Szkolenie dla rodzin zastępczych – INFO Z POWIATU

0
113
views

W dniu 2 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poddębicach odbyło się, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, spotkanie konferencyjno-szkoleniowe dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poddębickiego. Konferencję otworzył Piotr Majer Wicestarosta Powiatu Poddębickiego. W szkoleniu udział wzięli: Romana Dominiak – Naczelnik Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach  oraz zaproszeni prelegenci: przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach.
Rodziny zastępcze w trakcie szkolenia zapoznały się z atrapami środków odurzających, które zaprezentowane zostały przez sierż. Dominika Krawczyka z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach. Bożena Michalska – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach przybliżyła zachowania autodestrukcyjne, natomiast Ewa Burska psycholog specjalny przybliżył Mindfulness – proces psychologiczny koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili, który może zostać rozwijany poprzez medytację lub inne ćwiczenia. Wiele miejsca aspirant pracy socjalnej Katarzyna Matusiak poświęciła stresowi szkolnemu, a w szczególności jak go rozpoznawać oraz jakiego wsparcia należy udzielić dzieciom.
Tematyka szkolenia spotkała się z zainteresowaniem rodziców zastępczych, którzy pozytywnie oceniali możliwość poszerzenia swojej wiedzy w powyższym zakresie.

Obraz na stronie 2019_10_02_01_pcpr_konferencja.jpg

Obraz na stronie 2019_10_02_02_pcpr_konferencja.jpg

Obraz na stronie 2019_10_02_03_pcpr_konferencja.jpg

Obraz na stronie 2019_10_02_04_pcpr_konferencja.jpg

PCPR

Jubileusz 20-lecia Zespołu Śpiewaczego „Górzanie”

   W sobotę, 28 września 2019r. Zespół Śpiewaczy „Górzanie” obchodził 20 – lecie istnienia. Do sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Bałdrzychowskiej licznie przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, zespoły śpiewacze, stowarzyszenia, delegacje KGW z terenu powiatu, strażacy, przedsiębiorcy, sympatycy i mieszkańcy.
Wszyscy zgromadzeni na uroczystości gratulowali członkom zespołu osiągnięć w pielęgnowaniu folkloru, obyczajów i kultury ludowej.
Podczas Jubileuszowych uroczystości władze Powiatu Poddębickiego reprezentowali: Starosta Poddębicki – Małgorzata Komajda, Wicestarosta – Piotr Majer oraz Członek Zarządu Powiatu w Poddębicach – Beata Przybylska.
Wicestarosta Poddębicki na ręce Prezesa Stowarzyszenia „Górzanie” Barbary Jarugi złożył wszystkim członkom zespołu wyrazy wdzięczności za aktywną działalność i wytrwałą pracę społeczną służącą rozwojowi oraz kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców. Pogratulował dotychczasowych sukcesów i dokonań.
Zwieńczeniem uroczystości był jubileuszowy występ Zespołu „Górzanie”.

PR

Jubileusz 20-lecia Zespołu Śpiewaczego „Górzanie” – galeria

Jubileusz 20-lecia Zespołu Śpiewaczego ˝Górzanie˝

Jubileusz 20-lecia Zespołu Śpiewaczego ˝Górzanie˝

Jubileusz 20-lecia Zespołu Śpiewaczego ˝Górzanie˝

Jubileusz 20-lecia Zespołu Śpiewaczego ˝Górzanie˝

Jubileusz 20-lecia Zespołu Śpiewaczego ˝Górzanie˝

 

źródło: poddebicki.pl

 

Lokalna Grupa Działania “Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 “Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcie Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD realizowane w ramach Projektu Grantowego.

Wnioski można składać do 30 października 2019 r.

Szczegółowe informacje oraz bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30—15.30) oraz punkcie konsultacyjnym w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, p. 2 (czynne w środę w godz. 16.00-18.00).

źródło: Gmina Poddębice

 

Druhowie z OSP w Zygrach pozyskali  kolejne dofinansowanie na działalność swojej jednostki. Tym razem skorzystali z Programu Priorytetowego  – „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska”.  W dniu 2 października br. w Komendzie Powiatowej PSP w Poddębicach przedstawiciele Zarządu OSP Zygry podpisali umowę z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie wysokości, przeznaczenia i sposobu uruchomienia  dofinansowania. Środki w kwocie 32 000,00 zł zostaną wykorzystane  na zakup nowoczesnej motopompy pożarniczej. Dotacja stanowi 80% wartości całego zadania. Wszystkich bardzo cieszy duże zaangażowanie i działania zygierskich strażaków w celu rozwoju i  poprawy gotowości bojowej jednostki.

DSCN0680.jpgDSCN0681.jpgDSC_0334.jpgIMAG1849.jpg

źródło: Gmina Zadzim

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ