Zaczął się remont skrzyżowania na ul. Dąbskiej

0
28
views

Trwa modernizacja drogi gminnej (ul. Dąbskiej) wraz z przebudową skrzyżowań ul. Dąbskiej z ul. Rynek, Awaryjną, Bp. Owczarka oraz Orzechową. Ruch drogowy nie został w tym miejscu całkowicie wstrzymany, ale zarówno kierowcy, jak i piesi muszą w najbliższym czasie liczyć się z utrudnieniami, wynikającymi z prowadzonych prac.

Zgodnie ze specyfikacją techniczną, przebudowa ulicy Dąbskiej będzie polegała na wykonaniu nowej podbudowy oraz nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników oraz ścieżki pieszo – rowerowej wraz z oświetleniem ulicznym, oznakowaniem pionowym, poziomym oraz zainstalowaniem urządzeń bezpieczeństwa i elementów małej architektury, odwodnieniem pasa drogowego i przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej. Prace rozbiórkowo – budowlane, które rozpoczęły się w miniony poniedziałek, na ten moment obejmują obszar: ulicy Dąbskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną, w późniejszym czasie również odcinek biegnący aż do Rynku), części ulic Biskupa Owczarka i Orzechowej (do skrzyżowania z ul. Spacerową) oraz chodniki znajdujące się w ciągu wymienionych dróg. W związku z prowadzoną inwestycją, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz pieszych o ostrożność i o ile to możliwe – omijanie remontowanego skrzyżowania za pomocą sąsiednich ulic. Natomiast wszystkich Państwa prosimy o wyrozumiałość – teraz w obrębie skrzyżowania są utrudnienia i czasowe zamknięcia ulic, ale już niebawem będą…

 

…cicha jezdnia, ścieżka rowerowa, nowe przejścia i chodniki dla pieszych

W ramach zaplanowanej inwestycji na skrzyżowaniu zostaną wydzielone pasy ruchu o szerokości 3,50 m, nawiązując tym samym do pobliskiego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.  Na jezdni pojawi się wyspa dzieląca pasy ruchu na jezdni, wraz z odgięciem toru jazdy. Lewą stroną ulicy pobiegnie dwukierunkowa ścieżka rowerowa z kostki betonowej. Chodnik po prawej stronie ulicy zostanie przebudowany. W obrębie skrzyżowań z drogami powiatowymi powstaną dwa aktywne przejścia dla pieszych, informujące kierowcę o osobie znajdującej się na przejściu. Obie „zebry” będą doświetlone, a na jednej z nich powstanie wyspa dzieląca przejście, tzw. azyl.

Dotychczasowe nawierzchnie – mocno już wysłużonych, nierównych chodników oraz wielokrotnie łatanych w tym miejscu dróg – zastąpią nareszcie równiutkie chodniki z płyt granitowych, a jezdnia zostanie pokryta nowoczesną warstwą asfaltu, technicznie optymalizowanego pod kątem redukcji hałasu. Mieszanka mastyksowo-grysowa (tzw. SMA), opracowana przez niemieckich inżynierów, to rozwiązanie, które jest kompromisem pomiędzy odpowiednią trwałością i dużą odpornością na koleinowanie nawierzchni drogi, przy jednoczesnej gwarancji odczuwalnej redukcji natężenia hałasu.

Na odcinku od ul. Bp. Owczarka i Dąbskiej (do Rynku) zaplanowano przebudowę nawierzchni jezdni z dwoma pasami ruchu o szerokości 2,25 m każdy oraz chodników o szerokości 2 m, z użyciem kostki granitowej. W trosce o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, ciągi piesze odgrodzone zostaną słupkami blokującymi. Dzięki temu chodnik zostanie oddzielony od jezdni, a ruch pieszych zostanie skierowany na wyznaczone miejsca. Przy ul. Awaryjnej powstanie nowe, wyniesione przejście dla pieszych – także z aktywnym oznakowaniem i doświetleniem.

Ważnym etapem inwestycji będzie wybudowanie na skrzyżowaniu kanalizacji deszczowej. Dotychczasowy brak odpływów, szczególnie przy bardziej obfitym deszczu, sprawia niemałe problemy z gromadzącymi się wodami opadowymi, a zalegające w tym miejscu kałuże zagrażały bezpieczeństwu i powodowały „wypłukiwanie” coraz większych dziur w jezdni.

 

Będzie ładniej i bezpieczniej

Co ciekawe, przebudowa skrzyżowania jest pierwszą inwestycją realizowaną w ramach projektu pn. „Zielony Uniejów – Thermal Resort”, który przewiduje powstanie na terenie miasta ekologicznych przyczółków i żywych, zielonych dekoracji, promujących przesłanie potrzeby dbania o czyste środowisko i klimat. Zgodnie z tym założeniem, teren skrzyżowania zostanie zagospodarowany zielenią. Powstaną pasy roślinności, które wpłyną na estetykę przestrzeni oraz spełnią funkcję ogrodów deszczowych, ponieważ w warstwach retencyjno-filtracyjnych będą gromadzić i oczyszczać wodę deszczową. Poza tym, w bezpośrednim otoczeniu skrzyżowania znajdą się również elementy małej architektury, np.: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz donice z kwiatami.

Roślinność jest niezwykle ważnym komponentem środowiska w przestrzeni miejskiej. Oprócz tego, że cieszy oko, pełni istotną funkcję klimatyczną, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza. Nowe skrzyżowanie będzie zatem pierwszym naocznym dowodem potwierdzającym, że przyszłość planety nie jest nam obojętna, a hasło „Uniejów – w zgodzie z przyrodą” znajdzie swoje odzwierciedlenie w kolejnych, zaplanowanych do realizacji działaniach.

 

Zakończenie inwestycji w maju

Modernizacja ciągu drogowego tj. drogi gminnej – ul. Dąbskiej wraz z przebudową skrzyżowań ul. Dąbskiej z ul. Rynek, Awaryjną, Bp. Owczarka oraz Orzechową, zgodnie z zapisami zawartej umowy, potrwa do końca maja bieżącego roku. W związku z rozpoczętym remontem, prosimy mieszkańców o wyrozumiałość – prace zakładają gruntowną przebudowę i będą wymagały czasowego zamykania całych odcinków drogi oraz chodnika w przeciągu najbliższych 4 miesięcy. Warto chyba jednak znieść czasowe niedogodności w imię trwałej poprawy! W miarę możliwości, prosimy o korzystanie z innych możliwości przejazdu w tej części miasta, np. ulicami Krótką czy Spacerową.

Wykonawcą gminnej inwestycji jest firma „LuKpol” Krzysztof Łuczak z Uniejowa, wyłoniona dopiero w drugim przetargu. Przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą spośród dwóch ofert finansowych, na kwotę 2 388 660,00 zł. Połowę kosztów realizacji przedsięwzięcia pokryje dofinansowanie w wysokości 1,2 mln zł, które samorząd pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

(MB)

 

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ