Obserwuj nas na Facebook

POMOC W POSTACI ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie uprzejmie informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy żywnościowej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD Podprogram 2019. Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej  tj. 1402,00 zł dla osoby samotnej, 1056,00 zł na jednego członka rodziny. W związku z tym aby otrzymać pomoc żywnościową należy złożyć oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( tj. jeżeli osoba składa dokumenty w miesiącu maju 2020 należy przedstawić dochody z miesiąca kwietnia 2020).

W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Sieradzu w dniu 25 maja 2020 r. otrzymaliśmy artykuły spożywcze. W ramach tzw. limitu rocznego przysługuje „paczka” która składa się z:

Produkt

Na jedną osobę

Fasola Biała

3 szt.

Makaron jajeczny

2 szt.

Kasza gryczana

1 szt.

Herbatniki maślane

2 szt.

Szynka drobiowa

3 szt.

Groszek z marchewką

3 szt.

Mleko UHT

3 szt.

Buraczki wiórki

2 szt.

Sok jabłkowy klarowany

2 szt.

Filet z makreli w oleju

5 szt.

Powidła śliwkowe

2 szt.

Makaron kukurydziany bezglutenowy

2 szt.

Ser podpuszczkowy dojrzewający

2 szt.

Cukier biały

1 szt.

Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS Pęczniew od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pod nr telefonu ( 43 ) 678 17 49. Paczki żywnościowe wydawane są od poniedziałku do piątki w godzinach od 8.00 do 15.00.
Informacje na temat wytycznych podprogramu PO PŻ można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/
W zawiązku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną odbiór paczek może odbywać się tylko i wyłącznie poprzez wcześniejsze ustalenia telefoniczne na wyznaczony dzień i godzinę.
Prosimy o zastosowanie się do tych zaleczeń.
Takie działania podejmowane są dla dobra Nas wszystkich, dlatego też prosimy o wyrozumiałość.

źródło: Gmina Pęczniew

 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na rozprzestrzeniający się wirus SARS CoV-2 („koronawirus”) w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz dbając o bezpieczeństwo interesantów i pracowników od 25 maja 2020 r. dopuszcza się, w specjalnie wyznaczonym miejscu na parterze budynku, możliwość bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Zadzimiu oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zadzimiu, przy czym dopuszczalna liczba interesantów nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko pracy, z wyłączeniem pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Wprowadza się obowiązek zakrywania nosa i ust przez interesantów zgodnie z wymogami § 17 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 878 ), z wyjątkami wynikającymi z § 17. ust. 2 w/w Rozporządzenia.

Interesanci, poza obowiązkiem wynikającym z ust. 2 Zarządzenia, podczas korzystania z bezpośredniej obsługi w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zobowiązani są do stosowania środków ochrony indywidualnej udostępnionej przy wejściu do budynku urzędu oraz do zachowania odległości od innych osób co najmniej 2 metry. Taką samą odległość należy zachować pomiędzy osobami oczekującymi na wejście do urzędu.
Od 25 maja br. umożliwia się interesantom składanie pism bezpośrednio w sekretariacie urzędu.

Do odwołania umożliwia się umieszczanie korespondencji w skrzynce znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Urzędu.

 

Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

To kolejny etap otwierania 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regionalnych formalności związane z wnioskami inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.

Od 25 maja jednostki terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą obsługiwały rolników w pełnym zakresie. – Otwieramy wszystkie biura powiatowe i oddziały regionalne, ale jednocześnie na bieżąco monitorujemy sytuację, szczególnie w województwie śląskim i tych powiatach, w których zagrożenie epidemiczne jest podwyższone. W zależności od rozwoju okoliczności będziemy podejmować dalsze decyzje. – powiedział Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Osobiste załatwianie spraw w ARiMR możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. – Chcemy, aby obsługa klienta odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa, zarówno rolników, jak i naszych pracowników. Każda jednostka będzie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa na bieżąco. – zapewnił Tomasz Nowakowski.

Na miejscu, w biurach powiatowych, beneficjenci będą mieli m. in. możliwość złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w formie elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej przez biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym pracownika Agencji. Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na numer telefonu wnioskodawcy podany w formularzu. Dlatego ważne jest, aby przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze sobą telefon komórkowy.

Dostępne pozostają narzędzia pozwalające na złożenie wniosków przez internet oraz usytuowane przy placówkach terenowych Agencji wrzutnie na dokumenty.

źródło: Gmina Zadzim

Działalność opiekuńczo-wychowawcza w punktach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Wartkowice

Działając na wniosek Dyrektorów Szkół i Przedszkola w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 20 maja 2020r. dotyczącego bezpieczeństwa zdrowotnego wody, w związku z powrotem dzieci do żłobków, przedszkoli i szkół oraz przywracaniem do funkcjonowania obiektów według, którego w ramach przygotowania wewnętrznych instalacji wodnych przed rozpoczęciem działalności w/w placówek zaleca się m.in. przepłukanie instalacji, a następnie przeprowadzenie kontrolnych badań wody, zwłaszcza w zakresie w zakresie wskaźników mikrobiologicznych, których prawidłowe wyniki będą potwierdzeniem, że korzystanie z wody w obiekcie będzie bezpieczne informujemy, iż do czasu wykonania stosownych badań działalność opiekuńczo-wychowawcza w punktach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Wartkowice nie może zostać wznowiona.

źródło: Gmina Wartkowice

 

Pomoc w wypełnieniu wniosku w ramach programu „Czyste powietrze”: w punkcie obsługi lub przez telefon

Punkt konsultacyjny ds. programu „Czyste powietrze” od najbliższego poniedziałku 25 maja br. częściowo wznawia obsługę petentów w placówce. W poniedziałki, środy i piątki pracownik będzie czekał na Państwa w stacjonarnym punkcie w budynku Ośrodka Zdrowia w Uniejowie, przy ul. Orzechowej 6. We wtorki i czwartki pomoc można uzyskać w urzędowych godzinach pracy telefonicznie lub mailowo.

Tryb pracy konsultanta ds. obsługi programu „Czyste powietrze” od 25 maja:

Pn. w godz. 9:00-17:00, obsługa w punkcie

Wt. w godz. 8:00-16:00, kontakt telefoniczny lub mailowy

Śr. w godz. 8:00-16:00, obsługa w punkcie

Czw. w godz. 8:00-16:00, kontakt telefoniczny lub mailowy

Pt. w godz. 8:00-16:00, obsługa w punkcie


ℹ Stacjonarny punkt konsultacyjny:

budynek Ośrodka Zdrowia w Uniejowie,

ul. Orzechowa 6, II piętro, pok. nr 38

Michał Łuczak – konsultant ds. programu „Czyste powietrze”

📞 538 810 414

📧  michal.luczak@uniejow.pl

 

Jest decyzja w sprawie grantu na zakup wyposażenia dla szkół

Gmina Uniejów otrzymała pozytywną informację w sprawie zakupu sprzętu komputerowego dla szkół w ramach programu „Zdalna szkoła +”. Już wkrótce placówki otrzymają kolejne komputery i laptopy.

Zdalna Szkoła + jest drugą odsłoną programu Zdalna szkoła, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. To kontynuacja wsparcia dla samorządów na zakup wyposażenia służącego do nauki zdalnej. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a głównym założeniem programu jest niwelowanie zgłaszanych przez samorządy potrzeb.

Również gmina Uniejów przystąpiła do programu, składając wniosek o dofinansowanie na zakup 7 komputerów typu all-in-one i 15 laptopów. Aplikacja została rozpatrzona pomyślnie i już wkrótce nowy sprzęt zostanie zakupiony i rozdysponowany między uczniów i nauczycieli, wspomagając kształcenie na odległość.

 

Pamiętaj: zużyte rękawiczki należy wyrzucać do kosza!

Apelujemy, by nie rozrzucać zużytych maseczek ochronnych czy jednorazowych rękawiczek na trawnikach, chodnikach
czy w przydrożnych rowach. Jeżeli nie jesteśmy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, to wrzucajmy zużyte materiały do miejskich koszy, żeby nie stwarzać realnego zagrożenia.

W domu wszystkie odpady tego typu powinniśmy wyrzucać  do koszy lub czarnych worków przeznaczonych na odpady zmieszane. W czasie trwania pandemii zalegające odpady stanowią zagrożenie epidemiologiczne dla każdego z nas.

źródło: Gmina Uniejów

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Szachowa przygoda w Balatonboglár

W dniach 12-19 lipca odbył się trzeci Młodzieżowy Obóz Szachowy im. Wacława Felczaka w malowniczym mieście Balatonboglár na Węgrzech. W obozie uczestniczyło 12 uczniów wraz z opiekunami ze szkół z gminy Uniejów. Głównym celem obozu było wzmacnianie i pielęgnowanie

FALSTART TERMALNYCH Z PODDĘBIC

MECZE SPARINGOWE Termy Poddębice – Zjednoczeni Stryków 1:3 (0:2) Niestety casting nowych zawodników wypadł bardzo blado, ponieważ brakło jakości u tych zawodników, ale i też ci aktualni, zderzyli się ze

TERMALNI Z PODDĘBIC I GLKS JUŻ W TRENINGU

Termalni z Poddębic już po wakacjach i urlopach. Na pierwszym treningu pojawiło się 23 zawodników, w tym 9 testowanych, wśród nich jedna niespodzianka. Zawodnicy z Poddębic, przygotowują się w Centrum

ZMIANY W TERMALNYCH Z UNIEJOWA

Z funkcji trenera 1. zespołu zrezygnował Przemysław Nowak. Wraz z nim z klubu odchodzi jego asystent Bartosz Łuczak. Dziękujemy obu trenerom za wszystkie lata spędzone w naszym klubie, zarówno jako