Tarcza antykryzysowa. 5 tys. zł pożyczki dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców

0
74
views

Pożyczka w wysokości 5 tys. zł przysługuje samozatrudnionym oraz przedsiębiorcom zatrudniającym do 9 pracowników. Nie muszą dowodzić, że w związku z kryzysem spadły ich przychody. Mogą także wnioskować o jej umorzenie.

Pożyczka dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców

Już pierwsza tarcza antykryzysowa przewidywała przyznanie przedsiębiorcom bezzwrotnych pożyczek. Przepisy zakładające udzielanie takiego wsparcia weszły w życie 1 kwietnia, ale ich kształtowi od początku sprzeciwiało się wielu przedsiębiorców – a to dlatego, że w pierwotnej wersji obejmowały niewielką grupę.

Początkowo bowiem umorzenie pożyczki miało dotyczyć tylko tych właścicieli firm, którzy przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia nie zmniejszyli stanu zatrudnienia, co z automatu wykluczało samozatrudnionych.

Rząd szybko się zreflektował i przygotował nowe przepisy, które obejmują szerszą grupę odbiorców. Teraz pomoc skierowana jest do wszystkich mikroprzedsiębiorców, czyli osób prowadzących działalność gospodarczą.

Trzeba jednak spełnić następujące warunki:

• mniej niż 10 osób w firmie,

• roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nieprzekraczający 2 mln EUR lub suma aktywów jego bilansu wynosi mniej niż 2 mln EUR.

• działalność gospodarczą prowadzona przed 1 marca 2020 roku.

Kiedy pożyczka 5000 zł będzie bezzwrotna?

Przedsiębiorca nie będzie musiał zwracać pożyczki, jeśli przetrwa trzy miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

„We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki” – to dokładna treść art. 15 zzd ust. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

To duża zmiana w stosunku do pierwotnego brzmienia przepisów. Pierwsza wersja tarczy zakładała, że warunkiem umorzenia pożyczki było „utrzymanie stanu zatrudnienia z 29 lutego”. Teraz wystarczy prowadzić działalność przez trzy miesiące od otrzymania świadczenia.

Maląg: Na mikropożyczki i dofinansowania do wynagrodzeń przekazano 3,3 mld zł

Pożyczka dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców z urzędu pracy – wniosek o umorzenie

Wniosek o umorzenie pożyczki dla mikrofirmy powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym spełniony zostanie warunek jej umorzenia, czyli prowadzenie działalności przez 3 miesiące. Wniosek składa się do właściwego powiatowego urzędu pracy w formie elektronicznej lub papierowej.

Pożyczka dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców – uwaga na haczyk

Z dosłownego brzmienia przepisów wynika, że pożyczka będzie bezzwrotna, jeśli beneficjent złoży wniosek o jej umorzenie w terminie 14 dni od dnia spełnienia pierwszego warunku. Wynika z tego, że jeśli samozatrudniony/mikroprzedsiębiorca spóźni się choć o dzień z jego złożeniem, będzie musiał zwrócić uzyskaną pomoc.

Kiedy miną trzy miesiące od udzielenia pożyczki, zainteresowany będzie miał dwa tygodnie na to, by poinformować urząd pracy o tym, że nadal prowadził w tym czasie działalność gospodarczą.

A co, jeśli nie uda się spełnić warunków? Pewną formą pocieszenia dla przedsiębiorcy może być to, że mimo wszystko warunki spłaty są atrakcyjne.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Z kolei okres spłaty pożyczki dla mikrofirmy może wynieść do 12 miesięcy. Karencja w spłacie kapitału wraz z odsetkami wynosi trzy miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych krok po kroku

• W urzędzie

Wniosek o pożyczkę można złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym terytorialnie ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej. Dokumenty w formie papierowej można wysłać na adres właściwego urzędu pracy, bądź też złożyć je w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie za pomocą specjalnej wrzutni, która służy do bezkontaktowego obiegu korespondencji.

• Przez internet

Aby złożyć wniosek przez internet, należy mieć co najmniej Profil Zaufany, który można założyć za pośrednictwem bankowości internetowej.

Wchodzimy na stronę praca.gov.pl i w Usługach Elektronicznych Urzędów Pracy wybieramy ikonę znajdującą się po prawej stronie – „Tarcza Antykryzysowa”. Zostaniemy przekierowani do sekcji, w której znajduje się kilka oferowanych przez specustawę rozwiązań. Interesuje nas środkowa ikona w górnym rzędzie (żółty koronawirus).

W kolejnym kroku zapoznamy się z instrukcjami oraz zostaniemy poproszeni o wybranie urzędu pracy właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Do znajdującej się na samym dole strony wpisujemy nazwę miasta, system zaproponuje dostępne urzędy.

Następnie przechodzimy do wypełnienia wniosku, w którym wpisujemy wszystkie podstawowe informacje o firmie (adres siedziby, dane kontaktowe, osoby uprawnione do reprezentowania firmy). Jest tam punkt o nazwie „treść wniosku”, ale nie musimy tworzyć żadnych elaboratów, a jedynie wpisać wysokość pożyczki, o jaką wnioskujemy oraz sposób przekazania tych pieniędzy.

W rubryce „Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dn. 29.02.2020 r.” samozatrudnieni wpisują „0”.

Kolejny etap to oświadczenia dotyczące tego, że składający jest samozatrudnionym lub mikroprzedsiębiorcą i nigdy nie korzystał ze wsparcia przewidzianego przez specustawę.

Na sam koniec dodajemy dwa załączniki: umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności oraz formularz związany z pomocą publiczną. Oba dokumenty znajdują się na stronach internetowych urzędów pracy.

O ile do tej pory wszystko odbywało się elektronicznie, to już wnioski będziemy musieli wydrukować, podpisać, zeskanować i wgrać.

Na zakończenie procedury, zostanie wygenerowane automatycznie Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP). Status wniosku można sprawdzić kontaktując się bezpośrednio z powiatowym urzędem pracy lub poprzez portal, na którym wniosek został złożony. Wszelkie pisma w sprawie wniosku złożonego elektronicznie, wnioskodawca będzie otrzymywał na swoje konto w portalu.

Wnioskowana kwota pożyczki będzie w całości i niezwłocznie przelana na podany numer konta, w ciągu do dwóch dni roboczych od podpisania umowy.

źródło: money.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ