WIEŚCI Z POWIATU

0
357
views

Informacje dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

  Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-19 spowodowało wiele ograniczeń i problemów w kraju, w tym narastające zjawisko przemocy w rodzinie w skutek wzmożonego stresu, pojawiających się trudności  oraz wprowadzonych ograniczeń w przemieszczaniu się. Mimo to przypominamy, że na terenie naszego powiatu funkcjonują instytucje, które oferują pomoc osobom dotkniętym przemocą domową.

1)  (OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Poddębicach
ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice
tel.: (43) 678-40-40, w. 103;
e-mail: pcpr@poddebicki.pl
adres strony: www.pcprpoddebice.pl

Ośrodek działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zakres usług:

 • udzielanie emocjonalnego wsparcia
 • udzielanie porad i konsultacji osobom poszkodowanym
 • poradnictwo psychologiczne (możliwość konsultacji telefonicznych)

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00, telefoniczne konsultacje psychologiczne w godzinach 15.00 – 20.00 pod numerem telefonu: 602 114 536

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poddębicach wprowadziła dyżury telefoniczne dla osób potrzebujących wsparcia w związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov19, w tym dla osób doświadczających przemocy domowej.

Harmonogram dyżurów wraz z numerami telefonów dostępny na stronie: www.ppppoddebice.pl

3) Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Szczotkarska 48 a, 01-382 Warszawa
tel.: (022) 666 10 36
fax: (022) 666 10 35
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
adres strony: www.niebieskalinia.info lub www.niebieskalinia.pl

numer infolinii 800 12 00 02  ( poniedziałek-sobota w godzinach 8-22; niedziele i święta w godzinach 8-16)

4)   Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach
ul. Targowa 22, 99-200 Poddębice

DYŻURNY JEDNOSTKI
tel.: 47 845-22-11  fax: 047 845-22-05
Numer alarmowy – 112

5)   Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój parasol”

Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane zprzemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.
Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego.
W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje na stronie  www.twojparasol.com

6)  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach
ul. Łódzka 17, 99-200 Poddębice
    tel.: 43 678 47 88;
e-mail:
 mgops@mgops.poddebice.pl

Zakres usług:

 • monitorowanie sytuacji rodzinnej
 • praca socjalna
 • pomoc merytoryczna
 • współpraca międzyinstytucjonalna w ramach procedury,,Niebieskiej Karty”

7) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie
ul. Orzechowa 6, 99-210 Uniejów
tel.: 63 288-80-26,
 e-mail: mgops@uniejow.pl

Zakres usług:

 • praca socjalna
 • monitoring sytuacji rodzin dotkniętych problemem przemocy  w rodzinie
 • prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty

8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dalikowie
Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików
 tel.: 43 678 01 83,
  e-mail: gopsdalikow@wp.pl

Zakres usług:

 • prowadzenie procedury,,Niebieskiej Karty”
 • praca socjalna
 • monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych problemem przemocy
 • poradnictwo prawne
 • rozmowy indywidualne ze sprawcą, mające na celu zmotywowanie do dokonania zmian w zachowaniu

9)      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Pęczniewie
ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew
 tel.: 43 678 15 12,
 e-mail: gopspeczniew@op.pl

Zakres usług:

 • prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”
 • praca socjalna
 • poradnictwo specjalistyczne

10)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wartkowicach
ul. Legionów Polskich 1, 99-220 Wartkowice
tel.: 43 678 58 68,
        e-mail: gops.wartkowice@o2.pl

Zakres usług:

 • prowadzenie procedury,,Niebieskiej Karty”
 • praca socjalna
 • porady prawne i psychologiczne

11) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zadzimiu
Zadzim 44, 99-232 Zadzim
tel.: 43 678 66 74,
      e-mail: gops_zadzim@post.pl

Zakres usług:

 •  realizacja procedury,,Niebieskiej Karty”
 •  monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych problemem przemocy

12)  Centrum Praw Kobiet
ul. Piotrkowska 115, 90-430 Łódź
tel.: (042) 633 34 11
        fax: (042) 633 34 11
        e-mail: cpk@cpk.lodz.pl

13)  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Franciszkańska 85, 91-837 Łódź
tel.: (42) 640 65 91
         fax.: (42) 640 65 91
         e-mail: hostel@xl.wp.pl

 •  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest placówką całodobową, dysponującą 24 miejscami noclegowymi dla osób dotkniętych przemocą (bez skierowania i bez względu na dochód). Oferuje bezpłatną, kompleksową pomoc schroniskową, terapeutyczną, pedagogiczną, socjalną, medyczną i prawną.
 • Ośrodek jest placówką interwencyjną, oferującą pobyt stacjonarny maksymalnie do 3 miesięcy. Zatrudnia wykwalifikowany personel – psychologów, pedagoga, terapeutów rodzinnych, pracowników socjalnych, pielęgniarki, lekarza rodzinnego i prawnika

Dojazd do ośrodka:

tramwajami linii nr 6, 4, 1 do skrzyżowania: Franciszkańska-Wojska Polskiego
tramwajami linii nr: 3, 11, 16 w okolice Rynku Bałuckiego
autobusami linii nr 65, 99, 59 w okolice Rynku Bałuckiego

Ponadto poniżej zamieszczamy aktualne adresy placówek udzielających schronienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz placówek udzielających specjalistycznego poradnictwa (tj. punkty konsultacyjne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, mops, gops)  na terenie województwa łódzkiego:

1)      Aktualna baza placówek udzielających schronienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – pobierz

2)      Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa – pobierz

3)      Informacje Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”_1 – pobierz

4)      Informacje Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”_2 – pobierz

5)      Rejestr telefonów zaufania dla ofiar dotkniętych przemocą w rodzinie  – pobierz

 

Dyżury psychologów dla osób potrzebujących porady

 Obraz na stronie 2020_04_27_porady_psychologow.jpg

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach

 

źródło: poddebicki.pl

 

Firma Daifressh, uprawiająca i dostarczająca świeże owoce wybrała naszą Gminę na usytuowanie gospodarstwa o powierzchni 100 hektarów. Na początek zapowiadana jest produkcja truskawek i malin, a później pojawią się także borówki amerykańskie.

– Mamy tu bardzo dobre warunki klimatyczne oraz ziemię pod uprawę owoców. Poddębicki region to również strategiczna lokalizacja w celu dystrybucji produktów w kraju i eksportu na inne rynki zbytu – podkreśla Krzysztof Żabówka, Dyrektor Zarządzający Daifressh Berry.

Właśnie dobiega końca budowa pierwszego etapu inwestycji. Na areale 8 ha będą produkowane truskawki, a na 4,5 ha maliny. Wkrótce mają ruszyć prace nad przygotowaniem gruntu pod borówki.

Jak wyjaśnia dyrektor Żabówka firma Daifressh do produkcji owoców zastosowała nowoczesne systemy. Truskawki będą uprawiane na tzw. rynnach, zwanych też stołami. Maliny  w donicach z odpowiednimi rusztowaniami, a borówka w dwóch systemach, tzn. w ziemi i w donicach.

Głównymi atutami takich upraw są: wyprodukowanie najwyższej jakości produktu, wykonywanie przez pracowników pracy w komfortowych warunkach – zbiory na stojąco i w tunelach,  a także ochrona środowiska, bo minimalizowane jest używanie środków ochrony roślin.

W związku z uruchomieniem plantacji przewidziane są nowe miejsca pracy.

– Priorytetowo potraktujemy zatrudnienie ludzi z tego obszaru.  Będziemy potrzebować pracowników do pracy w tunelach,  magazynie, biurze. W tym sezonie to około 100 osób, a w przyszłości liczba ta może zwiększyć się kilkukrotnie – dodaje Krzysztof Żabówka.

Tylko w  tym sezonie produkcja ma pokrywać zapotrzebowanie rynku, czyli około 500 ton truskawek oraz 80 ton malin. Jeszcze w tym roku Daifressh zapowiada rozpoczęcie prac przy budowie nowego magazynu logistycznego w pobliżu plantacji, gdzie usytuowane będą chłodnie, biura oraz sortownia.

– Chyba nie ma ekonomisty, który by nie mówił dziś o załamaniu gospodarki spowodowanej epidemią koronawirusa, dlatego informacje o nowych miejscach pracy są na wagę złota. Na pewno będziemy służyć pomocą i wspierać każdego, kto będzie podejmował inicjatywy tego typu – mówi Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski.

źródło: Gmina Poddębice

 

Spycimierz inspiruje

Rozmowa z prof. KATARZYNĄ SMYK o badaniach naukowych w Spycimierzu, wniosku o wpis na listę UNESCO i postępach w realizacji projektu „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji”.

Jak ocenia Pani przebiegu pierwszej części projektu i osiągnięte rezultaty? Co Pani przyniosło największą satysfakcję?

Właśnie piszę monografię pod roboczym tytułem „Obrzęd jako tekst kultury”, w której wnikliwie analizuję elementy składające się na tradycję układania kwietnych dywanów na uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu. Pod lupę biorę takie szczegóły, jak: sposób ustawienia procesji, materiały i przedmioty używane w przygotowaniach, role zaangażowanych osób, zmienność tego obrzędu. Jest tego dużo. Źródłem informacji są  m.in. nagrane wywiady z mieszkańcami. W ich wypowiedziach wyczuwa się ogromne zaangażowanie, otwartość, to co nazywam spycimierskim sercem. Jestem wdzięczna parafianom, że nam zaufali i wpuścili mnie oraz innych badaczy do swoich domów, gospodarstw, zezwolili na robienie zdjęć i pozwolili nam poczuć tę szczególną atmosferę panującą wokół tego święta.

To dla badacza i dla mnie osobiście wielka satysfakcja.

W pierwszej części projektu przeprowadziliśmy badania geograficzno-przestrzenne i etnologiczne. Udało się  zorganizować warsztaty, które są bardzo ważną  częścią tego projektu , a także konferencje. W rozmowach i pracach naukowych często wracam do ubiegłorocznego międzynarodowego seminarium spycimierskiego. Z dużym zainteresowaniem spotkała się prezentacja Eduardo Carbone z Argentyny, badacza tradycji kwietnych dywanów na całym świecie. Miałam wówczas okazję rozmawiać z księdzem prałatem Wojciechem Krzywańskim, byłym proboszczem parafii w Spycimierzu. Okazuje się, że pomimo upływu lat ksiądz Krzywański nadal żyje tradycją układania kwietnych dywanów. To ważna postać, która przyczyniła się do zachowania i rozwoju tej tradycji. Swoją wiedzę na temat sztuki i kultury wykorzystał bowiem do pobudzenia w parafianach poczucia estetyki i dbałości o każdy szczegół wystroju wsi na Boże Ciało. To procentuje do dzisiaj!

Co czeka nas w tym roku? Czy pandemia koronawirusa ma wpływ na harmonogram działań naukowych?

Przede wszystkim nie jesteśmy pewni, jak będzie wyglądało tegoroczne Boże Ciało. 11 czerwca tuż-tuż, a w kraju nadal mamy ograniczenia dotyczące gromadzenia się. Mieszkańcy na pewno dołożą wszelkich starań, tak jak im serce nakazuje, żeby kwietne dywany pojawiły się na trasie procesji. Oczywiście, jeśli procesje będą dozwolone. Ale czy będzie możliwość uczestnictwa osób z zewnątrz, w jakim zakresie i składzie uda nam się przeprowadzić badania, to się dopiero okaże. Jesteśmy elastyczni i gotowi na każdą ewentualność. Ze względu na pandemię, za zgodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego , przesunęliśmy warsztaty zaplanowane w kwietniu na przełom sierpnia i września. Mam nadzieję, że październikowy termin seminarium spycimierskiego nie będzie zagrożony.

Zwieńczeniem projektu ma być publikacja naukowa – pierwszy w Polsce raport na temat ochrony dziedzictwa niematerialnego. Jaki jest jej cel i kto jest zaangażowany w tworzenie?

Będzie to pionierskie dzieło, do którego materiał zbieramy od kilku lat. Część informacji jest  dostępna m.in. na Portalu Spycimierskim. Ważne będą informacje, jakie zgromadzimy podczas tegorocznych warsztatów poświęconych konsultacjom społecznym. Mieszkańcy będą mieli czas na przedyskutowanie, jak zamierzają chronić swoją tradycję w najbliższych pięciu latach. Wnioski z warsztatów i wewnętrznych dyskusji uwzględnimy w publikacji. Zanim raport zostanie wydany, musi być w całości zaakceptowany przez spycimierzan.
Chciałabym, aby była to praktyczna publikacja, zawierająca instrukcje i wskazówki, jak budować plan ochrony niematerialnych tradycji. Chcemy, przy zachowaniu walorów naukowych, by służyła ona mieszkańcom Spycimierza i tym społecznościom, które kultywują niematerialnie tradycje kultury.

Spycimierskie dywany oraz podobna tradycja w regionie opolskim związana z Bożym Ciałem starają się o wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, prowadzoną przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Jak ocenia Pani tę inicjatywę?

Cieszę się, że pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią, udało się napisać wniosek, uzupełnić go o film oraz fotografie i na czas złożyć całość do sekretariatu UNESCO. Rada ds. Dziedzictwa Niematerialnego, działająca przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dołożyła starań, żeby przeanalizować wniosek, przeprowadzić głosowanie i na końcu opatrzyć go pozytywną rekomendacją, przedkładaną ministrowi. Wszystkim zaangażowanym w tę pracę należą się podziękowania. To dla mnie bardzo ważne, że profesor Piotr Gliński podpisał się pod tym wnioskiem i skierował do sekretariatu UNESCO.

Cieszę się, że wniosek objął także wsie z regionu opolskiego. To przykład na to, że wszyscy, którzy spełniają kryteria określone w konwencji z 2003 r., mają równe prawa, by starać się o wpis na tę światową listę. Mam nadzieję, że wniosek spycimiersko-opolski spotka się z uznaniem ekspertów i tradycja układania kwietnych dywanów dostąpi zaszczytu wpisu na listę UNESCO.

Rozmawiał Andrzej Szoszkiewicz

 

„W Uniejowie”

Od kilku tygodni pozostajemy zamknięci w domu. Zamknięci nie kluczem, ale wielkim poczuciem odpowiedzialności za siebie i innych. Świat, który pędził, musiał się nagle zatrzymać. Wszystko dookoła pozostaje w cieniu koronawirusa (…) Na ten wyjątkowy, szczególnie trudny czas, przekazujemy 81. numer naszego kwartalnika. Znajdziecie w nim słowa duchowego wsparcia od naszego duszpasterza, słowa otuchy od Burmistrza Miasta Uniejów i Rady Miejskiej w Uniejowie, od Zarządu i Rady Powiatu Poddębickiego. Nie poddając się fali przygnębienia, sięgnijcie do świątecznego numeru „W Uniejowie”, w którym, jak zawsze, historia i dzień dzisiejszy.

Z życzeniami zdrowia i wytrwałości w oczekiwaniu na powrót do normalności
Zespół Redakcyjny

W Uniejowie nr 81/2020

źródło: Gmina Uniejów

 

 

MARINA PĘCZNIEW

W związku z trwającym zagrożeniem koronawirusem COVID-19 na terenie Polski uprzejmie informujemy, iż planowany na 01.05.2020 roku termin otwarcia portu jachtowego w miejscowości Wylazłów jest nieaktualny. Nowy termin uzależniony jest od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. W najbliższym czasie udostępniony zostanie regulamin korzystania z portu wraz z cennikiem.

 

WSPARCIE NA STARCIE ….

Mimo panującej trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym z powodu obecności koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce cały czas realizowany jest projekt unijny pn. „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew”. W ramach w/w zadania wygenerowano nowe miejsca przedszkolne, w tym stworzono warunki do objęcia edukacją dzieci z niepełnosprawnością. Zaplanowano w trakcie realizacji projektu zakup niezbędnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek oraz sprzętu, mebli, materiałów biurowo-papierniczych, zakup sprzętu TIK. Aktualnie doposażane są place zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzegu oraz przy Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie.

 

źródło: Gmina Pęczniew

 

Przerwy w dostawie wody

Informujemy mieszkańców gminy obsługiwanych przez wodociąg zbiorowy w Woli Zaleskiej, że w związku z pracami remontowo-konserwacyjnymi,  dniu 28 kwietnia br. mogą nastąpić przerwy w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.

W  związku z panującą suszą  zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Zadzim o  oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.

 Utrzymujący się przez dłuższy okres zwiększony pobór wody może w skrajnych  przypadkach doprowadzić do pogorszenia jakości świadczonych usług, a nawet awarii i przerw w dostawach wody.

W związku z powyższym apeluję  o ograniczenie korzystania z wody w szczególności na

 • podlewanie i zraszanie trawników, klombów,
 • podlewanie upraw działkowych, rolnych i sadowniczych,
 • podlewanie folii i szklarni ogrodowych,
 • mycie pojazdów itp.

W trosce o dobro wszystkich mieszkańców gminy oraz przybyłych gości, proszę o podejście ze zrozumieniem do niniejszego apelu.

ARiMR informuje

Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków
o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowane jest wsparcie, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc.
kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Z kolei rolnicy, którzy chcą ubiegać się w Agencji o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają teraz na to czas do 20 lipca 2020 r.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dofinansowaniem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Wsparcie finansowe na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski w obu naborach można przekazać do oddziałów regionalnych w następujący sposób:
w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl

Biuro Prasowe ARiMR

źródło: Gmina Zadzim

 

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety „Do Rzeczy”

źródło: Gmina Wartkowice

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ