdziło u p. Szymona Bugajaka (koordynatora turnieju) pięć drużyn, wśród których znalazły się formacje znane z dotychczasowych spotkań organizowanych w ramach cyklu: K-Flex, Młodzi Uniejów i Waldi Team, a także drużyny nowicjuszy: Widzewski Uniejów oraz Joca Bonito. Przyjęty system gry na zasadzie „każdy z każdym”, gdzie zwycięska drużyna awansowała do rozgrywek w kolejnym etapie, do meczu finałowego doprowadził drużyny K-Flexu i Widzewskiego Uniejowa. Po niezwykle zaciętej i emocjonującej rozgrywce, wynikiem 2:1, spotkanie z pucharem za zajęcie I miejsca zakończyli piłkarze w czerwonych barwach (Widzewski Uniejów).

Nagrody w postaci pucharów oraz bezpłatnych biletów wstępu do Kompleksu Termalno-Basenowego „Termy Uniejów” wręczył sportowcom wiceburmistrz Mirosław Madajski. W kilku zdaniach podsumowania podkreślił, że mimo przyświecającej całemu cyklowi zawodów idei świętowania jubileuszu 10-lecia Uzdrowiska Termalnego Uniejów, pomysł na aktywne spotkania, w duchu zdrowej rywalizacji oraz integrowania się mieszkańców będzie kontynuowany również w 2023 roku i kolejnych latach, co z pewnością zachęci także pozostałych amatorów futbolu do formowania i zgłaszania swoich drużyn.

obrazek

Wiceburmistrz skierował na koniec podziękowania, które zaadresował zarówno do uczestników, jak i do osób zaangażowanych w organizację: koordynatora i konferansjera – p. Szymona Bugajaka, sędziów – p. Tomasza Bartosika i p. Zbigniewa Kuglarza, za opiekę medyczną do p. Ireny Walczak, za ufundowanie biletów do prezesa Term p. Marcina Pamfila i w końcu do inicjatora piłkarskiego cyklu imprez p. Burmistrza Józefa Kaczmarka, który – co koniecznie należy w tym miejscu podkreślić – jako miłośnik futbolu, osobiście wziął udział w rozgrywkach.


W sumie, w całym cyklu odbyły się 4 turnieje – na rozpoczęcie każdej pory roku. Pierwszy i ostatni rozegrano na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Uniejowie. Z kolei, pozostałe dwa spotkania odbyły się już na murawie Kompleksu Boisk Piłkarskich im. W. Smolarka w Uniejowie:

obrazek

I. TURNIEJ WIOSENNY (19 marca)

1. FC Brzeziny

2. LBCW Warta

obrazek

II. LETNI TURNIEJ (5 czerwca)

1. Młodzi Uniejów

2. K-Flex

3. Ostrowsko

4. Waldi Team

obrazek

III. TURNIEJ JESIENNY (24 września)

1. Młodzi Uniejów
2. Oldboy Uniejów
3. K-Flex
4. Waldi Team

obrazek

IV. TURNIEJ ZIMOWY (10 listopada)

1. Widzewski Uniejów
2. K-Flex
3. Joca Bonito
4. Młodzi Uniejów
5. Waldi Team

 

Jak idzie budowa kortów w zimowych okolicznościach?

Jedną z inwestycji na terenie Uniejowa, będących w trakcie realizacji, są korty do gry w tenisa ziemnego. O ile zakończenie prac, prowadzonych obecnie na innych obiektach (m.in. przedszkole, Centrum Spycimierskie Boże Ciało) dotyczy terminów przypadających dopiero w drugim i trzecim kwartale 2023 roku, to w przypadku tego przedsięwzięcia, czas przewidziany na budowę boisk wynosi miesiąc i wkrótce się kończy. Stąd pytanie w tytule.

Umowa z wykonawcą prac, firmą P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak z Uniejowa, została zawarta 22 listopada br. Prace przygotowawcze na placu budowy ruszyły bez chwili zwłoki, ponieważ inwestycja wymaga przeprowadzenia szeregu wielobranżowych prac w krótkim czasie, w dodatku w okresie, kiedy warunki atmosferyczne są wyjątkowo niesprzyjające.

– Prace idą zgodnie z harmonogramem i nie spodziewamy się żadnych opóźnień, jeśli chodzi o terminowy odbiór inwestycji – uspokaja pracownik, z którym rozmawialiśmy dziś na placu budowy. – Jak widać, nawet opady śniegu nas nie powstrzymają – a raczej nie mogą, bo na przestój na pewno nie możemy sobie pozwolić. Ale na szczęście wszystkie roboty ziemne w zakresie uzbrojenia terenu i docelową nawierzchnię kortów zdążyliśmy już wykonać.

W ramach przedmiotowego zamówienia, wykonawca buduje dwa korty tenisowe. Boiska o wymiarach 18 x 36 metrów mają być ze sobą połączone i ogrodzone siatką. Zgodnie z dokumentacją projektową, w skład prac wchodzą:

  • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
  • roboty ziemne: wykonanie wykopów w gruntach wraz z wywozem ziemi;
  • wykonanie podbudowy: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie warstwy filtracyjnej z piasku średniego, a następnie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie;
  • wykonanie warstwy wierzchniej z mączki ceglanej i nawierzchni wokół kortów (wypełnienie ziemią wraz z obsianiem trawą), ustawienie obrzeży trawnikowych;
  • roboty wykończeniowe: wykonanie linii kortu tenisowego, montaż ogrodzenia oraz systemowych piłkochwytów na słupkach stalowych, montaż furtki oraz bramy wjazdowej dwuskrzydłowej;
  • budowa systemu nawodnienia i odwodnienia: montaż instalacji zraszającej, drenażu odwodnieniowego, budowa przyłącza wody wraz ze studnią wodomierzową oraz przyłącza kanalizacji deszczowej;
  • budowa oświetlenia: montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem, roboty w zakresie instalacji elektrycznych, wykonanie złącza energetycznego;
  • wyposażenie boisk: instalacja wzmocnionej siatki, wykonanej w technologii bezwęzłowej z polipropylenu, montaż słupków do tenisa wykonanych z profilu aluminiowego z wewnętrznym mechanizmem napinającym linkę siatki;

Po stronie wykonawcy pozostaje również wyposażenie kortów w elementy małej architektury: dwa siedziska sędziowskie, cztery ławki dla zawodników, trybuny o pojemności nie mniejszej niż 100 miejsc siedzących dla widowni, a także zakup sprzętu do pielęgnacji nawierzchni kortu (szczoty i siatki gumowe na listwie drewnianej). Z relacji pracownika wiemy, że wszystkie wymienione elementy są już zakupione i jeszcze w tym tygodniu zostaną dostarczone we wskazane przez zamawiającego miejsce na terenie Uniejowa. Jeżeli chodzi o stopień zaawansowania prac, to spośród wymienionych powyżej, do wykonania pozostały już jedynie roboty wykończeniowe (wykonanie linii kortu tenisowego i wyposażenia boisk, montaż ogrodzenia, piłkochwytów oraz furtek wraz z bramą wjazdową), osadzenie słupów oświetleniowych i podłączenie oświetlenia zmierzchowego do już przygotowanej instalacji zasilającej.

Na lokalizację obiektów sportowych wyznaczono działkę znajdującą się przy Kompleksie Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie, wykorzystując w ten sposób istniejące już zaplecze sanitarne (szatnie, toalety, etc.) oraz gotową infrastrukturę komunikacyjną (drogę dojazdową, chodniki, oświetlenie terenu). Koszt realizacji inwestycji to 212 tys. zł.

(MB)


Przedsięwzięcie jest współfinansowane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego pod nazwą „Budowa kortów tenisowych w strefie uzdrowiskowej”, związanego z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.

 

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ