Uroczyste przekazanie lekkiego samochodu operacyjnego

0
246
views

W dniu 16 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach. Zakup pojazdu był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi, Starostwa Powiatowego w Poddębicach oraz Gmin: Poddębice, Uniejów, Wartkowice, Zadzim, Dalików i Pęczniew. Tutejsza Komenda składa podziękowanie za okazaną pomoc finansową. Uroczystość przekazania pojazdu została połączona ze Spotkaniem Wigilijnym strażaków i pracowników cywilnych tut. Komendy oraz członków Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

http://nbip.pl/kppsppoddebice/i/?i=50393

http://nbip.pl/kppsppoddebice/i/?i=50394

http://nbip.pl/kppsppoddebice/i/?i=50395

http://nbip.pl/kppsppoddebice/i/?i=50397

 

Odznaczenia i wyróżnienia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 

W dniu 26 listopada 2019 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyła się uroczysta akademia, na której odznaczenia i wyróżnienia z okazji  Narodowego  Święta  Niepodległości 11 Listopada otrzymali strażacy z terenu województwa łódzkiego. Wśród awansowanych na wyższe stopnie służbowe znalazł się funkcjonariusz tut. Komendy Mariusz Szewczyk, który otrzymał stopień starszego sekcyjnego.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ćwiczenia JTI Polska

W dniu 19 listopada o godz. 10 00 w miejscowości Stary Gostków gm. Wartkowice na terenie JTI Polska w ramach doskonalenia zawodowego JRG odbyły się ćwiczenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej powiatu poddębickiego. Założenie do ćwiczeń przewidywało rozszczelnienie się podczas przewożenia, a następnie pożar zbiornika z pentanem znajdującego się na zewnętrznym składowisku w pobliżu jednego z budynków produkcyjnych. Założenia przewidywały też, że wyniku zdarzenia jeden z pracowników firmy JTI Polska został poszkodowany i pozostawał w strefie zagrożenia. W ćwiczeniach brały udział zastępy GCBA 5/37,5, GBA 2,5/24 i SLRr z JRG Poddębice, GCBA-Rt 7/52 OSP KSRG Wartkowice, GBA-Rt 4/25 z OSP KSRG Biernacice.

Ćwiczenia miały na celu:

– sprawdzenie skuteczności alarmowania sił i środków, gotowości bojowej Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej KP PSP w Poddębicach oraz Jednostek OSP KSRG Powiatu Poddębickiego,

– doskonalenia koordynacji działań między współpracującymi Jednostkami oraz pracownikami firmy JTI Polska,

– sprawdzenie stanu technicznego sprzętu biorącego udział w działaniach,

– doskonalenie działań przy użyciu posiadanych środków łączności,

– doskonalenie umiejętności dowodzenia działaniami i współdziałania poszczególnych Jednostek,

– określenie operatywności Jednostek biorących udział w akcji oraz Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach,

– przeprowadzenie szkolenia teoretycznego ćwiczących,

– podnoszenie poziomu wyszkolenia poprzez obycie ze sprzętem,

– doskonalenie posiadanych umiejętności praktycznych w zakresie działań ratowniczo- gaśniczych w zakładach pracy,

– Integracja ćwiczących jednostek, wymiana doświadczeń.

 

Zrealizowane przedsięwzięcie szkoleniowe miało również na celu zapoznanie uczestników ćwiczeń z obiektami zakładu oraz specyfiką jego funkcjonowania. Rozpoznano także zasady dotyczące wejścia oraz poruszania się po zakładzie. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystywane urządzenia i instalacje przeciwpożarowe. Uczestników zapoznano z rodzajem przechowywanych półproduktów, substancji oraz zagrożeniami, które w związku z nimi mogą wystąpić.

Tutejsza Komenda składa podziękowanie za okazane wsparcie dla firmy JTI Polska w zakresie realizacji niniejszych ćwiczeń. Uczestnictwo ratowników w tego typu projektach wpływa pozytywnie na skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, a tym samym na poprawę zabezpieczenia operacyjnego zakładu JTI Polska i gminy Wartkowice. Biorąc pod uwagę powyższe liczymy na dalszą współpracę na wielu płaszczyznach mając na uwadze poprawę warunków ochrony przeciwpożarowej.

 

 

 

 

źródło: kppsppoddebice.binp.info

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ