WIEŚCI Z POWIATU – DZIAŁO SIĘ …

0
295
views

Dotacje dla jednostek OSP

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego pragnie poinformować, iż do 10 września br. Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/ miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo – kulturalnych i sportowych. Szczegłowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dotacji-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-na-zadanie-publiczne-dofinansowanie-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-w-2019-roku

Poniżej  w załączeniu wzór wniosku:

wniosek o dotacje OSP 2019

 

2 września 2019 r ruszyła linia komunikacyjna Poddębice – Zelgoszcz

źródło: poddebicki.pl

 

Dożynki

W ostatnią niedzielę sierpnia w Pęczniewie odbyły się Dożynki Gminne zorganizowane pod nazwą „Święto Plonów i Wody” w ramach zadania „Letnie nurty kultury”, finansowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok. Organizatorem tegorocznej imprezy była gmina Pęczniew oraz Zarząd Gminny OSP przy współudziale Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Z IKRĄ”, Koła Gospodyń Wiejskich „Łączymy Pokolenia”, Stowarzyszenia Seniorów „Bliżej Siebie”, sołectwa Pęczniew i Związku Producentów Ryb. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła Msza Święta w intencji rolników w Kościele Parafialnym w Pęczniewie, którą sprawował proboszcz parafii Drużbin ksiądz Piotr Kocurek. Po poświęceniu chleba i wieńców dożynkowych korowód delegacji wieńcowych przemaszerował na plac przy ul. Rynek, gdzie odbyła się druga część ceremonii dożynkowych. Wójt Marcin Janiak przywitał mieszkańców, wszystkich zebranych i zaproszonych gości. Starostowie dożynek,  którymi w tym roku byli Karolina Burska z Drużbina i  Zbigniew Dolny z Siedlątkowa obdarowali chlebem gospodarza dożynek – Wójta Gminy Pęczniew Marcina Janiaka.  Bochen chleba upieczony z tegorocznego zboża został podzielony i rozdany wśród uczestników. W trakcie uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił włodarz naszej gminy, który zwrócił się do zebranych, by wspólnie podziękować rolnikom za tegoroczne plony, gdyż praca rolników to trudna i odpowiedzialna rola, której owocem jest chleb na naszych stołach. W kolejnej części delegacje dożynkowe, które w tym roku przygotowały wieńce otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody finansowe. Wieńce dożynkowe na tegoroczne ,, Święto Planów i Wody ,, zostały przygotowane przez: Sołectwo Brodnia, Sołectwo Brodnia Kolonia, Sołectwo Brzeg, Sołectwo Dybów, Sołectwo Jadwichna, Sołectwo Osowiec, Sołectwo Pęczniew, Sołectwo Przywidz, Sołectwo Rudniki, Sołectwo Siedlątków, Stowarzyszenia „Bliżej Siebie”, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Lubolanki” , KGW „Marysieńka” z Księżej Wólki, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Sobótki”. Występy artystyczne rozpoczęła orkiestra dęta OSP Siedlątków. Następnie wystąpiły zespoły folklorystyczne z terenu naszej gminy: Zespół Ludowy „Lubolanki” z Luboli, Zespół Pieśni Dawnej „Jarzębina” z Brzegu oraz Zespół Śpiewaczy „Sobótki” z Brodni.. Gwiazdami wieczoru byli: Janusz Laskowski, zespół MIG oraz formacja Thomas Dance. Po godzinie 22.00  odbyła się zabawa taneczna oraz pokaz sztucznych ogni. Organizatorzy przygotowali wojskową grochówkę dla wszystkich. Można było również skosztować smażonego karpia oraz zupy rybnej. Dla najmłodszych uczestników dożynek przygotowano wiele atrakcji, liczne gry, zabawy oraz dmuchańce. Urozmaicony program imprezy był możliwy dzięki pozyskaniu środków w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Wniosek pn. „Letnie nurty kultury”, złożony przy udziale naszego samorządu oraz współudziale gminy Sieradz oraz gminy i miasta Warta w subregionie zachodnim pozytywnie przeszedł ocenę formalną i w głosowaniu, w którym brali udział mieszkańcy naszego województwa uzyskał 6594 głosów !. Dzięki temu uplasował się na VI miejscu wśród ośmiu projektów, które są realizowane w tym roku w naszym subregionie. Nasz wniosek związany jest z  organizacją szeregu wydarzeń artystyczno- kulturalnych w trzech samorządach położonych nad Zbiorkiem Jeziorsko i rzeką Warta. Dodatkowo przy współpracy z LGR „Z Ikrą” oraz Związkiem Producentów Ryb zorganizowano konkurs kulinarny „Smaczny karp”. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu Pana Zbigniewa Rakowskiego  – Wiceprezesa Związku Producentów Ryb oraz Pani Jolanty Pęgowskiej – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Z IKRĄ” , za co serdecznie dziękujemy. W imieniu organizatorów w sposób szczególny dziękujemy Państwu Joannie i Andrzejowi Urbaniak, KGW „Łączymy Pokolenia” oraz pracownikom jednostek organizacyjnych i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, dzięki którym mogliśmy podziwiać przepięknie wykonane dekoracje  oraz sponsorom, którymi byli : Państwo Lidia i Grzegorz Kowalczykowie – Firma LIDO, Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Państwo Katarzyna i Sławomir Łukasikowie – Firma GUCIO, Pan Tomasz Magdziak i Pan Maciej Magdziak – Firma MAGROL, Państwo Teresa i Marek Urbaniakowie – Firma Budowlana w Pęczniewie, Państwo Barbara i Jan Dudzińscy – Sklep BARBARA, Państwo Bożena i Andrzej Krajewscy – Firma KAR-MAT, Pan Roman Kurpisz – Firma Zarządzanie Nieruchomościami, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pęczniewie, Państwo Edyta i Tomasz Sawiccy – Firma PRYMUS, Państwo Helena i Zbigniew Rakowscy – Leśne Gospodarstwo Rybackie w Pęczniewie, Państwo Krystyna i Jan Łukasikowie – Firma SUMEX, Pan Tomasz Igiel – Firma MAX -RYB, Firma WERBUD, Firma DROMEX, Ogródki Działkowe KALINA, Firma KONRAD, Zdzisław Witczak – Sklep Klaudia, Pan Wiktor Piętka, Firma Centur, Panu Zbigniewowi Strach  – wywóz nieczystości. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego święta oraz bardzo licznie przybyłym  mieszkańcom i gościom za uczestnictwo w uroczystości.

 

 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ZMODERNIZOWANA

Zakończyła się jedna z dwóch dużych inwestycji realizowanych przez gminę Pęczniew z dofinansowaniem unijnym. Inwestycja ta realizowana była pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie”. W ramach w/w zadania wykonano kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w Pęczniewie, rozbudowano technologię stacji uzdatniania wody w Pęczniewie oraz zakupiono sprzęt dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków pracuje w technologii pozwalającej osiągać wysokie parametry oczyszczania, jest w pełni zautomatyzowana i przygotowana na przyjęcie 120 m3 ścieków na dobę. Jeśli chodzi o stację uzdatniania wody to zwiększona została jej wydajność uzdatniania z 25 m3/h do 50 m3/h , czyli o 100%. Aby stacja mogła pracować przy zwiększonych parametrach w najbliższym czasie ze środków własnych zostanie zakupiona pompa o zwiększonej mocy. Dodatkowo SZGKiM wzbogacił się o nowy ciągnik, beczkę asenizacyjna oraz przyczepę. Całkowity koszt tego projektu to kwota  4.030.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 1.879.014,00 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi to 417.727,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z preferencyjnej pożyczki oraz budżetu gminy.

 

źródło: Gmina Pęczniew

 

Dożynki Gminno-Parafialne w Zygrach

Choć dziś w gminie Zadzim dożynkowe święto, a spotykamy się w gościnnych Zygrach by podziękować Panu Bogu i rolnikom za plony, to jednak pamiętamy, że odbywa się ono w dniu szczególnym. Osiemdziesiąt lat temu – 1 września 1939 hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę rozpoczynając najstraszniejszą w historii wojnę – II wojnę światową.

Zapaliliśmy już znicze na grobach żołnierzy, którzy zginęli we wrześniu 39 roku i spoczywają na terenie naszej gminy, a teraz poproszę wszystkich Państwa o powstanie, uczcijmy minutą ciszy poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej.”

Takimi słowami Wójt Gminy Zadzim Krzysztof Woźniak otworzył oficjalne uroczystości tegorocznego święta plonów.

Gminno – Parafialne Dożynki rozpoczęła Msza Święta Dziękczynna, którą celebrował ks. Tomasz Kalinowski – Proboszcz parafii Zygry – współorganizator tegorocznych uroczystości. Po nabożeństwie korowód dożynkowy na czele z orkiestrą OSP Zadzim przemaszerował na gminne boisko sportowe, gdzie wszystkich gości i rolników swoim śpiewem przywitał Zespół Śpiewaczy „Koniczynki” z Bogucic.

Do Zygier przybyło wielu gości, a wśród nich byli: Posłowie RP – Piotr Polak i Krzysztof Ciebiada, Dyrektor Biura Wojewody – Tobiasz Bocheński, Zastępca Dyrektora OT KOWR w Łodzi – Jeremiusz Kulisiewicz, Robert Starzec – Dyrektor Szpitala MSWiA w Łodzi, Starosta Poddębicki – Małgorzata Komajda, Wicestarosta Poddębicki – Piotr Majer, Sebastian Romanowski – Przewodniczący Rady Powiatu Poddębickiego z radnymi Powiatu, Ksiądz Juliusz Mieczyński – proboszcz Parafii Zadzim, Ksiądz Sylweriusz Antczak – Proboszcz Parafii Małyń, Ksiądz Tomasz Kalinowski – Proboszcz Parafii Zygry. Przybyli także przedstawiciele służb mundurowych powiatu, przedstawiciele instytucji  wojewódzkich i powiatowych, przedsiębiorcy, sponsorzy, sołtysi z delegacjami, druhowie OSP, stowarzyszenia, zespoły śpiewacze, koła gospodyń wiejskich, wystawcy, orkiestra OSP Zadzim.

Wójt Gminy w swoim przemówieniu podziękował wszystkim rolnikom za kolejny rok ciężkiej pracy: „…chciałem z całego serca podziękować, żeście ciężko przepracowali na roli ten kolejny rok, że pokonaliście wszystkie trudy i że dzisiaj przychodzicie pochwalić się swoim plonem. Tak, bo macie czym się pochwalić.

Dziękując, z pokorą przyjmujemy także te Wasze wspaniałe dary, wieńce i chleby dożynkowe – wielki symbol tego, co jest drugą ogromną zasługą polskiej wsi, i polskich rolniczych tradycyjnych rodzin: przeniesienie tradycji i głębokiej wiary, która zawsze była częścią, nieodłącznym elementem życia ludzi, którzy w Polsce pracowali na roli”.

W imieniu rolników Gminy Zadzim symboliczny chleb z tegorocznych zbiorów Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy i proboszczowi Parafii Zygry przekazali Starostowie Dożynek – Aleksandra Bruździak i Paweł Dębski. Przybyłe delegacje przekazały wieńce, chleby i inne dary dożynkowe.

Spośród gości głos zabrali Poseł na Sejm RP- Piotr Polak, Poseł na Sejm RP – Krzysztof Ciebiada, Starosta Poddębicki – Małgorzata Komajda.

W części obrzędowej dożynek na scenie zaprezentowały się zespoły śpiewacze „Zadzimianki”, ”Małyńskie nutki”, „Kaliny”, „Kapela Małyńska” i pani Daniela Lewandowska. Zadzimski kabaret „Pan tu nie stał” zaprezentował, jak zwykle profesjonalnie i z dużym dowcipem scenki ukazujące życie i pracę na dawnej polskiej wsi. W ramach projektu realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zadzimiu, z programu EtnoPolska 2019 wystąpił Dziecięcy Zespół Ludowy KOCIERZEWIACY.

Podczas dożynek odbył się konkurs na najładniejszy wieniec oraz stoisko dożynkowe. Laureatami zostali:

– w kategorii „Najładniejszy wieniec”

I miejsce – Sołectwo Wola Zaleska

II miejsce – Parafia Zygry

III miejsce – Koło Pszczelarzy w Zadzimiu

– w kategorii „najładniejsze stoisko”

I miejsce – KGW „Zadzimianki”

II miejsce – KGW w Chodakach

III miejsce – Sołectwo Wola Zaleska

Uczestnicy dożynek chętnie odwiedzali przygotowane stoiska wystawiennicze i handlowe, kosztowano dożynkową zupę i inne potrawy regionalne. Wiele atrakcji czekało na dzieci przy stoisku Banku Ochrony Środowiska oraz w strefie przygotowanej przez animatorów. Zgodnie z  prośbami i oczekiwaniami mieszkańców po raz kolejny na dożynkach bawiły nas zespoły muzyki tanecznej.   Dużą publiczność zgromadziły koncerty zespołu Top Girls, Bobi, DJ Bobik i Bożena Wochna.

Wójt Gminy Krzysztof Woźniak serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomogli przygotować uroczystości dożynkowe. Serdecznie dziękuje Księdzu Tomaszowi Kalinowskiemu Proboszczowi Parafii św. Rocha w Zygrach, dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej w Zygrach, dyrekcji i pracownikom ZS w Zadzimiu, pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Zadzimiu, druhom OSP Zygry, orkiestrze OSP Zadzim. Szczególne podziękowania Wójt kieruje do sponsorów i darczyńców, którzy finansowo i rzeczowo wsparli organizację dożynek. Bardzo dziękuje wszystkim zespołom obrzędowym i delegacjom za dożynkowe dary, za piękne wieńce i  bogate stoiska. Dziękuje wszystkim rolnikom za udział w tegorocznych dożynkach.

źródło: Gmina Zadzim

24 sierpnia 2019 r. w Naszej gminie odbyły się uroczystości dożynkowe pn. „Święto Plonów w Dalikowie 2019”. Podczas obchodów dożynkowych Wójt Gminy Dalików Pan Radosław Arkusz osobiście dziękował rolnikom za trud włożony w ich pracę podkreślając, że pomimo ciężkich warunków atmosferycznych jakim była klęska suszy udało się zebrać plon. Tegoroczne uroczystości po raz pierwszy w historii Naszej gminy zostały objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Uroczystości „Święta Plonów w Dalikowie 2019” odbyły się w miniony weekend tj. 24 sierpnia 2019 r. Tegoroczne obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele p.w. Świętego Mateusza w Dalikowie o godzinie 15:00. Następnie barwny korowód dożynkowy przeszedł z pod kościoła ulicami Dalikowa na stadion sportowy za Szkołą Podstawową gdzie odbyły się dalsze uroczystości obrzędowe oraz jarmark dożynkowy.

Wójt Gminy Dalików- Radosław Arkusz jako gospodarz rozpoczął część oficjalną dożynek, witając zaproszonych gości m.in. Panią Posłankę Beatę Mateusiak-Pieluchę – która odczytała list od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego , Posła Piotra Polaka, Posła Pawła Rychlika, Posła Tadeusza Woźniaka, Posła Marka Matuszewskiego, Posła Krzysztofa Ciebiadę, oraz Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Przemysława Błaszczyka, Wicewojewodę Łódzkiego Krzysztofa Cieciurę oraz przedstawicieli samorządu województwa w tym Przewodniczącą Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwonę Koperską, Wicewojewodę Województwa Łódzkiego Andrzeja Górczyńskiego, oraz dyrektorów departamentów i wydziałów urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego, przedstawicieli  samorządu powiatowego z Starostą Poddębickim Małgorzatą Komajdą, Wicestarostą Piotrem Majerem, Przewodniczącym Rady Powiatu Sebastianem Romanowskim, a także członkiem Zarządu Beatą Przybylską. Wójt Gminy Dalików powitał uroczyście również mieszkańców, wystawców i przede wszystkim rolników.

Wójt Gminy Radosław Arkusz podkreślił wagę pracy rolnika i trud jaki musi włożyć aby zebrać plon. Mówił również o problemach na jakie w swojej pracy napotykają rolnicy, a zwłaszcza o tegorocznej klęsce suszy.

Następnie starostowie dożynek Pani Marzena Sowińska i Pan Mariusz Michalski wręczyli Wójtowi bochen chleba dożynkowego. Potem wręczono Wójtowi Gminy Dalików wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa Budzynek, Brudnów, Złotniki i Dalików.

Po zakończeniu części obrzędowej uroczystości rozpoczęła się część artystyczna dożynek oraz biesiada dożynkowa. Licznie wystawione stoiska wystawowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem a czas umilały nam występy  Orkiestry Dętej w Dalikowie, która to zanotowała swój 200 występ, Zespołu Ludowego „Jawor” ze Złotnik i zespołu muzycznego Medium.

O godzinie 20:00 wystąpiła gwiazda wieczoru Zespół „LIDER DANCE”. Obchody Święta Plonów w Dalikowie zakończyła zabawa taneczna z zespołem Medium.

Dzięki uprzejmości sponsorów i darczyńców udało się zapewnić liczne bezpłatne atrakcje dla dzieci. „Święto Plonów w Dalikowie 2019” zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Scheibera.

W organizacji imprezy wsparli nas:
1.      Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber,
2.      Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
3.      Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.,
4.      EKOMEL S.A.,
5.      Enika Sp. Z o.o. ,
6.      Wodner II,
7.      Inter Auto Sykuła Roman i Damian,
8.      Stol- Wit,
9.      Alwikor,
10.    Bank Spółdzielczy w Poddębicach,
11.    Młyn-net A.Z. Hynasińscy,
12.    Quadran Polska Sp. z o.o.,
13.    Rolwet II,
14.    Mondra Design,
15.    GARDENLAND s.c.,
16.    Mar-Met,
17.    Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy AGART,
18.    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Poddębicach,
19.    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Poddębicach.
20.    Lokalna Grupa Działania „PRYM”

źródło: Gmina Dalików

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ