DZIAŁANIA „PRĘDKOŚĆ”

0
10
views

11 września 2020 roku Policja przeprowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Nadrzędnym celem działań będzie zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Niemniej jednak policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Jako najbardziej śmiercionośna przyczyna wypadków zagraża nie tylko kierującym i ich pasażerom ale również pieszym. W przypadku potrąceń pieszych, już nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza szanse przeżycia człowieka. Nawet najbardziej bezpieczny samochód nie daje gwarancji na przeżycie kierowcy i pasażerom przy dużych prędkościach. Funkcjonariusze będą prowadzić pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Szczególną rolę będą mieć policjanci z Zespołów SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze takim jak m. in. przekraczanie prędkości. W służbie będą używali najnowszych pojazdów wyposażonych w wideorejestrator, a także ręcznych mierników prędkości z wizualizacją. Zaplanowane działania mają charakter prewencyjny. Jednak kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi

Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności.  Taka wzmożona czujność niezbędna jest m. in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań. W dalszym ciągu niedostosowanie prędkości jest najczęstszą przyczyną wypadków śmiertelnych w województwie łódzkim.

Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to ta dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni, a przede wszystkim własnych umiejętności.

 

  • droga, umundurowani policjanci stoją obok radiowozu i kontrolują prędkość za pomocą laserowych mierników prędkości
  • droga, umundurowani policjanci stoją obok radiowozu i kontrolują prędkość za pomocą laserowych mierników prędkości

 

POLSKA MA POWODY DO DUMY. RANKING, JAK BEZPIECZNIE SIĘ CZUJESZ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Eurostat zapytał mieszkańców różnych krajów Europy, czy dobrze oceniają swoje bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Warto dowiedzieć się, jaką odpowiedź Polacy udzielili na tak zadane pytanie.

W dyskusjach dotyczących wad i zalet życia w Polsce, dość często pojawia się argument dotyczący bezpieczeństwa. Wiele osób uważa, że nasz kraj pod tym względem wyróżnia się „na plus” wśród innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili zweryfikować tę obiegową opinię. Jest to możliwe dzięki wynikom badań, które przeprowadził Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat). Analiza Eurostatu potwierdza dobre opinie Polaków na temat własnego bezpieczeństwa.

Wyniki z Bułgarii i Wielkiej Brytanii są szczególnie złe 

Warto wiedzieć, że Eurostat regularnie sprawdza i ocenia nie tylko typowo liczbowe aspekty gospodarki oraz życia społecznego. Ważne są również badania ankietowe przeprowadzane przez Europejski Urząd Statystyczny. Jedno z takich badań odpowiada na pytanie, jak duży odsetek mieszkańców poszczególnych krajów Europy dostrzegł w swoim otoczeniu (miejscu zamieszkania) przestępstwa, przemoc lub wandalizm. Nie jest to ranking zgłoszeń a doświadczenia/obaw odnośnie tego typu sytuacji. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl poniżej przedstawili udział osób, które  potwierdziły obecność takich niepokojących zjawisk w swoim miejscu zamieszkania porównując ze wcześniejszymi badaniami:

Austria – 11%/10%
Belgia – 16%/12%
Bułgaria – 25%/22%
Chorwacja – 5%/3%
Cypr – 10%/14%
Czechy – 14%/8%
Dania – 16%/7%
Estonia – 17%/7%
Finlandia – 13%/7%
Francja – 15%/15%
Grecja – 12%/14%
Hiszpania – 15%/11%
Holandia – 15%/18%
Irlandia – 12%/10%
Litwa – 5%/4%
Luksemburg – 11%/11%
Łotwa – 29%/9%
Malta – 10%/13%
Niemcy – 13%/13%
Norwegia – 5%/4%
Polska – 7%/5%
Portugalia – 12%/7%
Rumunia – 13%/12%
Słowacja – 9%/5%
Słowenia – 9%/8%
Szwajcaria – 12%/8%
Szwecja – 14%/14%
Węgry – 13%/5%
Wielka Brytania – 25%/24%
Włochy – 14%/11%

Powyższe informacje wskazują, że Polska odnotowała jeden z najniższych wyników w całej Unii Europejskiej (obok Chorwacji, Norwegii oraz Litwy). Co więcej, niski wynik dotyczący naszego kraju w 2008 r. (7 proc.), przez 10 lat dodatkowo spadł o 2 punkty procentowe (do 5 proc.). Jeżeli chodzi o nowe kraje członkowskie UE, to na przeciwnym biegunie uplasowała się Bułgaria. Warto jednak zwrócić uwagę, że jeszcze gorzej od Bułgarii wypadła Wielka Brytania. Mniej więcej co czwarty mieszkaniec tego kraju stwierdził, że w jego miejscu zamieszkania dochodzi do przestępstw, przemocy lub aktów wandalizmu. Trzeba jednocześnie podkreślić, że wynik dotyczący Zjednoczonego Królestwa znacząco nie poprawił się przez 10 lat. Negatywne zmiany były natomiast widoczne na terenie Holandii (wzrost analizowanego wyniku z 15 do 18 proc.), Cypru (10 → 14 proc.), Malty (10 → 13 proc.) oraz Grecji (12 → 14 proc.). Niezbyt dobrze przedstawiają się też wyniki ankiety przeprowadzonej w Niemczech, Szwecji oraz Francji.

Niemcy czują się mało bezpiecznie w dużych miastach

W ramach uzupełnienia warto dodać, że Eurostat podaje również udział osób, które widziały przestępstwa, przemoc lub wandalizm na terenie swoich wsi, małych miast i przedmieść oraz dużych miast. Jeżeli chodzi o Polskę, to taki badany udział z 2018 r. wynosił odpowiednio: 2,1 proc. (wieś), 4,7 proc. (małe miasto i przedmieście) oraz 8,3 proc. (duże miasto). Wynik dotyczący dużych polskich miast jest jednym z najniższych w grupie analizowanych państw. Tylko na terenie Norwegii, Słowacji, Węgier, Litwy oraz Chorwacji mniejsza część mieszkańców metropolii dostrzegła przemoc, przestępstwa lub wandalizm.

Analizowane wyniki badań Eurostatu wskazują, że problem z bezpieczeństwem w dużych miastach istnieje nie tylko na terenie Wielkiej Brytanii (wynik: 30,8 proc.). Niepokojąco wysokie wyniki odnotowano również w przypadku Bułgarii, Niemiec, Belgii, Holandii, Grecji oraz Francji. Nasi zachodni sąsiedzi, podobnie jak Belgowie i Brytyjczycy mają problem dotyczący znacznie gorszego poczucia bezpieczeństwa na terenie dużych miast. Taki wniosek można wysnuć biorąc pod uwagę również wyniki dotyczące mniejszych miast, przedmieść oraz wsi.

Źródło: dziennik.pl

 

NIELEGALNY POŁÓW RYB W MIEJSCU ZABRONIONYM

Policjanci z KPP w Poddębicach, ujawnili sześciu mężczyzn, którzy w miejscu zabronionym, nielegalnie łowili ryby. Za złamanie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym grozi do 2 lat więzienia i utrata narzędzi służących do połowu.

6 września 2020 roku w godzinach popołudniowych, policjanci patrolowali rejon zapory wodnej Zbiornika Jeziorsko. Przy czołowej zaporze, funkcjonariusze ujawnili sześciu mężczyzn, którzy łowili ryby przy pomocy wędek w rejonie progu podpiętrzającego. Robili to w miejscu, gdzie wyznaczony został obręb ochronny i obowiązuje zakaz połowu. Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt, którym się posługiwali. Za złamanie zakazu połowu ryb w obrębie ochronnym, ustawa o rybactwie śródlądowym przewiduje karę nawet do 2 lat pozbawienia wolności i przepadek narzędzi służących do popełnienia przestępstwa.

Policja przypomina, że ustawa o rybactwie śródlądowym przewiduje ustanowienie obrębów ochronnych w miejscach stałego tarła ryb, rozwoju narybku gromadnego zimowania, bytowania i przepływu ryb. Ten sam akt prawny zabrania połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk w obrębach chronionych. Należy zatem czytać tablice informujące o zakazach połowu i stosować się do przepisów, aby nie narazić się na konsekwencje prawne.

 

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

W ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” i „Witaj Szkoło”, mundurowi odwiedzili Szkołę Podstawową w Porczynach. Cykliczne prelekcje w placówkach szkolnych to codzienność poddębickich policjantów.

Policjanci z Poddębic wykorzystują każdą okazję, aby rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o bezpieczeństwie. Liczne spotkania w szkołach, scenki sytuacyjne oraz pogadanki o zasadach bezpieczeństwa na drodze to priorytet dla funkcjonariuszy, realizujących zadania z zakresu profilaktyki społecznej. Tym razem prelekcja odbyła się na terenie placówki w Porczynach. W ramach działań informacyjnych, policjantka przypomniała uczestnikom o prawidłowym poruszaniu się w rejonie drogi, obowiązkowym posiadaniu elementów odblaskowych oraz korzystaniu z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Omówiła także jak się zachować oraz kogo powiadomić w przypadku niebezpiecznych sytuacji. Dzieci  z uśmiechem brały czynny udział w pogadance oraz zadawały mnóstwo pytań.

Policyjne patrole pełniące służbę w rejonach szkół, zwracają uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Przypominają i uświadamiaja kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych (przejścia dla pieszych). Mundurowi zwracają też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach, nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

Wraz z początkiem roku szkolnego droga do/ze szkoły będzie stałym elementem w życiu dziecka, zatem, MY DOROŚLI, zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

 

Należy pamiętać o tym, że dziecko:

  •  w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ma co najmniej 10 lat, czyli np. rodzeństwa.
  •  w drodze do i ze szkoły  ma obowiązek iść chodnikiem. W przypadku ulicy bez chodnika, zawsze poboczem po lewej stronie drogi, a gdy pobocza nie ma – lewą stroną drogi,
  •  powinno przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do tego przeznaczonych czyli na przejściach dla pieszych,
  •  w przypadku przejść z sygnalizacją świetlną, dozwolone jest przejście tylko gdy świeci zielone światło, zaś gdy nie ma sygnalizatora powinno: spojrzeć w lewo, później w prawo, ponownie w lewo i gdy nic nie jedzie, może bezpiecznie przejść przez jezdnię,
  •  nigdy, nawet w miejscach dla pieszych, nie może wchodzić na jezdnię przed jadącym pojazdem, a oczekując na możliwość przejścia, nie powinno stać za blisko jezdni,
  •  na przejściach z wysepką powinno się na niej zatrzymać, aby ponownie upewnić się przed wkroczeniem na drugi pas ruchu,
  • nie może wchodzić na jezdnię zza stojącego lub ruszającego pojazdu,
  •  nie powinno przebiegać przez jezdnię oraz bawić się w jej pobliżu

źródło: http://www.poddebice.policja.gov.pl/

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ