WAŻNY KOMUNIKAT! – POWIADAMIAJĄC O ZDARZENIU NIE ZAWSZE MUSISZ TO ROBIĆ OSOBIŚCIE W JEDNOSTCE POLICJI

0
118
views

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek Policji dostępne na stronach internetowych oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów jednostek Policji dostępne na stronach internetowych, aplikacji „Moja Komenda” oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem (nie dotyczy sytuacji nagłych).

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymają Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w  niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej – przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.

źródło: http://www.poddebice.policja.gov.pl/

 

INSPEKTOR SŁAWOMIR LITWIN NOWYM SZEFEM ŁÓDZKICH POLICJANTÓW

1 marca 2020 roku w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego szefa łódzkich policjantów. Udział w niej wzięli : Wicewojewoda Łódzki Pan Karol Młynarczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak , przewodniczący wojewódzkich struktur NSZZP nadkom. Krzysztof Balcer oraz wiceprzewodniczący NSZZ Pracowników Policji, przedstawiciele BSWP i CBŚP, kadra kierownicza garnizonu łódzkiego , przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łodzi a także Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud. W uroczystości wprowadzenia insp. Sławomira Litwina , nowego KWP w Łodzi, wzięli również udział dotychczasowi współpracownicy z Gabinetu KGP.

Komendant Główny Policji z dniem 11 marca 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków na  stanowisku  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Sławomirowi Litwinowi. Podczas uroczystości nowy szef łódzkich policjantów przywitał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i zameldował Komendantowi Głównemu Policji objęcie stanowiska.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak na wstępie podziękował pełniącemu obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomaszowi Olczykowi za wzorowe wywiązanie się z kierowania łódzkim garnizonem. Nadinsp. Dariusz Augustyniak zabierając głos, podkreślił profesjonalizm i doświadczenie insp. Sławomira Litwina, które były podstawą do powołania go na to  stanowisko. Komendant wyraził również przekonanie, że kompetencje i dotychczasowy dorobek w służbie pozwolą na bardzo dobrą realizację postawionych przed nim zadań. Podkreślił, że przed nowym szefem łódzkich funkcjonariuszy wiele wyzwań, które w szczególności powinny obejmować trzy obszary. Jako pierwszy wskazał dbałość o bezpieczeństwo mieszkanców Ziemi Łódzkiej, kolejny to  zapewnienie właściwych warunków pełnienia służby i pracy policjantom i pracownikom policji. Jako trzeci obszar Komendant Augustyniak wskazał na właściwą współpracę z instytucjami i przedstawicielami samorządów.

Wicewojewoda Karol Młynarczyk życzył wielu sukcesów wyrażając nadzieję na bardzo dobre współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa w regionie łódzkim.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Sławomir Litwin w swoim wystąpieniu podkreślił między innymi, że za każdym sukcesem lidera stoi praca całego zespołu, który w tym przypadku tworzą policjanci i pracownicy policji. Wyraził także nadzieję na bardzo dobrą współpracę z przedstawicielami związków zawodowych.

Insp. Sławomir Litwin służbę w Policji rozpoczął we wrześniu 1990 roku.  Od początku swojej zawodowej drogi był związany z częstochowską Policją, w której służbę pełnił do 2006 roku. Następnie został naczelnikiem Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach oraz naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.  W 2011 roku mianowany na zastępcę naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Katowicach. W 2012 r. objął stanowisko zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie, a w 2014 I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie. W 2015 roku powołany został na stanowisko Komendanta tej jednostki. Od 2017 roku realizował zadania jako Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Inspektor Sławomir Litwin jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej. W 2003 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W czasie swojej ponad 29-letniej służby odznaczony Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant . Jest żonaty, ma jedno dziecko. Czas wolny najchętniej spędza z rodziną. Interesuje się podróżami oraz motoryzacją.

Źródło: KWP w Łodzi

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ