WIEŚCI Z POWIATU

0
79
views

Weź udział w ankiecie!!!

   Komisja Europejska wraz z Departamentem Przetwórstwa i Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza rolników oraz przedsiębiorców działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego do udziału w statystycznym badaniu ankietowym pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”.
Zgodnie z treścią informacji przekazanej z Komisji Europejskiej, ankieta zamieszczona została pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators. Dodatkowo, pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators znajduje się ankieta skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy rolników i firm łańcucha żywnościowego.
Z  informacji otrzymanych z KE wynika, iż czas wypełniania ankiety zajmuje ok. 15 minut, a termin na jej przesłanie upływa z dniem 30 listopada br.
Zachęcamy przetwórców i producentów rolnych do udziału w badaniu.

 

Już wiadomo, kto wie najwięcej o polskim złotym

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych wPoddębicach już po raz drugi został zakwalifikowany do dofinansowania przez Narodowy Bank Polski w konkursie grantowym pod hasłem „Polski złoty ma sto lat”. W ramach Projektu został przeprowadzony konkurs dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas I poddębickich szkół średnich. Dofinansowanie w kwocie 8825,00 zostało przeznaczone w znacznej części na nagrody dla laureatów konkursu oraz na wybudowanie przed budynkiem szkoły kolorowej ławeczki upamiętniającej polską walutę.

Mimo zmian, które musiały zostać wprowadzone w regulaminie ze względu na sytuację epidemiczną kraju uczniowie z dużym zaangażowaniem wzięli udział w konkursie i 8 października 2020 roku  odebrali wyczekiwane nagrody i dyplomy. A są to nagrody rzeczowe o wartości od 50 do 350 złotych dla każdego uczestnika z 5 – osobowej drużyny  oraz upominki dla opiekunów o wartości 100 zł każdy. Laureatami zostali uczniowie szkół z Poddębic, Uniejowa, Rudy Bugaj i Pęczniewa. Nagrody i dyplomy wręczyła m. in. Pani Danuta Pecyna – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Poddębicach.

Uroczysta gala wręczenia nagród została uświetniona koncertem uczniów i nauczycieli ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Uniejowie.

OZ

Już wiadomo, kto wie najwięcej o polskim złotym – galeria

Już wiadomo, kto wie najwięcej o polskim złotym

Już wiadomo, kto wie najwięcej o polskim złotym

Już wiadomo, kto wie najwięcej o polskim złotym

Już wiadomo, kto wie najwięcej o polskim złotym

Już wiadomo, kto wie najwięcej o polskim złotym

Już wiadomo, kto wie najwięcej o polskim złotym

Już wiadomo, kto wie najwięcej o polskim złotym

Już wiadomo, kto wie najwięcej o polskim złotym

Już wiadomo, kto wie najwięcej o polskim złotym

 

 

Bezpieczna jazda, bezpieczny kierowca w firmie

Jak hamować awaryjnie, czego nie wolno robić we współczesnym samochodzie oraz jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach czyhających na drodze? Na te i inne pytania odpowiedzi można uzyskać w trakcie szkoleń organizowanych w Akademii Bezpiecznej Jazdy, których gospodarzem jest Ośrodek Doskonalenia Technik Jazdy w Sieradzu, który posiada nie tylko sale wykładowe, ale również profesjonalne place do doskonalenia jazdy.

W dniu 15 października br., w Starostwie Powiatowym w Poddębicach odbyło się spotkanie z Maciejem Wisławskim, pilotem rajdowym, dziennikarzem motoryzacyjnym, doradcą ds. bezpieczeństwa w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Skierniewicach. Tematem spotkania  „Bezpieczna jazda, bezpieczny kierowca w firmie” były zagadnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji, a w szczególności umiejętności kierowców zatrudnionych w firmach. Spotkanie skierowane do dużych firm działających na terenie Powiatu Poddębickiego, z uwagi na aktualnie panującą sytuację epidemiologiczną, odbyło się w ograniczonym składzie. Uczestniczyli w nim:  Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki, Andrzej Pabich – Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu Poddębickiego, Bartłomiej Gröbner – Dyrektor K-Flex Polska i Piotr Romek – Dyrektor WORD w Łodzi.

Maciej Wisławski w czasie dyskusji podkreślał,  jak ważne są umiejętności szybkiego reagowania na niebezpieczeństwa i zagrożenia na drodze i jak ważne jest bezpieczne prowadzenie samochodu.  Umiejętności te można nabyć w trakcie kursów poprawy techniki jazdy, gdyż jazda na macie poślizgowej, symulatory dachowania czy zderzenia uczą pokory nawet najbardziej doświadczonych użytkowników drogi. Zachęcał przedstawicieli firm do inwestowania w umiejętności kierowców zatrudnionych w firmach. Doskonalenie techniki jazdy to same korzyści dla przedsiębiorcy, który zyskuje dobrego pracownika, a także ogranicza koszty i zapewnia bezpieczeństwo nie tylko kierowcy, ale także innym uczestnikom dróg. W trakcie dodatkowych szkoleń chodzi nie tylko o doskonalenie jazdy, ale również o pokazanie co się dzieje z autem, jak ono się zachowuje, przy jakich prędkościach zaczyna się robić niebezpiecznie.

- 121543878_932463840496256_6563133306348625768_n.jpg

- 121551739_657264555183542_7656495619533122192_n.jpg

- 121619818_2788616534746733_3663305973171057964_n.jpg

- 121667827_1163069544087743_3393100961581421275_n.jpg

 

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

 Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej, w związku z panującą obecnie epidemią i koniecznością zachowania środków bezpieczeństwa, odbyły się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach. W uroczystości  wzięli udział nagrodzeni przez Zarząd Powiatu Poddębickiego  dyrektorzy oraz  nauczyciele placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poddębicki.
Ten szczególny dzień był okazją do złożenia podziękowań za trud i zaangażowanie wkładane w proces kształcenia  i wychowania młodego pokolenia. Szczere gratulacje za codzienną pracę i wytrwałość przekazały pedagogom: Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki oraz Beata Przybylska – Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego.
Podczas spotkania wręczono Nagrody Starosty Poddębickiego dyrektorom szkół i nauczycielom. W tym roku Zarząd Powiatu w Poddębicach uhonorował: Emilię Błaszczyk – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, Bożenę Michalską – Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Jarosława Terleckiego- Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Poddębicach, Krzysztofa Kozińskiego  -Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Uniejowie, Andrzeja Cieślaka- Wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Poddębicach oraz nauczycieli: Iwonę Szewczyk i  Magdalenę Twardowską – Lisek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, Agatę Traczyk z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach, Waldemara Koczkodona z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Poddębicach oraz Romana Nowaka  ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Uniejowie.
Obchody  Dnia Edukacji Narodowej  odbyły się również w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Uniejowie. Powiat Poddębicki reprezentowała Małgorzata Komajda, która w swoim wystąpieniu życzyła pedagogom satysfakcji i zadowolenia z pracy zawodowej, wdzięczności i szacunku uczniów i wychowanków oraz pomyślności w życiu osobistym.
Przekazała także serdeczne życzenia pracownikom administracji i obsługi.
Dziękujemy wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty za trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy, zdrowia i szczęścia w życiu osobistym.

OZ

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli – galeria

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

Były życzenia i nagrody dla Nauczycieli

 

 

Porady dla cudzoziemców

  19 października br. w Łodzi i Skierniewicach ruszają punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców spoza państw Unii Europejskiej.
Wojewoda Łódzki zaprasza cudzoziemców spoza państw Unii Europejskiej do punktów informacyjno – doradczych.
W ramach realizacji projektu pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”, współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, od 19 października 2020 r. w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Łodzi (ul. Piotrkowska 103) oraz w Biurze Obsługi Klienta w Skierniewicach (ul. Jagiellońska 29) rozpoczną działalność punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców spoza państw Unii Europejskiej.

Punkty będą świadczyć bezpłatne usługi dla cudzoziemców w zakresie:

 • doradztwa integracyjnego (w tym w zakresie legalizacji pobytu, zatrudnienia i uzyskania obywatelstwa);
 • doradztwa zawodowego (m.in. informowanie na temat rynku pracy, pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego)
 • porad prawnych;
 • pomocy psychologa;
 • doradztwa kulturowego;
 • pomocy w przygotowywaniu i składaniu dokumentów;
 • pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (np. NIP, PESEL, becikowe, świadczenia 500+, zasiłki z ośrodków pomocy społecznej, pomoc finansowa z uwagi na posiadanie Karty Polaka itp.);
 • pomocy w znalezieniu mieszkania, zapisaniu dzieci do przedszkoli i szkół.

Ze względu na sytuację epidemiczną, cudzoziemcy zainteresowani uzyskaniem pomocy powinni umawiać się na wizytę w punkcie za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo): skierniewice@punktinfo.pl lub lodz@punktinfo.pl albo telefonicznie pod numerem: 600 985 511.
Szczegółowy harmonogram działalności punktów będzie dostępny od 19 października 2020 r. na stronie internetowej projektu pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”, dostępnej pod adresem: http://fami8.lodzkie.eu/page/.

źródło: poddebicki.pl

 

GMINA WYBUDUJE KOLEJNE DROGI W MIEŚCIE

Gmina Poddębice zawarła umowę na budowę ulic: Brzozowej, Sosnowej i Klonowej. To kolejny w ciągu tygodnia dokument podpisany na realizację inwestycji w infrastrukturę drogową Miasta Gorących Źródeł.

Kilka dni temu Burmistrz Piotr Sęczkowski parafował umowę na przebudowę ul. Targowej. Tym razem na powstanie trzech ulic w północnej części Poddębic dokumenty podpisał jego Zastępca Paweł Plewiński. Wykonawcą obu zadań jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

– W obrębie ulic: Brzozowej, Sosnowej i Klonowej istnieje osiedle domków jednorodzinnych, które rozrasta się z każdym rokiem, a mieszkańcy z niecierpliwością czekają na odpowiednią infrastrukturę – mówi Zastępca Burmistrza.

Dzięki dofinansowaniu na poziomie 60% z Funduszu Dróg Samorządowych, poddębicki samorząd przeprowadzi przedsięwzięcie polegające na budowie nawierzchni asfaltowej, chodników, wjazdów do posesji, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej. Do wykonania przewidziane są również oznakowanie pionowe i poziome, a także wyniesione przejście dla pieszych oraz aktywne przejście dla pieszych.

Gmina zapłaci za tę inwestycję 3,5 mln zł, a poddębiczanie będą mogli korzystać z nowej infrastruktury za niecałe dwa lata.

– Mam nadzieję, że to nie ostatnie dobre wieści. Jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego na rozbudowę 3,5 kilometrowego odcinka od Tumusina do Panaszewa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to mieszkańcy w 2021 roku będą cieszyć się z nowej drogi – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

INFORMACJA O NOWYCH ZAPISACH WPROWADZONYCH NOWELIZACJĄ USTAWY O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM

Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o podstawy prawne, które w warunkach epidemii umożliwią nieprzerwane prowadzenie badań statystycznych, mając na uwadze ich kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej. Podstawowym założeniem nowych rozwiązań musi być zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie prowadzenia badań statystycznych – zarówno respondentom, jak i osobom przeprowadzającym badania.

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy powszechnym spisie rolnym w 2020 r.:

 • Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
 • Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
 • Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
 • Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

źródło: Gmina Poddębice

 

Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania kompleksu „Termy Uniejów”

W związku z decyzją polskiego rządu dotyczącą zamknięcia obiektów basenowych i aquaparków, od 17 października 2020 r. działalność kompleksu termalno- basenowego „Termy Uniejów” zostaje zawieszona do odwołania. Będziemy informować o sytuacji na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych

 

„Lilie Smakosza” trafiły do zwycięzców

W środę, 15 października, podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej, wręczone zostały nagrody w konkursie kulinarnym „VII Uniejowski Festiwal Smaków”.

Choć wybór nie był łatwy, tym razem opinia Komisji konkursowej co do najsmaczniejszego dania głównego, a także deseru, całkowicie pokryła się ze zdaniem pozostałych uczestników Festiwalu, dlatego też wszystkie cztery „Lilie Smakosza” trafiły w ręce ekipy Aqua Restaurant w Aparthotelu „Termy Uniejów”.

Zwycięska restauracja zaserwowała danie główne: „Polędwiczka wieprzowa pieczona w runie leśnym”, a także deser: „Tarta śliwkowa z wanilią”.

Nagrody zwycięzcom VII Uniejowskiego Festiwalu Smaków wręczyli: Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa oraz Mirosław Madajski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie.

W tegorocznej edycji Festiwalu Smaków udział wzięły także następujące restauracje: LOKAL, Zagroda Młynarska, LaRegina w Hotelu Uniejów****, ZORBAS, Browar Wiatr, Restauracja Hotel***, Hotel&Spa**** Kasztel Uniejów, Hotel Termalny, Klub Nautilus, Miejscówka, Pizzeria-Restauracja Twister.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim bez wyjątku dziękujemy za przepyszny festiwalowy weekend.

A.Ol.

źródło: Gmina Uniejów

Zasady obsługi interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęczniewie  od dnia 19 października 2020 roku

Szanowni Państwo,

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu zakażeniom w okresie od dnia 19 października 2020 roku do odwołania wykonywanie zadań przez GOPS Pęczniew będzie się odbywał w następujący sposób:

1. W GOPS w  Pęczniewie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz zachowania dystansu społecznego (min. 1,5 m.).
2. Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba.
3. Bezpośrednia obsługa interesantów przez pracowników GOPS w Pęczniewie  następuje w Urzędzie Gminy Pęczniew (parter budynku, wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego).
4. Bezpośrednia obsługa interesantów przez pracowników GOPS w Pęczniewie następuje wyłącznie w pilnych sprawach wymagających osobistego stawiennictwa                po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
5. Pracownicy z poszczególnych stanowisk  GOPS w  Pęczniewie  mogą zostać poproszeni o podejście do oznakowanego pomieszczenia celem wyjaśnienia sprawy interesantowi.
6.Umożliwia się składanie korespondencji w „skrzynce podawczej” ustawionej w wejściu do budynku Urzędu (wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego).
7. W celu załatwiania spraw w GOPS w Pęczniewie zaleca się:
1) korzystanie z kontaktu telefonicznego:  43 678 17 49; fax 43 678 17 49
2) korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą adresów:
– e-mail: gopspeczniew@op.pl
– ePUAP,
3) korzystanie z poczty tradycyjnej.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i pracowników GOPS w Pęczniewie apelujemy o załatwianie spraw bez konieczności wizyty w GOPS w Pęczniewie.

Kierownik GOPS
/-/ Wiesława Pawełczyk

 

Zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Pęczniew

od dnia 19 października 2020 roku

Szanowni Państwo,

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu zakażeniom w okresie od dnia 19 października 2020 roku do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Pęczniew będzie się odbywał w następujący sposób:

1. W Urzędzie Gminy Pęczniew obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz zachowania dystansu społecznego (min. 1,5 m.).
2. Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba.
3. Bezpośrednia obsługa interesantów przez pracowników Urzędu Gminy Pęczniew następuje w Urzędzie Gminy Pęczniew (parter budynku, wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego).
4. Bezpośrednia obsługa interesantów przez pracowników Urzędu Gminy Pęczniew następuje wyłącznie w pilnych sprawach wymagających osobistego stawiennictwa po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
5. Pracownicy poszczególnych referatów Urzędu Gminy Pęczniew mogą zostać poproszeni o podejście do oznakowanego pomieszczenia celem wyjaśnienia sprawy interesantowi.
6. Umożliwia się składanie korespondencji w „skrzynce podawczej” ustawionej w wejściu do budynku Urzędu (wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego).
7. Punkt kasowy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.
(parter budynku, wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego).
8. Stanowisko do samospisu Powszechnego Spisu Rolnego 2020 funkcjonuje w Urzędzie Gminy Pęczniew na wyznaczonym stanowisku, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
9. W celu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Pęczniew zaleca się:
1) korzystanie z kontaktu telefonicznego: 436781519, 436788980, fax 436788994, 436781519 wew. 34,
2) korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą adresów:
– e-mail: ug_peczniew@wp.pl,
– ePUAP,
3) korzystanie z poczty tradycyjnej.
4) dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej:
a) opłata skarbowa, należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów oraz opłat za użytkowanie wieczyste nr konta: 66 9263 0000 4012 3132 2004 0001,
b) opłata za gospodarowanie odpadami nr konta: 85 9263 0000 0412 3132 2004 0112.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i pracowników Urzędu Gminy Pęczniew apelujemy o załatwianie spraw bez konieczności wizyty w Urzędzie Gminy Pęczniew.

Wójt Gminy Pęczniew
/-/ Marcin Janiak

Wykaz telefonów kontaktowych- do pobrania.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Pęczniew

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 1463 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Pęczniew od dnia  13.10.2020 r. do dnia 12.12.2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Pęczniew, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu 730-1530
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2020 r.
Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez „TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Ochocka 14 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

 

Wójt Gminy Pęczniew

 

INFORMACJA

Szanowni Państwo,
W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą o ograniczenie załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Pęczniew.
Zalecamy kontakt za pośrednictwem:
• Poczty tradycyjnej,
• Poczty elektronicznej za pomocą adresów:
– e-mail: ug_peczniew@wp.pl,
– ePUAP,
• Kontaktu telefonicznego pod numerem: 436781519, 436781512, fax 436781519 wew. 34 oraz numerów do pracowników poszczególnych referatów (telefony kontaktowe na poszczególne stanowiska dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Pęczniew: http://e-peczniew.pl/).
Prosimy o dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej (jeżeli posiadacie Państwo taką możliwość).
Dziękujemy za zrozumienie i liczymy na współpracę.
Przypominamy:
Podczas wizyty w Urzędzie prosimy o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
  Wójt Gminy Pęczniew
                                                                                                                                            /-/ Marcin Janiak

 

źródło: Gmina Pęczniew

 

Ze względu na bardzo poważny wzrost zachorowań na COVID -19, także na terenie naszego powiatu, chcąc zapewnić ciągłość pracy urzędu gminy i tym samym obsługę interesantów Wójt Gminy podjął decyzje o ograniczeniach w bezpośrednim dostępie do urzędu. Nie oznacza to, że urząd zostanie zamknięty. Wszystkie sprawy mieszkańców załatwiane będą zgodnie z wydanym zarządzeniem. Petenci  mogą wejść do urzędu tylko w określonych sprawach. Wszystkie inne załatwiane są w wyznaczonym okienku, telefonicznie i przy użyciu poczty elektronicznej i ePUAP. Pisma, wnioski i inne dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się na wejściu do urzędu.

 

źródło: Gmina Zadzim

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ