ZAPROSZENIE

0
25
views

RUSZYŁA KOLEJNA DUŻA INWESTYCJA DROGOWA

Rozpoczęły się prace w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew”. Drogowcy pojawili się na drodze gminnej Przywidz – Osowiec, gdzie na odcinku 4273 metrów  w ramach remontu pojawi się nowe nakładka asfaltowa, utwardzone zostaną z kruszywa łamanego pobocza oraz pojawi się nowe  oznakowanie pionowe i poziome. Równolegle rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi w miejscowości Osowiec. To jeden z siedmiu odcinków na którym pojawi się między innymi podbudowa z kruszywa łamanego, masa asfaltowa, nowe przepusty oraz oznakowanie. Projekt zakłada łącznie przebudowę dróg o  długości 5256 metrów w miejscowościach: Dybów, Drużbin, Osowiec, Popów, Rudniki i Zagórki. Wartość umowy to kwota 4.847.147,00 zł, w tym dofinansowanie to kwota 4.604.789,65 zł.

 

PRZEBUDOWA ULICY WODNEJ ORAZ MODERNIZACJA PARKU ZAKOŃCZONE

Nie minął jeszcze pierwszy kwartał tego roku a nasz samorząd zrealizował dwie inwestycje o łącznej wartości blisko 950.000,00 zł. Pierwsza z inwestycji pn.  „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych – Park w Pęczniewie” realizowana była przez firmę DREWZEL Spółka Jawna, a jego wartość to 669.000,00 zł. Gmina pozyskała na zagospodarowanie parku środki z WFOŚiGW w Łodzi. Dotacja to kwota 325.445,00 zł, a preferencyjna pożyczka to 216.975,00 zł. W ramach projektu między innymi usunięto obumarłe drzewa zagrażające bezpieczeństwu, poddano pielęgnacji pozostały drzewostan. Pojawiły się nowe nasadzenia krzewów, drzew liściastych i iglastych, ławki, kosze, donice kwiatowe, tablice edukacyjne. Zamontowano monitoring oraz energooszczędne oświetlenie, którego całoroczne funkcjonowanie to koszt ok. 1.200,00 zł. Pełen efekt przeprowadzonych prac będzie widoczny w maju. Drugie zadanie to I etap przebudowy ulicy Wodnej w Pęczniewie. Zadania pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pęczniew” realizowane było w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze tematycznym dotyczącym budowy lub przebudowy dróg gminnych. W ramach przebudowy firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. na odcinku 410 metrów wykonała podbudowę, nawierzchnię asfaltową, pobocza i nowe oznakowanie. Wartość wszystkich prac to kwota 280.000,00 zł. Wysokość pozyskanej dotacji opiewa na kwotę 149.791,00 zł , natomiast po przeliczeniu nowego kursu  euro oraz podpisaniu aneksu do umowy może wynieść ponad 186.000,00 zł. W/w dotacja to kolejne środki unijne, które trafiły do naszej gminy. Środki zewnętrzne na realizację w/w zadań to kwota ponad 500.000,00 zł.

źródło: Gmina Pęczniew

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ