WIEŚCI Z POWIATU

0
63
views

RUSZA KOLEJNA INWESTYCJA Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM

W dniu 15 maja wójt Marcin Janiak podpisał umowy z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”. Gmina na w/w projekt pozyskała dofinansowanie unijne w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowy zakładają wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na realizacji szeregu działań prowadzących do podniesienia efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Pęczniew. Najkorzystniejszą ofertę na prace przy budynku przedszkola oraz urzędu gminy złożyła firma EKO-BUD z Sieradza.

Wykaz zaplanowanych prac przedstawia się następująco:
1.    Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Pęczniewie:
– modernizacja systemu c.w.u.,
– modernizacja oświetlenia wewnętrznego,
– docieplenie  dachu wiatrołapu,
– montaż układu paneli fotowoltaicznych,
– docieplenie stropodachu nad całością,
– docieplenie ścian zewnętrznych,
– wymiana drzwi zewnętrznych,
– docieplenie ścian piwnicy w gruncie i powyżej gruntu,
– modernizacja źródła ciepła i systemu grzewczego – instalacja pompy ciepła.
2.    Termomodernizacja Urzędu Gminy w Pęczniewie:
– modernizacja centralnego systemu produkcji c.w.u. w budynku, w oparciu o nową wbudowaną kotłownię opalaną biomasą,
– ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku,
– ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem i wełną mineralną,
– montaż nowego systemu oświetlenia wewnętrznych w oparciu o źródła typu LED,
– wymiana starych drzwi do kotłowni w budynku,
– montaż nowego źródła ciepła opalanego biomasą, zlokalizowanego w istniejącej wbudowanej kotłowni w budynku. Montaż technologii kotłowni oraz regulacja hydrauliczna systemu.
Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pęczniewie wykona firma CEGBUD z Chlebowa. Wykaz zaplanowanych prac przedstawia się następująco:
– ocieplenie dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi na poddaszu budynku wełną mineralną,
– ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną,
– ocieplenie sufitu pomieszczeń na użytkowym poddaszu wełną mineralną,
– ocieplenie zewnętrznego stropu nad wejściem do budynku styropianem,
– ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych metodą styropianem,
– ocieplenie ścian zewnętrznych lukarn dachowych od wewnętrznej strony,
– ocieplenie murowanych ścian wewnętrznych kondygnacji poddasza,
– ocieplenie ścian wewnętrznych kondygnacji poddasza, oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych poprzez ich demontaż i wykonanie ścianek systemowych,
– wymiana starych drzwi oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych na poddaszu użytkowym budynku,
– montaż nowego systemu oświetlenia wewnętrznego w oparciu o źródła typu LED,
– montaż nowej instalacji grzewczej w pomieszczeniach na poziomie poddasza budynku, montaż elementów grzewczych wyposażonych w zawory z głowicami termostatycznymi, montaż licznika ciepła w miejscu doprowadzenia rurociągów z czynnikiem grzewczym do budynku w celu pomiaru i monitorowania zużycia ciepła oraz regulacja hydrauliczna całego układu grzewczego celem dostosowania do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło.
Całkowita wartość w/w projektu to kwota ponad 1 750 000,00 zł, w tym dofinansowanie  wynosi blisko 1 200 000,00 zł !!!. To kolejna duża inwestycja z  dofinansowaniem unijnym, która będzie realizowana przez gminę Pęczniew.

 

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

 

źródło: Gmina Pęczniew

 

Zdalna Szkoła – laptopy dla SP w Dalikowie i SP w Domaniewie

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Beneficjent: Gmina Dalików

Cel projektu: umożliwienie nauczycielom uczestnictwa w kształceniu zdalnym

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Całkowita wartość projektu to 59 950,20 zł, w tym:

 • Środki Unii Europejskiej: 50 735,85 zł
 • Środki budżetu państwa: 9 214,35 zł

Termin realizacji: 2020 rok

Zakres projektu: zakup 20 laptopów ze słuchawkami, myszami i torbami, które zostały przekazane Szkole Podstawowej w Dalikowie oraz Szkole Podstawowej im. prof. M. Szymczaka w Domaniewie.

źródło: Gmina Dalików

 

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach i Filia Biblioteczna w Drwalewie wznawiają działalność od 18 maja 2020 r.

Zasady korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach   w okresie epidemii Covid-19

Szanowni Czytelnicy,

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach i Filia Biblioteczna w Drwalewie wznawiają działalność od 18 maja 2020 r.

Otwarcie bibliotek nastąpi jednak w nowym reżimie sanitarnym, zakładającym wiele ograniczeń i nowych zasad.

Biorąc pod uwagę wytyczne Ministerstwa Rozwoju i GIS oraz rekomendacje Biblioteki Narodowej wprowadza się następujące zasady korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach i Filii Bibliotecznej w Drwalewie:

1. W czasie epidemii Covid-19 uruchomiona zostaje jedynie Wypożyczalnia (bez możliwości korzystania z Czytelni, kącika dziecięcego i stanowisk komputerowych),

2. Ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru. Wybrane książki podaje wyłącznie bibliotekarz,

3. Czytelnicy proszeni są o dezynfekowanie dłoni przy wejściu, zakładanie maseczek i rękawic ochronnych,

4. Obsługa czytelników odbywa się pojedynczo przy specjalnie wyznaczonych stanowiskach wyposażonych w przegrody ochronne. Pozostali powinni czekać w odległości 2 m od siebie,

5. Aby uniknąć kolejek istnieje możliwość telefonicznego i emailowego zamówienia konkretnych książek. Baza książek biblioteki dostępna jest na www.wartkowice-gbp.sowwwa.pl,

6. W przypadku prolongaty wypożyczeń zalecamy kontakt online (telefoniczny, mailowy)  – odradzamy osobistą wizytę w bibliotece. Przedłużenia terminu wypożyczonych książek można także dokonać zdalnie za pomocą programu bibliotecznego SOWA,

7. W soboty Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach będzie nieczynna dla czytelników do odwołania.

 

Bardzo prosimy o przestrzeganie w/w zasad.

GBP w Wartkowicach

 

źródło: UG Wartkowice

Rozbudowa sieci gazowej w Uniejowie i Ostrowsku

W związku z planowaną rozbudową sieci gazowej w Uniejowie i Ostrowsku, Polska Spółka Gazownictwa podjęła postępowanie przetargowe
celem wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania związanego z rozbudową sieci gazowej średniego ciśnienia, lecz zostało unieważnione ze względu na brak ofert. W związku z powyższym PSG ponownie skieruje wniosek na postępowanie publiczne dla przedmiotowej inwestycji.

Czyste Powietrze – trzeci wniosek z dotacją na koncie

Trzeci beneficjent, który składał wniosek o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze na zakup źródła ciepła dla nowobudowanego
budynku otrzymał dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Wniosków złożono już ponad 50, część beneficjentów jest w trakcie realizacji przedsięwzięcia (termin realizacji od złożenia wniosku można rozłożyć na 30 miesięcy), natomiast pozostali zakończyli
zadanie ujęte we wnioskach, składają wnioski o płatność i czekają na wypłatę dotacji. Długi czas oczekiwania na dofinansowanie związany jest nierzadko z weryfikacją wniosku lub uregulowaniem stanu prawnego budynku.
Od dnia 15.05 czas weryfikacji będzie skrócony z 90 dni na 30 dni. Czynnikiem przyspieszającym będą oświadczenia wnioskodawcy, a nie jak miało miejsce do tej pory zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego lub PIT-ów. Obecnie wnioskować o dofinansowanie na nowych zasadach na zmianę źródła ciepła i termomodernizację budynku mogą osoby zaliczające się do podstawowego poziomu dofinansowania, czyli miesięczny dochód w gospodarstwie wieloosobowym przekracza 1400zł, natomiast w gospodarstwie jednoosobowym 1960zł.
Nabór wniosków dla beneficjentów, których dochód nie przekracza powyższych kwot (uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania) będzie ogłoszony w późniejszym terminie, o którym niezwłocznie poinformujemy.
Ze względu na zaistniałą sytuację pomoc w wypełnieniu wniosku, informacje dotyczące udziału w programie oraz możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje proekologiczne można nadal uzyskać drogą telefoniczną pod nr. 538 810 414 lub mailową: michal.luczak@uniejow.pl

Mażoretki Driady: z Uniejowa do TVP

Do niedawna niewiele osób wiedziało, że w Uniejowie powstał i rośnie w siłę zespół mażoretek. Formacja, która rozpoczęła swoją działalność we wrześniu ubiegłego roku, współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Orkiestrą ZHP-OSP oraz Szkołą Podstawową im. Bohaterów Września 1939 roku w Uniejowie. Dziewczynki raz w tygodniu trenowały w tamtejszej sali gimnastycznej lub sali lustrzanej w MGOK-u pod okiem Oliwii Olczyk, brązowej medalistki Mistrzostw Świata Tańca Mażoretkowego.

Mażoretki Driady z Uniejowa od miesięcy szlifowały układ na ich premierowy udział w Mistrzostwach Mażoretek Polski Środkowej, które w kwietniu miały odbyć się w Poddębicach. Niestety, sytuacja epidemiologiczna w kraju przerwała przygotowania już na początku marca. Przez pandemię koronawirusa i obowiązek społecznej izolacji, wraz z zawieszeniem zajęć szkolnych, trzeba było zrezygnować także ze wspólnych treningów…

– Mimo wszystko jakoś dajemy radę i staramy się trzymać formę – mimo tego, że nie możemy się spotkać. Nie mamy możliwości razem tańczyć na sali gimnastycznej, ale… Od czego jest technologia!

Rozpoczęcie nauki online przetarło ścieżkę powrotu do ćwiczeń w nieco zmienionej formie. Dziewczyny doskonaliły taniec zdalnie. Każda z uczennic otrzymywała od trenerki film z ćwiczeniami, które musi opanować. Młode mażoretki w odpowiedzi przesyłały przez Messengera nagrania ze swoich prób prowadzonych w domu. Początkowo – pani Oliwii – była to dla wszystkich frajda, ale ćwiczenie cały czas tego samego układu szybko zaczęło się nudzić. Na domiar złego, wkrótce po tym pojawiła się informacja o przełożeniu Mistrzostw na jesień, co sprawiło, że 16 dziewczyn, które od września ćwiczyły do tego ważnego występu, będą musiały marzenia odłożyć na później.

Trenerka zespołu Driady, która od zawsze lubiła układy tematyczne, wpadła na ciekawy pomysł. Obowiązek zakładania maseczek higienicznych wykorzystała w pozytywnym skojarzeniu ze znaną komedią „Maska” z Jimem Carreyem. Przygotowała i nagrała układ do jednego z utworów pochodzących ze ścieżki dźwiękowej z filmu, a następnie rozesłała filmik dziewczynkom. Te z kolei, po opanowaniu kroków, miały odesłać trenerce podobne nagranie, aby ze wszystkich indywidualnych występów można było zmontować teledysk z ich wspólnym udziałem.

Zadanie wcale nie było łatwe do zrealizowania. Z jednej strony dlatego, że w tym sporcie liczy się współpraca i synchronizacja, a treningi na odległość sprawiają dodatkową trudność. Ale pomysł udało się zrealizować, a efekt mogą Państwo zobaczyć na materiale wideo, który miał swoją premierę 4 maja w serwisie YouTube:

– Pomyślałam, że skoro już wszyscy musimy nosić maski, to można pokusić się o zdalne stworzenie układu do muzyki z filmu „Maska”Dziewczyny były bardzo smutne, że nie możemy pojechać na zawody i ten filmik miał być na początku takim właśnie wynagrodzeniem – mówi Oliwia Olczyk. – Mam nadzieję, że w czerwcu wrócimy na normalne zajęcia, bo pracy przez Internet nie da się porównać z bezpośrednim kontaktem z dzieckiem.

Historia się w tym miejscu jeszcze nie kończy – wręcz przeciwnie! Film, który do dziś zanotował ponad 600 odsłon w Internecie, stał się dopiero początkiem przygody na szklanym ekranie. Pomysłem Oliwii Olczyk zainteresowała się redakcja Łódzkich Wiadomości Dnia (programu informacyjnego w ramówce TVP Łódź), która przygotowała reportaż o uniejowskich mażoretkach, treningach prowadzonych zdalnie oraz ich pierwszych owocach w postaci niebanalnego teledysku. Materiał został wyemitowany w łódzkiej trójce w miniony czwartek, 14 maja. Można go nadal zobaczyć na stronie TVP3, pod linkiem: Mażoretki z Uniejowa zdalnie przygotowały układ do muzyki z filmu „Maska”.

Losy zespołu i powiadomienia o kolejnych sukcesach – czekających do zdobycia przez tancerki z Uniejowa – mogą Państwo śledzić na bieżąco, wystarczy polubić ich profil na facebooku: Mażoretki Driady Uniejów.

Za pośrednictwem fanpejdża Mażoretki zachęcają do spróbowania własnych sił w niełatwym, ale za to dającym wiele satysfakcji tańcu z pałeczką:

Tańczymy, maszerujemy i uczymy się tricków z pałeczką mażoretkową. Dołącz do nas!

Treningi odbywają się we wtorkowe popołudnia na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Uniejowie (obecnie wstrzymane, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne). Do zespołu mogą dołączyć dziewczynki w wieku powyżej 10 lat. Wszelkich informacji udziela trenerka „Driad”, p. Oliwia Olczyk: telefonicznie, pod numerem 725 656 529, a także poprzez kontakt mailowy oliw.olczyk@gmail.com lub za pośrednictwem Messengera m.me/mazoretkiuniejow.

Uniejowskie Driady mają już za sobą debiut przed większą publicznością. W lutym tego roku miały okazję zaprezentować się na Karnawałowym Balu Charytatywnym, organizowanym przez Orkiestrę Dętą ZHP-OSP w Uniejowie. W galerii zdjęcia z tego bardzo ważnego dla dziewczynek wieczoru oraz treningów zespołu w sali MGOK oraz w szkole podstawowej w Uniejowie.

(MB)

 

źródło: Gmina Uniejów

 

PROCEDURY KORZYSTANIA Z MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZIEMOWITA SKIBIŃSKIEGO W PODDĘBICACH W CZASIE EPIDEMII COVID-19.

 1. Użytkownicy Biblioteki mogą korzystać wyłącznie z wypożyczalni dla dorosłych oraz wypożyczalni dla dzieci (czytelnia ogólna, korzystanie z internetu, usługi kserograficzne oraz wszelkie imprezy kulturalne zostają zawieszone do odwołania).

 2. Wypożyczalnie będą czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00
  (w soboty – nieczynne).

 3. Obsługa czytelników odbywać się będzie w wydzielonej „strefie czytelnika” na piętrze budynku Biblioteki.

 4. Użytkownicy Biblioteki mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, maseczek czy przyłbicy oraz noszenia rękawic ochronnych.

 5. Użytkownicy Biblioteki po wejściu do budynku zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się na stoliku w „strefie czytelnika”.

 6. Liczba użytkowników w budynku:

  a) wypożyczalnia dla dorosłych – maksymalnie 1 osoba,

  b) wypożyczalnia dla dzieci – maksymalnie 2 osoby (dziecko wraz z rodzicem/opiekunem).

  Pozostali użytkownicy oczekują na dostęp do wypożyczalni z zachowaniem bezpiecznej odległości – 2 m.

 7. Użytkownicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru, czasopism czy katalogu kartkowego. Książki podaje bibliotekarz.

 8. Zwracane książki zostaną poddane 5-dniowej kwarantannie, w tym czasie nie będzie możliwości ich wypożyczania oraz rezerwowania.

 9. Egzemplarzy zwracanych do Biblioteki nie wolno samodzielnie dezynfekować.

 10. Aby zapewnić sprawną obsługę, zaleca się szybki, przemyślany wybór książek. Polecamy korzystanie z katalogu online Biblioteki www.poddebice-migbp.sowwwa.pl, czy też dokonywanie rezerwacji telefonicznych wybranych pozycji książkowych.

 11. W razie potrzeby zostanie zwiększony limit wypożyczanych książek na koncie danego czytelnika, by ograniczyć ilość odwiedzin w Bibliotece.

 12. Użytkownicy, którzy w trosce o swoje i innych bezpieczeństwo nie zdecydują się na odwiedziny w Bibliotece, wypożyczone książki mogą prolongować telefonicznie lub przez stronę Biblioteki/swoje konto czytelnika. Kary naliczone przez system biblioteczny od 12 marca do 29 maja będą anulowane.

 13. Czasowo znosi się możliwość korzystania z toalet.

 14. Zabrania się przebywania na terenie Biblioteki w celach innych niż wymienione w pkt 1.

Prosimy o przestrzeganie powyższych procedur korzystania
z Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poddębicach!!!

źródło: Gmina Poddębice

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ