Rozpoczął się nowy nabór – Moce nadŁódzki

0
20
views

Rozpoczęła się rejestracja do Certyfikacji Grassroots, w ramach której kluby będą ubiegać się o Zielony Certyfikat. Zgodnie z zapowiedziami, PZPN rozszerza Program Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich o nowy poziom, który jest skierowany w szczególności do małych, lokalnych klubów.


Po blisko trzech latach prowadzenia programu Polski Związek Piłki Nożnej dostrzegł potrzebę dotarcia z nim do szerszej grupy odbiorców. Do tej pory podmioty ubiegające się o certyfikat musiały przejść przez bardzo wymagającą ścieżkę formalną. O ile dla większych akademii i klubów była to misja wykonalna, to już mniejsze, lokalne ośrodki często nie były w stanie sprostać narzuconym kryteriom. Stąd zaproponowany podział na Certyfikację Elite (na dotychczasowych poziomach: złotym, srebrnym oraz brązowym) i nowopowstałą Certyfikację Grassroots (na poziomie zielonym).

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Przypomnijmy, kto może się ubiegać o Zielony Certyfikat. Każdy podmiot zainteresowany zgłoszeniem się do programu musi spełnić następujące podstawowe warunki:

·         być klubem sportowym,

·         być członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej,

·         uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez PZPN lub WZPN,

·         prowadzić szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży do 13. roku życia przez minimum jeden pełny sezon piłkarski.

REJESTRACJA

Wstępna rejestracja do Certyfikacji Grassroots jest już otwarta. Aby dokonać zapisu swojej szkółki wypełnij formularz dostępny na stronie: Certyfikacja – poziom Zielony – wstępna rejestracja. O kolejnych krokach tj. o Formularzu Rejestracyjnym i Formularzu Zgłoszeniowym będziemy informować w osobnych komunikatach w ciągu kilku dni.

KRYTERIA

Na poziomie Zielonym szkółki muszą spełnić kilka kryteriów, są one jednak znacząco mniejsze niż te obowiązujące w Certyfikacji na poziomie Brązowym, Srebrnym i Złotym. Kryteria są wyszczególnione w załączonej prezentacji, która zawiera również informację o przebiegu procedury aplikowania i nadawania Zielonych Certyfikatów.

DOFINANSOWANIE

Szkółki, które pomyślnie przejdą procedurę aplikowania, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie do 10 000 zł rocznie. Podstawowe informacje o zasadach obowiązujących przy dofinansowaniu również znajdują się w załączonej prezentacji.

OSOBY KONTAKTOWE W WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKACH PIŁKI NOŻNEJ

We wszelkich sprawach organizacyjnych osobami do kontaktu w ramach Certyfikacji Grassroots będą wyznaczeni przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej w porozumieniu z PZPN Koordynatorzy Wojewódzcy. W Łódzkim ZPN jest nim Arkadiusz Noga (arkadiusz.noga@pzpn.pl).

Kryteria i objaśnienia

Do 11 kwietnia 2022 przyjmowane będą wnioski w wojewódzkim programie pod nazwą: Moce nadŁódzkie. Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych, pomagających znajdującym się na terenie województwa łódzkiego obywatelom Ukrainy, którzy na terytorium naszego kraju wjechali bezpośrednio z objętych działaniami wojennymi obszarów Ukrainy.


Program ma na celu aktywizację społeczną, integrację, wsparcie oraz poprawę sytuacji wspomnianych wyżej obywateli Ukrainy. Na jego realizację przeznaczono 1 000 000 zł. Każda organizacja może złożyć tylko jedną ofertę, wnioskując o dotację mieszczącą się w przedziale od 5 000 zł do 20 000 zł.

W ramach programu będą realizowane zadania w niżej wymienionych obszarach tematycznych:

a. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury;

b. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, w tym nauka języka polskiego;

c. polityka społeczna;

d. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

e. kultura fizyczna i sport;

f. ochrona i opieka nad zwierzętami;

g. zatrudnienie oraz podejmowanie działalności gospodarczej;

h. bezpieczeństwo publiczne, to jest działania w obszarze ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Okres realizacji zadania został wydłużony do 31 grudnia 2022. Aby wziąć udział w naborze wystarczy wypełnić i wysłać ofertę na adres poczty elektronicznej: granty@lodzkie.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się tutaj.

Moce nadŁódzkie

Oferta

Sprawozdanie

 

źródło: lzpn.org

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ