WIEŚCI Z POWIATU

0
167
views

Harmonogram
walnych zebrań sprawozdawczych w ochotniczych strażach pożarnych
na terenie gminy Zadzim w okresie od 01.01.2020 do 30.03.2020

Lp.

Ochotnicza Straż Pożarna

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

1

Bogucice 11.01.2020 17.00 OSP Bogucice

2

Charchów Pański 10.01.2020 19.00 OSP Charchów Pański

3

Chodaki 01.02.2020 18.00 OSP Chodaki

4

Grabina 25.01.2020 18.00 OSP Grabina

5

Jeżew 15.02.2020 17.00 OSP Jeżew

6

Małyń 29.02.2020 18.00 OSP Małyń

7

Ralewice 14.03.2020 18.00 OSP Ralewice

8

Sikory 07.03.2020 19.00 OSP Sikory

9

Wierzchy 22.02.2020 18.00 OSP Wierzchy

10

Wola Zaleska 21.03.2020 18.00 OSP Wola Zaleska

11

Zadzim 07.02.2020 17.00 OSP Zadzim

12

Zalesie 20.03.2020 17.00 OSP Zalesie

13

Zygry 08.02.2020 18.00 OSP Zygry

14

Żerniki 14.02.2020 18.00 OSP Żerniki

 

źródło: Gmina Zadzim

 

I N F O R M A C J A

Gmina Dalików informuje, iż odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości w każdej ilości. Przypominamy, że odpady komunalne należy wystawiać od godziny 6:00 rano. Ustalono harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości obowiązujący w 2020 roku.

Harmonogram odbioru odpadów w 2020 roku

 

źródło: Gmina Dalików

 

 

Zmiana firmy odbierającej odpady

Od stycznia 2020 r. odpady komunalne od mieszkańców z terenu gminy Wartkowice będzie odbierać firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z Częstochowy.

Szczegóły do pobrania.

Agnieszka Mejsner
- harmonogram_strach-1.jpg

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów – terminy w roku 2020

 

Informujemy, iż na terenie gminy Wartkowice funkcjonuje

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków w Wartkowicach ul. Łąkowa 4

Terminy otwarcia w 2020 roku:

poniedziałek 17:00 – 19:00

wtorek 10:00 – 12:00

środa 10:00 – 12:00

czwartek 10:00 – 12:00

piątek 10:00 – 12:00

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW – dot. zbiórki pojemników na odpady

 INFORMACJA

 

W imieniu PreZero Service Centrum Sp. z o. o.

(wcześniej: „Tonsmeier Centrum Sp. z o. o.”)

informujemy

Mieszkańców Gminy Wartkowice z regionów 1, 2 i 3,

aby w dniu 08 stycznia 2020r.

wystawili odpady do zbiórki.

Wraz z odpadami Firma zbierze również pojemniki będące jej własnością.

 

Zaleca się Mieszkańcom oznakowanie pojemników będących ich własnościcą.

 

źródło: Gmina Wartkowice

 

Terminarz wywozu odpadów w gminie Uniejów w 2020 roku

W tym roku odbiorem odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Uniejów będą zajmowały się Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c.G. Kropidłowski i D. Piąstka, Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn – lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o., ul Polna 37, 99-210 Uniejów – partner konsorcjum. Konsorcjum zostało wybrane w postępowaniu przetargowym na usługę „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe na terenie gminy Uniejów w roku 2020”.

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców będzie odbywał się zgodnie z załączonym poniżej terminarzem wywozu odpadków.

Z dniem 1 lutego 2020 roku zmienią się dotychczasowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 27,00 zł/osoba, jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełni obowiązku wypełnienia deklaracji zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 54 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W przypadku zamieszkania nieruchomości przez 5 i więcej osób stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 135 zł. 

 Powyższe stawki obowiązują od 1 lutego 2020 r.

Jednocześnie Urząd Miasta w Uniejowie zawiadamia, iż w styczniu 2020 r. stawki  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kształtują się na poziomie stawek z 2019 r., czyli:

12 zł  miesięcznie od osoby w przypadku segregacji odpadów,

24 zł  miesięcznie od osoby w przypadku braku segregacji odpadów.

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 145 zł za rok.

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania i odbierania w sposób selektywny w wysokości 290 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Opłatę należy uiścić do końca każdego kwartału przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Uniejowie – Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie o/ Uniejów 14 8557 0009 2005 0200 0130 0001, w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie lub u sołtysa danego sołectwa.

Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzony dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Uniejów zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni ścieków w Uniejowie przy ul. Dąbskiej. Punkt czynny jest w czwartki i soboty od 8:00 do 13:00 i w piątki od 13:00 do 18:00.

Do punktu mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady wielkogabarytowe
 • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło
 • opakowania wielomateriałowe
 • przeterminowane leki
 • chemikalia (np.: oleje, rozpuszczalniki, farby, smary, kwasy, tusze drukarskie)
 • zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte opony
 • odpady biodegradowalne, w tym zielone
 • termometry rtęciowe, świetlówki, tonery

Terminarz wywozu odpadów w mieście Uniejów

Terminarz wywozu odpadów w gminie Uniejów_1

Terminarz wywozu odpadów w gminie Uniejów_2

Terminarz wywozu odpadów w gminie Uniejów_3

 

Rok inwestycji na terenie gminy

Podczas XXIV Sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, ostatniej w mijającym roku, burmistrz Józef Kaczmarek podsumował – w formie prezentacji multimedialnej – ostatnie 12 miesięcy działalności samorządu, przede wszystkim pod względem zakończonych w tym czasie inwestycji.

– Ten rok był wyjątkowo trudny pod względem finansowym. Z pewnością nie tylko dla naszej gminy, ale i dla innych samorządów, które tak jak my, borykały się z rosnącymi kosztami inwestycji. Nie było łatwo sprostać dużo wyższym cenom – zarówno materiałów, jak i usług budowlanych, dlatego większość ogłoszonych w mijającym roku przetargów poprzedzała ponowna kalkulacja projektów i cięcie kosztów, ale w taki sposób, aby zapisy pozostały w zgodzie z wnioskami, w których Gmina starała się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Mimo tych trudności, cieszę się, że mogę dziś powiedzieć: „to był dobry rok dla Gminy”! Najważniejsze, że udało się go zamknąć bez nieuregulowanych zobowiązań. Na pewno, jeśli chodzi o budżet, możemy ze spokojem oczekiwać nadejścia Nowego Roku – zapewnił Burmistrz.

Spośród najbardziej spektakularnych inwestycji, wymienionych przez burmistrza Józefa Kaczmarka, należy wymienić: zakończenie kolejnego etapu rozbudowy Kompleksu Termalno-Basenowego „Termy Uniejów”, uruchomienie nowo powstałego centrum konferencyjno-hotelowego Aparthotel „Termy Uniejów”, pozwalającego na przyjęcie dużych grup biznesowych, liczących nawet do 400 osób, wyposażenie odrestaurowanego budynku dawnej plebanii na potrzeby biblioteki miejskiej, która już działa w nowej siedzibie, przebudowę skweru zlokalizowanego u zbiegu ulic Ireny Bojakowskiej i Targowej w Uniejowie czy realizację zakrojonego na szeroką skalę projektu „Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia publicznego w Uniejowie”, w ramach którego powstała widowiskowa, dynamiczna iluminacja Kolegiaty, Zamku wraz z przestrzenią parkową oraz mostu na rzece Warcie, a także częściowa wymiana oświetlenia miejskiego (130 lamp) na energooszczędne, LED-owe, które Gmina w całości zasila z własnej energetyki, poprzez własne linie przesyłowe i transformatory.

Aparhotel „Termy Uniejów” wraz z rondem na drodze krajowej to jedne z najdroższych, ale też koniecznych inwestycji w gminie, oddanych w tym roku do użytku.

Szalenie istotną kwestią jest również realizacja inwestycji drogowych. Warto zacząć od przedsięwzięcia kluczowego, bez którego utrudnione, a wręcz niemożliwe byłoby funkcjonowanie m.in. Aparthotelu. Chodzi o budowę ronda na drodze krajowej nr 72 (w kierunku Turku), które włączyło do ruchu – także wybudowaną w tym roku – ulicę im. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, stanowiącą poniekąd wjazd do nowego hotelu. Kosztowna inwestycja drogowa (ok. 10,5 mln zł) ma jednak swoje dodatkowe uzasadnienie, ponieważ pozwoliła na taką organizację ruchu w obrębie dojazdu do basenów termalnych, aby zminimalizować prawdopodobieństwo kolizji, zarówno na drogach włączających się do ronda, jak i poprzedzającego je od strony miasta, zjazdu z mostu.

III etap rozbudowy „Term Uniejów” nadał kompleksowi basenów ostateczny kształt.

Spośród inwestycji komunikacyjnych, zrealizowanych w 2019 roku na drogach gminnych, warto wymienić ponadto budowę drogi w Kozankach Wielkich, gdzie nawierzchnia bitumiczna została wykonana na całej długości miejscowości i włącza się w drogę powiatową, przebudowaną w porozumieniu oraz ze wsparciem finansowym gminy Uniejów. Kolejny przebudowany odcinek, tym razem w Ostrowsku, liczy sobie około 1 km długości oraz aż 7 szerokości i jest wyposażony w ciąg pieszo-rowerowy, oddzielony od jezdni separatorami ruchu. Takie rozwiązanie to wypadkowa potrzeb pieszych i rowerzystów oraz rolników, którzy dużo łatwiej będą mogli poruszać się gabarytowym sprzętem rolniczym – podczas otwarcia zostało pochwalone przez władze powiatu i być może zostanie zaadaptowane w innych miejscowościach. Dzięki środkom z dotacji Wojewody, jesienią tego roku gmina przeprowadziła remont nawierzchni ulic Krasińskiego, Mickiewicza, Makowej oraz Tęczowej, zlokalizowanych na terenie uzdrowiska. W dodatku, na terenie gminy jeszcze przed końcem roku udało się rozpocząć dwie kolejne inwestycje drogowe, których zakończenie zaplanowano wiosną przyszłego roku – mowa o przebudowie drogi w Hipolitowie oraz budowie „by-passa” w Spycimierzu. Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo w poprzednich wpisach na stronie.

Przebudowa drogi w Hipolitowie w trakcie realizacji.

Jeżeli mowa o inwestycjach już rozpoczętych, a mających termin realizacji z datą „2020”, to nie sposób pominąć złożonego projektu pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Uniejów w miejscowościach: Spycimierz, Uniejów i Wilamów”, na który samorząd pozyskał aż 1,5 mln zł dofinansowania. Realizowane wspólnie z Parafiami: przebudowa otoczenia kościoła w Wilamowie, uniejowskiej Kolegiaty oraz rozbudowa Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu, są na etapie podpisanych umów z wykonawcami, zgodnie z którymi inwestycje powinny zakończyć się w pierwszym półroczu 2020 roku.

Z otoczenia Kolegiaty już zniknęły drzewa, które zagrażały bezpieczeństwu wiernych oraz samego zabytku. W ramach projektu zmieni się m.in. ogrodzenie oraz nawierzchnia chodników. Będzie też zadbana zieleń z prawdziwego zdarzenia.

Kościół w Wilamowie wymaga „okiełznania” zieleni, stanowiącej przedpole dla całego obszaru. Tuż obok, w miejscu dzikiego parkingu powstanie utwardzona kostką i płytami przestrzeń komunikacyjna.

Z kolei, na terenie Parafìi Spycimierz, projekt obejmuje kolejny etap przebudowy Trasy Bożego Ciała.

źródło: Gmina Uniejów

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ