Obserwuj nas na Facebook

Bezpłatne konsultacje: pulmonologiczne, torakochirurgiczne oraz badanie LDCT płuc. Bez skierowania!!!

- nowotwory_pluc_program.jpg

Informator o Instytucjach i Podmiotach Realizujących Oferty dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

  Zgodnie z pkt. 3.1.1 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, jednostki samorządu terytorialnego opracowują i aktualizują informator z powiatu zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres  realizowanych przez nie oddziaływań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Niniejszy informator zawiera wykaz instytucji, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują na terenie Powiatu Poddębickiego ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie jak i dla ofiar przemocy.

Informator Instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie – pobierz

źródło: poddebicki.pl

 

DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE”

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie Pani Barbara Pawełczyk w dniu 13 lipca podpisała umowę na realizację zadania pn. „Publikacje promocyjne Gminy Pęczniew”. Podpisanie umowy było możliwe dzięki aplikowaniu o środki w ramach naboru zorganizowanego przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”, której gmina Pęczniew jest członkiem. Konkurs odbył się w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Dzięki pozytywnej ocenie wniosku Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie pozyskała środki unijne w wysokości 61.506,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie i wydanie materiałów promujących obszar naszej gminy. W ramach projektu powstanie przewodnik turystyczno-krajoznawczy, mapa turystyczna, folder promocyjny, zestawy pocztówek oraz interaktywna mapa z systemem fotokodów. Wartość całego przedsięwzięcia to kwota 73.221,43 zł, a wkład własny biblioteki to tylko 11.715,43 zł. Pomocy przy opracowaniu niezbędnych dokumentów i załączników udzieli gminni urzędnicy.

źródło: Gmina Pęczniew

 

Bezpłatne szkolenia on-line: „Tarcza 3.0 i 4.0 rozwiązania dla pracowników i pracodawców” oraz „Dochodzenie roszczeń w transakcjach handlowych”.

Temat: Tarcza 3.0 i 4.0 rozwiązania dla pracowników i pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia rozliczania się z przyznanych środków

Termin- 16 lipca godzina 17.00

Grupa docelowa- samozatrudnieni oraz pracownicy

Czas trwania szkolenia- 2 godziny

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

1. Usystematyzowanie informacji oraz zmiany w aktualnie dostępnych formach wsparcia.

2. Nowe formy wsparcia przewidziane w tarczach antykryzysowych 3.0. i 4.0.

3. Wskazanie zmian w zakresie prawa pracy:

– zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń,

– nowe rozwiązania dla pracowników i pracodawców przewidziane w tarczy antykryzysowej 4.0., w szczególności w zakresie:

– pracy zdalnej,

– obniżonego wymiaru czasu i przestoju,

– urlopów,

– zmiany dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

4. Rozliczanie środków pozyskanych w ramach tarczy antykryzysowej.

 

Temat: Dochodzenie roszczeń w transakcjach handlowych

Termin- 20 lipca godzina 17.00

Grupa docelowa- samozatrudnieni oraz pracownicy

Czas trwania szkolenia- 3 godziny

Zakres tematyki poruszanej podczas szkolenia:

1. Pojęcie przedsiębiorcy i konsumentów

a) konsument a przedsiębiorca,

b) różne formy prawne dłużnika – spółka cywilna i spółki prawa handlowego (spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, łączona – z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) oraz przedsiębiorca indywidualny – omówienie zasad odpowiedzialności,

c) windykacja z majątku osobistego oraz z majątku objętego wspólnością małżeńską,

d) źródła informacji o przedsiębiorcach (wykorzystanie m.in. informacji KRS i CEIDG).

2. Uzyskanie zapłaty i sposób jej zaliczenia:

a) sposób zaliczania wpłaty na poszczególne wierzytelności – art. 451 KC,

b) kto i na jakich warunkach decyduje na co zaliczona zostanie zapłata,

c) jak zaliczyć wpłatę w przypadku kilku należności.

3. Windykacja przedsądowa – rozmowa z dłużnikiem, wezwanie do zapłaty:

4. Ugoda:

a) rodzaje ugód (ugoda sądowa, ugoda pozasądowa, ugoda przed mediatorem),

b) zagrożenia przy zawieraniu ugód – omówienie na podstawie orzecznictwa sądowego.

5. Postępowanie sądowe i tytuły wykonawcze:

a) kapitalizacja odsetek, koszty procesu – jak zwiększyć należność dochodzoną w procesie – praktyczne przykłady zastosowania,

b) pozew o zapłatę – na co zwrócić uwagę,

c) zabezpieczenie roszczeń – jak zwiększyć szansę na zaspokojenie wierzytelności jeszcze w trakcie procesu,

d) rodzaje postępowań (upominawcze, nakazowe, nakaz zapłaty z weksla) – jak szybciej uzyskać tytuł egzekucyjny – praktyczne przykłady na podstawie orzecznictwa.

źródło: Gmina Zadzim

Ograniczenia pracy w Urzędzie Gminy Dalików i jednostkach podległych

źródło: Gmina Dalików

 

Informacje dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Wartkowicach

Informuję, że od 20 lipca 2020 roku NZOZ w Wartkowicach wznowił pracę, wykonywane są teleporady (43 678 51 16), natomiast jeśli pacjent wymaga badania lekarskiego zostaje ono ustalone na podstawie rozmowy telefonicznej z lekarzem.

 

Kierownik Zbigniew Desiewicz

źródło: Gmina Wartkowice

 

Nowy inwestor mieszkaniowy w Uniejowie. Pierwsza łopata już sierpniu.

W sierpniu rozpocznie się budowa 175 nowych mieszkań w Uniejowie. Nowe osiedle powstanie u zbiegu ulic Targowej i Reymonta. Osiedle jest kontynuacją inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez P.G.K.”Termy Uniejów”. Nowi użytkownicy mieszkań znajdą w nich osobne krany zimnej i ciepłej wody oraz osobne – dostarczające gorącą leczniczą solankę ze źródeł termalnych. Realizatorem inwestycji będzie firma King Cross Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która już zainwestowała w Aparthotel „Termy Uniejów”. Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2021 r.

Inwestor przewiduje budowę 5 nowoczesnych jednoklatkowych budynków mieszkalnych z windami na powierzchni 2 hektarów. W każdym z nowych bloków, które powstaną w I etapie inwestycji, na parterze i trzech piętrach znajdzie się około 35 mieszkań. Najmniejsze z nich składać się będą z salonu połączonego z aneksem kuchennym i sypialni. Największe będą mieć aneks z salonem i trzy pokoje.

– Nowe bloki kształtem i charakterem nawiązywać będą do budynków stojących już na Osiedlu Termalnym. W pierwszym etapie inwestycji stanie ich pięć, w drugim kolejne trzy. W każdym z mieszkań, pod prysznicem znajdą się… trzy kurki z wodą. Dwa z nich służyć będą do odkręcania ciepłej i zimnej wody, trzeci do odkręcania leczniczej cieczy ze źródeł termalnych – mówi Marcin Pamfil, prezes P.G.K.”Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie, partnera inwestycji. Bloki będą wybudowane we współpracy i pod nadzorem Spółki Termy Uniejów. Generalnym wykonawcą będzie Budimex S.A.

Atutem lokalizacji jest bliskość terenów rekreacyjnych w postaci lasów oraz kompleksu termalno – basenowego „Termy Uniejów”.

Gmina Uniejów zakupi u dewelopera 17 nowych mieszkań komunalnych, które będą przeznaczone dla obecnych lokatorów gminnych lokali z ul. bł. Bogumiła w Uniejowie.

Cena: metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania będzie oscylował w granicy 5 250 zł. Aktualnie prowadzone są zapisy i rezerwacje. Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 506 040 534.

 

Happy Bus w środę (22 lipca) ponownie przy Termach

Jak zapowiadaliśmy, figlobus odwiedzi uzdrowisko termalne po raz kolejny. Dlatego zapraszamy najmłodszych wraz z rodzicami jutro, tj. w środę 22 lipca, do strefy animacji, w której znajdzie się mnóstwo atrakcji, nie pozwalających się nudzić!

Wstęp oraz korzystanie z atrakcji dostępnych w mobilnej strefie animacji „Happy Kids” są oczywiście bezpłatne, a opiekę nad pociechami sprawuje grupa wolontariuszy (mając także na uwadze wszelkie wymogi sanitarne).

 

Od września nowe zasady rozliczania opłat za śmieci. Dla właścicieli kompostowników będzie taniej

Radni Rady Miejskiej w Uniejowie, podczas XXXII sesji, w środę 15 lipca, podjęli uchwałę, dzięki której prowadząc kompostownik na odpady BIO, gospodarstwa z terenu gminy Uniejów mogą obniżyć swoje opłaty za odbiór odpadów. Zmiany wejdą od września br.

Zgodnie z uchwałą, zniżka dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady (stanowiące odpady komunalne) w kompostowniku przydomowym. Mieszkańcy, decydując się na takie rozwiązanie, mogą liczyć na oszczędność rzędu 18,52% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (co w praktyce oznacza upust w kwocie 5,00 zł od osoby).

Podstawą uzyskania zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Procedura zostanie uruchomiona od 1 września br, o czym będziemy Państwu przypominać za pośrednictwem gminnej strony www.uniejow.pl.

Szczegółowych informacji telefonicznie udziela pracownik Urzędu Miasta w Uniejowie, Wioletta Majewska, pod numerem telefonu: 63 288 97 61.

Kompostowanie – jak zacząć?

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie.

Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

Kompostownik można kupić albo zrobić samemu.

  • Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych.
  • Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.
  • Kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych.

Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie bzu. Krzew ten jest naturalną barierą dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych.

Najprostszym rozwiązaniem jest gotowy kompostownik ogrodowy z tworzyw sztucznych. Układa się w nim warstwami zgromadzony wcześniej materiał lub dokłada na bieżąco. Najlepiej sprawdza się w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo resztek roślinnych.

Kompostownik drewniany można wykonać z desek lub okorowanych i zaimpregnowanych belek. Zaczynamy od wkopania w ziemię czterech elementów narożnych, po czym na przemian układamy deski poziome. Między deskami należy pozostawić wąskie szpary, aby zapewnić odpowiednią wentylację, niezbędną do powstawania kompostu.

Budowę kompostownika w pryzmie rozpoczynamy od ułożenia warstwy połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), zaczynając od najgrubszych. Dzięki temu uzyskamy tzw. warstwę drenażową. Jest to także swoisty system wentylacyjny, bez którego powstawanie kompostu jest niemożliwe. Po ułożeniu gałęzi należy wysypać warstwę materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje mineralne. Można zastosować do tego ziemię ogrodową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost. Powyżej będziemy układać odpady biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem. Dobrze jest też dodawać na początek nieco gotowego kompostu. Gdy pryzma osiągnie wysokość ok. 120 cm (jednak nie więcej niż 1,5-2m), należy ją okryć ziemią lub słomą. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Istotne jest także przerzucanie kompostu – dzięki temu proces rozkładu materii przyspiesza. Na zimę pryzmę trzeba okryć materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy rozkład materiału.

Co wrzucamy do kompostownika? Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.), a także słomę i siano.

Nie wrzucamy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza.

Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.

(MB)

 

źródło: Gmina Uniejów

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Szachowa przygoda w Balatonboglár

W dniach 12-19 lipca odbył się trzeci Młodzieżowy Obóz Szachowy im. Wacława Felczaka w malowniczym mieście Balatonboglár na Węgrzech. W obozie uczestniczyło 12 uczniów wraz z opiekunami ze szkół z gminy Uniejów. Głównym celem obozu było wzmacnianie i pielęgnowanie

FALSTART TERMALNYCH Z PODDĘBIC

MECZE SPARINGOWE Termy Poddębice – Zjednoczeni Stryków 1:3 (0:2) Niestety casting nowych zawodników wypadł bardzo blado, ponieważ brakło jakości u tych zawodników, ale i też ci aktualni, zderzyli się ze

TERMALNI Z PODDĘBIC I GLKS JUŻ W TRENINGU

Termalni z Poddębic już po wakacjach i urlopach. Na pierwszym treningu pojawiło się 23 zawodników, w tym 9 testowanych, wśród nich jedna niespodzianka. Zawodnicy z Poddębic, przygotowują się w Centrum

ZMIANY W TERMALNYCH Z UNIEJOWA

Z funkcji trenera 1. zespołu zrezygnował Przemysław Nowak. Wraz z nim z klubu odchodzi jego asystent Bartosz Łuczak. Dziękujemy obu trenerom za wszystkie lata spędzone w naszym klubie, zarówno jako