WIEŚCI Z POWIATU

0
122
views

POLSKI ŁAD – KOLEJNE INWESTYCJE DROGOWE

W dniu 14 lutego wójt gminy Pęczniew Marcin Janiak podpisał umowę na realizacje zadania pod nazwa „Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew”. Inwestycja zakłada przebudowę siedmiu odcinków dróg w miejscowościach : Dybów, Drużbin, Osowiec, Popów, Rudniki i Zagórki. Łącznie na odcinku 5256 metrów pojawi się między innymi podbudowa z kruszywa łamanego, masa asfaltowa, nowe przepusty oraz oznakowanie. Ponadto w ramach w/w zadania gruntownie zostanie wyremontowana droga gminna Przywidz – Osowiec na odcinku 4273 metrów. W ramach remontu pojawi się nowe nakładka asfaltowa, utwardzone zostaną z kruszywa łamanego pobocza oraz pojawi się nowe  oznakowanie pionowe i poziome. Wykonawcą w/w prac będzie firma Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych i Mostowych Spółka z o.o..Wartość umowy to kwota 4.847.147,00 zł. Dzięki dotacji otrzymanej przez nasz samorząd w ramach programu Polski Ład w wysokości 95% wartości inwestycji wkład własny to tylko 242.357,35 zł.

źródło: Gmina Pęczniew

 

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadzenia do gospodarstwa materiału porażonego przez agrofagi kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania.

źródło: Gmina Dalików

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na 2023 rok

Ocena 0/5

Pliki do pobrania:

Wzór_wniosku_akcyza_2023.pdf

Format:PDF,1.32 MB

Procedura_2023_r.pdf

Format:PDF,145.12 KB

2-Oświadczenie do wniosku.odt

Format:ODT,25.12 KB

ZESTAWIENIE RACHUNKÓW.docx

Format:DOCX,12 KB

RODO.doc

Format:DOC,170 KB

 

źródło: Gmina Wartkowice

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE EDUKACYJNO-WARSZTATOWE

źródło: GminaPoddębice

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Dręczą Cię w szkole, biją na podwórku, boisz się wychodzić z domu? Stałeś się celem ataku w internecie, jest hejt na Ciebie, ktoś wpuścił do sieci Twoje kompromitujące zdjęcie? Zostałeś sam, pogubiłeś się w życiu, straciłeś przyjaciela, nie masz z kim pogadać?

Zadzwoń pod numer 800 12 12 12 – Nie jesteś sam!

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka czynny jest całą dobę siedem dni w tygodniu. Możesz też napisać do ekspertów na czacie, który znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Dziecka: www.brpd.gov.pl

Nie czekaj, nie trać czasu, pomóż sobie – zadzwoń 800 12 12 12.

Do dziecięcego telefonu zaufania najczęściej zgłaszane są sprawy dotyczące przemocy, problemów emocjonalnych,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania. Zespół Dziecięcego Telefonu Zaufania prowadzi także edukację upowszechniającą prawa dziecka poprzez spotkania oraz zajęcia edukacyjne.

Pod numer interwencyjny mogą też dzwonić osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.

Ponadto w dni powszednie w godzinach 9-14 dyżurują także następujący specjaliści: 

Poniedziałek – ekspert z zakresu spraw socjalnych:
– świadczeń (500 plus, 300 plus, zasiłek i dodatki do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjne itp.);
– udzielania pomocy społecznej;
– spraw socjalnych dzieci wychowywanych w różnych formach opieki zastępczej, w czasie sprawowania opieki i po jej ustaniu;
– działalności domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
– działalności zakładów opiekuńczo-leczniczych dla dzieci;
– świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
– warunków pracy małoletnich;
– spraw mieszkaniowych, lokali zastępczych, socjalnych, eksmisji;
– działania domów dla matek z małymi dzieci i kobiet w ciąży;
– funkcjonowania funduszu alimentacyjnego;
– spraw związanych z niepełnosprawnością nieletnich, rehabilitacją, ochroną zdrowia niepełnosprawnych.

Wtorek – ekspert z zakresu ochrony zdrowia:
– dostępności do świadczeń zdrowotnych;
– praw pacjenta małoletniego;
– środków prawnych przysługujących pacjentom oraz ich przedstawicielom ustawowym /opiekunom w realizacji ich praw.

Środa – ekspert z zakresu prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich oraz prawa i postępowania karnego dotyczącego małoletnich.

Czwartek – ekspert z zakresu edukacji i wychowania:
–  pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w przedszkolach, szkołach i placówkach;
– przemocy rówieśniczej;
– spraw związanych z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów;
– indywidualnego nauczania;
– dowożenia uczniów niepełnosprawnych, jak również innych spraw związanych z organizacją transportu dzieci do szkół;
– współpracy szkoły z rodzicami;
– reorganizacji szkół, likwidacji czy łączenia oddziałów;
– bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz wychowania.

Piątek – ekspert z zakresu prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich oraz prawa i postępowania karnego dotyczącego małoletnich.

Dziecięcy Telefon Zaufania dzięki współpracy Rzecznika Praw Dziecka z operatorami jest bezpłatny dla wszystkich dzwoniących. Numer 800 12 12 12 jest udostępniony na zasadach niekomercyjnych. Czat – na stronie https://brpd.gov.pl/ – nie wymaga logowania i nie trzeba instalować żadnej aplikacji.

Nie czekaj, nie trać czasu, pomóż sobie – zadzwoń 800 12 12 12.

Plakat z numerem dziecięcego telefonu zaufania

 

Środki na integrację uchodźców w środowisku lokalnym!!!

Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą.

Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł otrzymać można na:

  • działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności;
  • działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.;
  • działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

Uwaga: W konkursie nie są wspierane zajęcia w ramach edukacji szkolnej i kursy językowe (jako główne lub jedyne działanie) ani jednorazowe wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).

Budżet konkursu: 1,5 miliona złotych.

Składanie wniosków

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania wniosków od ogłoszenia konkursu do 28 lutego 2023. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek. Czas realizacji działań finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024.

Podgląd formularza wniosku w wersji pdf.

Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS. Wspieramy tylko działania statutowe i regulaminowe (w przypadku stowarzyszeń zwykłych).

Harmonogram konkursu
I etap: 1 lutego – 28 lutego 2023 – składanie wniosków w internetowym systemie wnioskowym.

Do 24 marca – zaproszenie na rozmowy on-line organizacji zaproszonych do II etapu.

II etap: 27 marca – 21 kwietnia 2023 – rozmowy z przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji.

Do 28 kwietnia – ogłoszenie listy przyznanych dotacji.

Więcej informacji o konkursie na stronie Funduszu solidarności z Ukrainą.

Kontakt: 
tel. +48 22 536 02 31
ukraina@batory.org.pl

źródło: poddebicki.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ