Pożegnanie z AMO

0
38
views

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zdecydował o braku kontynuacji programu stacjonarnych Akademii Młodych Orłów. Decyzja ta jest ściśle związana z zaistniałymi okolicznościami, które zmuszają do zatrzymania części projektów. AMO zniknie z futbolowej mapy Polski po 6 latach funkcjonowania.


Projekt Akademii Młodych Orłów powstał z myślą o utalentowanych sportowo dzieciach w celu stworzenia im odpowiednich warunków do podnoszenia umiejętności piłkarskich i rozwijania sprawności ogólnej. Bezpłatne zajęcia, odbywające się 2 razy w tygodniu na terenie każdego województwa, były przeznaczone dla dziewczynek i chłopców w wieku od 6 do 11 lat. Każda grupa składała się z maksymalnie 16 zawodników, dla których treningi prowadziło co najmniej po 2 trenerów.

Do celów projektu należały:
– upowszechnienie piłki nożnej w najmłodszych kategoriach wiekowych (popularyzacja futbolu wśród dzieci, zwiększenie liczby regularnie trenujących oraz poprawa ich ogólnego rozwoju),
– wychowywanie w duchu sportu i kształtowanie prawidłowych postaw społecznych,
– szkolenie zawodników (wyznaczenie kierunku szkolenia, podniesienie jego jakości oraz prowadzenie pierwszych selekcji),
– kształcenie trenerów (zaangażowanie całego środowiska piłkarskiego w Polsce w jednolite szkolenie).

Inicjatywę obok PZPN-u współtworzyły Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, miasta oraz sponsor główny – Biedronka.

Pilotaż projektu miał miejsce w okresie od kwietnia do czerwca 2014 roku w Warszawie. Niedługo po jego zakończeniu w 15 lokalizacjach na terenie całego kraju odbyła się pierwsza edycja Dni Talentu. Wzięło w niej udział ponad 1300 dzieci, które poddane zostały testom sprawności ogólnej i specjalnej. Testy te wyłoniły uczestników zajęć w Akademiach Młodych Orłów na sezon 2014/15. Regularne zajęcia rozpoczęły się we wrześniu 2014 roku.

Liczba kandydatów do AMO rosła z roku na rok. Podobnie jak liczba samych Akademii. W sezonie 2015/16 projekt obecny był w 24 miastach, a w sezonach 2017/18 oraz 2019/20 osiągnął pod tym względem swoje maksimum, wynoszące 29 ośrodków w całym kraju.

Lata 2014-2020 stanowiły pierwszy 6-letni cykl projektu, w związku z czym wszelkie umowy z nim związane były zawierane na okres do czerwca bieżącego roku.

Pomimo wszystkich korzyści, które niosło za sobą funkcjonowanie projektu Akademii Młodych Orłów, Polski Związek Piłki Nożnej zadecydował o braku jego kontynuacji. Decyzja ta nie wynika z braku przekonania co do dalszego sensu prowadzenia Akademii, a z zaistniałych okoliczności, które każą wstrzymać się z realizacją części projektów. Federacja wzięła pod uwagę bieżącą sytuację w kraju spowodowaną pandemią, załamanie się rynku sponsorów i reklamodawców, a także gwałtowne zahamowanie rozgrywek piłkarskich w Polsce.

PZPN pragnie w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy przez 6 lat angażowali się i wspólnie tworzyli Akademię Młodych Orłów: dzieciom, ich rodzicom, trenerom, wolontariuszom, miastom, Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej oraz sponsorowi głównemu projektu – Biedronce.

źródło: Łódzki Związek Piłki Nożnej

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ