ZAMKNIĘTE URZĘDY DO BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

0
85
views

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym z powodu obecności koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, Wójt Gminy Pęczniew informuje mieszkańców, iż

od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania
w Urzędzie Gminy Pęczniew
oraz w jednostkach organizacyjnych gminy:

* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie
* Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie
* Szkoła Podstawowej im. Kazimierza Deki-Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu
* Publiczne Przedszkole w Pęczniewie

nie będzie możliwe osobiste załatwienie sprawy.
Obsługa interesanta będzie możliwa tylko
telefonicznie oraz przez Internet w godzinach
pracy Urzędu.

Nr telefonów:

Urząd Gminy w Pęczniewie
– sekretariat: 43 678 15 19 fax 43 678 89 94
– podatki i opłaty lokalne: 43 678 89 87
– gospodarka odpadami komunalnymi: 43 678 89 91
– Urząd Stanu Cywilnego: 43 678 89 93

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie: 43 678 17 49

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie: 43 678 19 78

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Deki-Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu: 43 678 15 22

Publiczne Przedszkole w Pęczniewie: 43 678 17 57

Kasa w Urzędzie Gminy Pęczniew i Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie będzie nieczynna
– do odwołania.

Proszę o zrozumienie dla zaistniałej sytuacji i podejmowanych działań.

                           Wójt Gminy Pęczniew

                            /-/ Marcin Janiak

źródło: Gmina Pęczniew

 

Zamknięcie bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie Gminy w Zadzimiu

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wirus SARS CoV-2 („koronawirus”) w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz dbając o bezpieczeństwo interesantów i pracowników, od dnia 30 marca 2020 roku do odwołania zamknięta zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy w Zadzimiu, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych umówionych wcześniej telefonicznie lub mailowo.

W celu zachowania ciągłości funkcjonowania urzędu, obok głównego wejścia do budynku zainstalowana jest skrzynka w której można pozostawiać korespondencję do Urzędu Gminy i GOPSu.

Zawiesza się pracę kasy i przyjmowanie wpłat.

W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych mieszkańcom Gminy Zadzim zaleca się :

– kontakt telefoniczny ( 43 678 61 60, 43 678 61 83 )

            – korzystanie z platformy ePUAP,

            –  korzystanie z drogi korespondencyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej,

            – korzystanie z adresów e-mail: ug_zadzim@wp.pl oraz gops_zadzim@post.pl

Podejmowane działania mają na celu dobro Nas wszystkich, prosimy o wyrozumiałość.

źróło: Gmina Zadzim

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wirus SARS CoV-2 („koronawirus”) w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz w trosce o nasze wspólne zdrowie wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy w Dalikowie oraz w podległych jednostkach organizacyjnych do odwołania.
1. W celu załatwienia spraw w Urzędzie Gminy w Dalikowie należy kontaktować się telefonicznie, drogą mailową, korespondencyjnie lub przez platformę ePUAP (skrytka: ll370q6pcb/skrytka).
Urząd Gminy w Dalikowie Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików,
e-mail: sekretariat@dalikow.eu
tel.(43) 678-01-83, 691 370 123.
2. W celu załatwienia spraw w podległych jednostkach organizacyjnych należy kontaktować się telefonicznie lub środkami
komunikacji elektronicznej:
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie
tel. 669 200 123, (43) 678-01-83,
email gops@dalikow.eu
– Centrum Usług Wspólnych w Dalikowie
tel. 691 541 251
email: cuw@dalikow.eu
3. Zawiesza się pracę kasy i przyjmowanie wpłat.
4. Obsługa interesantów w sprawach pilnych może odbywać się tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel.(43) 678-01-83, 691 370 123, Urząd Stanu Cywilnego 665 482 955.
5. Zawiesza się przyjęcia interesantów przez Wójta Gminy Dalików.
Bardzo przepraszamy za utrudnienia, nasze działania realizowane są dla dobra wszystkich osób przychodzących do budynku Urzędu Gminy i wszystkich osób pracujących w tym budynku.

źródło: Gmina Dalików

 

Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy Wartkowice do odwołania

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wirus SARS CoV-2 („koronawirus”) w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz w trosce o nasze wspólne zdrowie, wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze Interesantów w Urzędzie Gminy Wartkowice oraz w podległych  jednostkach organizacyjnych do odwołania.

1. W celu załatwienia spraw w Urzędzie Gminy Wartkowice należy kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 43 678 51 05 lub środkami komunikacji elektronicznej urzad@wartkowice.pl lub przez platformę ePUAP.

2. W celu załatwienia spraw podległych jednostkach organizacyjnych UG Wartkowice należy kontaktować się telefonicznie lub środkami komunikacji elektronicznej:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach – tel. 43/ 678-58-47, e-mail: gops@wartkowice.pl

– Gminny Zespół Obsługi Oświaty – tel. 43/8 678-55-35, e-mail: gzoo@watkowice.pl

– Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach – tel. 43/ 678 56 11, e-mail: bibiloteka@wartkowice.pl

3. Od dnia 26 marca 2020 roku przed budynkiem Urzędu Gminy Wartkowice zainstalowana jest skrzynka pocztowa w której można pozostawiać korespondencję do Urzędu Gminy.

4. Zawiesza się pracę kasy i przyjmowanie wpłat.

5. Obsługa interesantów w sprawach pilnych może odbywać się tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  pod nr tel. 43 678 51 05 lub drogą elektroniczną urzad@wartkowice.pl.

6. Zawiesza się  przyjęcia interesantów przez Wójta Gminy Wartkowice.

Nasze działania podejmowane są dla dobra Nas wszystkich, prosimy o wyrozumiałość.

Służbowe telefony komórkowe:

Wójt – 693 – 465 – 365

Sekretarz- 605 – 400 – 246

Ochrona środowiska – 793 -766 – 504

Oczyszczalnia Ścieków w Wartkowicach – 697- 200 – 678

Gospodarka Komunalna – 793 – 778 – 915

Konserwatorzy wodociągów:

SUW Wierzbowa – 697 – 200 – 587

SUW Gostków, Tur, Wartkowice – 697 – 200 – 563

SUW Kłódno – 697 – 200 – 534

źródło: Gmina Wartkowice

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ