Z POWIATU …

0
41
views

Konkurs Urzędu Marszałkowskiego na tradycyjną Babę Wielkanocną

Zapraszamy serdecznie, wszystkich chętnych  do wzięcia udziału w internetowym Konkursie na Tradycyjną Babę Wielkanocną. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim upiec babę, zrobić jej zdjęcie oraz podać szczegółowy przepis. I wysłać do nas formularz zgłoszeniowy. Zwróćcie też uwagę na wykorzystanie przy wypieku produktów lokalnych, regionalnego przepisu czy produktów z Listy Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To także oceni jury, czyli komisja konkursowa.

Szczegóły, regulamin i formularz na stronie: www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-baba-wielkanocna

źródło: Gmina Zadzim

WAPNOWANIE GLEB

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” od 01.04.2020 r. do 31.12.2021 r.

Wnioski należy składać w ww. terminie do Sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Łodzi, ul. Zbocze 16a,  92-003 Łódź.
Więcej informacji na temat dofinansowania można uzyskać pod adresem:

http://www.wfosigw.lodz.pl/ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie—2020-rok

 

źródło: Gmina Pęczniew

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Wartkowicezawiadamia o tworzeniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wartkowice w 2020 roku i dotyczy wyłącznie wyrobów zmagazynowanych na terenie posesji. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z przygotowaniem do transportu, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest zdemontowanych i zmagazynowanych na terenie posesji z dofinansowaniem mogą złożyć stosowny wniosek

w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informację o następujących możliwościach złożenia wniosku:

– osoby, które dysponują odpowiednim sprzętem technicznym tj. mogą pobrać na stronie internetowej Urzędu www.wartkowice.pl wniosek wraz z oświadczeniem, wydrukować, wypełnić, i wykonać skan – przesyłają dokumenty na adres mailowy krzysztof.kubiak@wartkowice.pl lub wypełniony wniosek umieszczają w skrzynce pocztowej przygotowanej dla Interesantów, zlokalizowanej przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D;

– osoby, które nie dysponują niezbędnym sprzętem technicznym mogą przekazać informacje na adres mailowy: krzysztof.kubiak@wartkowice.pl podając swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu) oraz określając ilość płyt azbestowych lub w/w informacje przekazać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod nr tel. 436785105 wew. 56 lub 793 766 504 – osoba do kontaktu Krzysztof Kubiak; stosowny wniosek wraz z podpisem zostanie uzupełniony w późniejszym terminie w momencie unormowania się sytuacji sanitarnej panującej w kraju;

– dodatkowo w związku z wymogami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi proszę o wykonanie dokumentacji fotograficznej posiadanego azbestu i przesłanie zdjęcia/zdjęć na adres mailowy krzysztof.kubiak@wartkowice.pl lub mmsem na nr tel. 793 766 504 (podpisanych w sposób umożliwiający identyfikację tj. imię nazwisko lub adres).

 

Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (przewidywane 90 % kosztów kwalifikowanych) oraz środki własne Wnioskodawcy (przewidywane 10 % kosztów kwalifikowanych).

Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Wójt Gminy Wartkowice  wystąpido Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o przyznanie dotacji.

W przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi realizację przedsięwzięcia planuje się w okresie wrzesień – listopad 2020 r.

Realizacja zadania będzie zależna od uzyskania dofinansowania oraz liczby osób zainteresowanych odbiorem wyrobów zawierających azbest.

O dofinansowanie bezpośrednio z WFOŚiGW w Łodzi mogą się starać osoby fizyczne – informacje dostępne są na stronie  www.wfosigw.lodz.pl w zakładce „Dla beneficjentów”.

Dokumenty do pobrania:

1) Niezbędne do złożenia:

– wniosek,

– oświadczenie;

2) Do zapoznania:

– reulamin dofinansowania,

– wzór umowy,

– klauzula informacyjna RODO.

źródło: Gmina Wartkowice

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ