Targi edukacyjne z policyjnym akcentem

0
44
views

Policjanci z poddębickiej komendy na Targach Akademickich w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach zachęcali młodzież ze szkół średnich do wstąpienia w niebieskie szeregi. Stoisko informacyjne z ofertą dla osób zainteresowanych pracą w policyjnym mundurze cieszyło się zainteresowaniem.

30 marca 2023 roku na hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach odbyły się targi edukacyjne, których organizatorem były Akademickie Inicjatywy. Całość przedsięwzięcia objęta była honorowym patronatem Starosty Poddębickiego. Podczas odbywających się targów nie zabrakło również policjantów, którzy przygotowali stoisko informacyjne w ramach promocji zawodu.  Każdy odwiedzający mógł się dowiedzieć jak wyglądają poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego, jakie dokumenty składa kandydat  oraz  gdzie szukać informacji dotyczących procedury rekrutacyjnej.  Młodzież była zainteresowana specyfiką służby w poszczególnych pionach, zadawała mnóstwo pytań odnośnie wymagań, możliwości rozwoju  oraz chciała poznać kryteria przyjęć do służby w mundurze. Funkcjonariusze udzielali szczegółowych porad oraz rozdawali ulotki informacyjne. Targi edukacyjne były również świetną okazją do promowania narzędzia informatycznego jakim jest „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacja „Moja Komenda”. Oprócz tego dzielnicowy omawiał również założenia programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”, informując jak najszybciej można skontaktować się z „policjantem pierwszego kontaktu”.

Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi!

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji  mogą uzyskać niezbędne informacje w:
ZESPOLE KADR I SZKOLENIA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W PODDĘBICACH PRZY ULICY TARGOWEJ 22.

 

Co daje Ci służba w Policji:

 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie przed ukończeniem 26 roku życia ok. 4855 złotych netto, po ukończeniu 26 roku życia ok. 4544 złotych netto;
 • możliwość uzyskania praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat;
 • uzyskanie tytułu licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestnictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestnictwo w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

 

Wymagania podstawowe:

Służbę w Policji możesz pełnić jeżeli jesteś obywatelem Polski:

 • o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystającym z pełni praw publicznych,
 • posiadającym co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadającym zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować,
 • dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

 • podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) 
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

mł.asp. Sylwia Kaźmierczak

 

źródło: https://poddebice.policja.gov.pl/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ