Obowiązek wpisu do CRBR!

0
46
views

Łódzki Związek Piłki Nożnej przypomina, że wszystkie organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje wpisane do KRS) do dnia 31 stycznia 2022 muszą dokonać wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Brak takiego wpisu wiąże się z karą finansową w wysokości do 1 mln zł!


Obowiącek wpisu do CRBR jest związany z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Weszła ona w życie 31 października 2021 roku i nałożyła na organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do wspomnianego rejestru.

Więcej o CRBR można oprzeczytać tutaj.

źródło: lzpn.org

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ