Tarcza Finansowa PFR 2.0. Kto i na co może liczyć?

0
98
views

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wdrożenie Tarczy Finansowej 2.0. Wyjaśniamy, co się w niej znalazło, kto może liczyć na wsparcie, co musi zrobić i co może zyskać oraz od kiedy można wnioskować o pomoc.

Rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0 oraz Tarcza Branżowa. To wsparcie dla firm poszkodowanych podczas drugiej fali koronawirusa. Kto konkretnie może liczyć na owe wsparcie i co ono oznacza w praktyce? I najważniejsze: od kiedy można wnioskować o pomoc?

– Tarcza Finansowa 2.0 dla ok. 40 branż, po kodach PKD, najmocniej dotkniętych pandemią, będzie miała wartość od 35 do 40 mld zł – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Dodał, że w ramach Tarczy 2.0 rząd przeznaczy ok. 3 mld zł dla mikrofirm, 5 mld zł dla małych, a 25-27 mld zł dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

KPRM udostępniła prezentację Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0. Wynika z niej, że firmy mogą liczyć na wypłatę bezzwrotnych środków. Subwencja uzależniona będzie od spadku obrotów, a także utrzymania firmy i zatrudnienia oraz wykazania faktycznych strat.

Tarcza Finansowa PFR 2.0

(KPRM)

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o subwencję?

Jak wyjaśnia PFR, różnią się one w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.

Mikrofirma

Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty zależy od poziomu spadku przychodów w okresie od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2020 r., w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.

Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika. Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r., w porównaniu do 2020 r.

MŚP

Jak podaje PFR, kwota subwencji dla MŚP jest sumą predykcji (przewidywanych) kosztów stałych, które „wedle najlepszej wiedzy przedsiębiorcy mogą zostać przez niego poniesione”.

Ponadto kwota subwencji zależy również od „poniesionych kosztów stałych, niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z zysku brutto oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie, inne środki pomocy otrzymane na podstawie Tymczasowych Ram lub wsparcie z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy, pomiędzy listopadem 2020 a kwietniem 2021 r.”.

Jednocześnie w ramach Programu kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby etatów i 72 tys. zł. A w przypadku skorzystania z obu Tarcz Finansowych, łączna wysokość wsparcia nie może przekroczyć iloczynu sumy liczby etatów i 144 400 zł.

Kwota subwencji dla MŚP pokrywa 70 proc. straty brutto beneficjenta za okres listopad 2020 – kwiecień 2021 r. Przy czym strata brutto obliczana jest z wyłączeniem rezerw na aktywa oraz uwzględnia wsparcie otrzymane z innych źródeł.

Subwencja finansowa dla MŚP jest bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

  • Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.
  • Rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie.
  • Przedstawienie rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.

Zasady wykorzystywania subwencji

Środki można wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników. Z otrzymanych środków nie można przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.

Tarcza Finansowa PFR 2.0

(KPRM)

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Zakaz przeznaczania otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Z otrzymanych środków nie można finansować przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji

Pomoc rządu dla firm będzie dostępna nawet do marca. – Pozostawiam ten termin otwartym. Nie wiemy, jak długotrwały będzie atak wirusa na gospodarkę. Wolę, by przedsiębiorcy wiedzieli, że jeżeli pomoc będzie konieczna również w styczniu, lutym, marcu, to ona będzie dostępna – zapewnił premier.

Wśród branż objętych wsparciem znajdą się m.in. gastronomia, przewozy, hotelarstwo, turystyka, kultura, rozrywka. Według premiera, po pomoc firmy będą mogły zgłaszać się już w najbliższych dniach.

źródło: money.pl

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ