MODERNIZACJA PARKU W PĘCZNIEWIE

0
18
views

Rozpoczęła się pierwsza z wielu inwestycji gminnych zaplanowanych w tym roku. Zadanie pn.  „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych – Park w Pęczniewie” realizowane będzie przez firmę DREWZEL Spółka Jawna, a jego wartość to 669.000,00 zł. Gmina pozyskała na zagospodarowanie parku środki z WFOŚiGW w Łodzi. Dotacja to kwota 325.445,00 zł, a preferencyjna pożyczka to 216.975,00 zł. W ramach projektu przewiduje się między innymi usunięcie obumarłych drzew zagrażających bezpieczeństwu, poddane pielęgnacji pozostałego drzewostanu. Pojawią się nowe nasadzenia krzewów, drzew liściastych i iglastych, ławki, kosze, donice kwiatowe, tablice edukacyjne. Całość będzie oświetlona, zamontowany zostanie monitoring. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na kwiecień/maj.

źródło: Gmina Pęczniew

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ