Wymiana uprawnień trenerskich

0
103
views

Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN uprzejmie informuje, że osoby posiadające uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna oraz dyplomy klasy mistrzowskiej, klasy I lub klasy II wydane przed 23 sierpnia 2013 w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydane po tym terminie pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed w/w terminem i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych, będą mogły od 1 stycznia 2020 wymienić uprawnienia trenerskie.


Wymiana nastąpi zgodnie z obowiązującym systemem licencjonowania trenerów, uwzględniającym postanowienia Konwencji Trenerskiej UEFA oraz na podstawie właściwych uchwał zarządu PZPN (nr IV/63 z dn. 20.04.2017 (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie licencji trenerskich i nr V/75 z dn. 25.05.2017 w sprawie organizacji kursów trenerskich) i będzie możliwa w następującym zakresie:

– trenerzy posiadający dyplomy klasy mistrzowskiej, klasy I lub klasy II będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C;

– trenerzy posiadający uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna – będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C.

źródło: Łódzki Związek Piłki Nożnej

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ