ŚWIĘTO POLICJI W PODDĘBICKIEJ KOMENDZIE

0
72
views

W Komendzie Powiatowej Policji w Poddębicach odbyły się obchody Święta Policji. Podczas uroczystości zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Z uwagi na stan epidemii uroczystość odbyła w kameralnym gronie.

27 lipca 2021 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, rozpoczęła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Święta wyjątkowego, bo obchodzonego w 102 rocznicę powołania Polskiej Policji. Z uwagi na panujące zagrożenie epidemiologiczne, uroczystość miała trochę inny wymiar. Ograniczona była liczba uczestniczących w niej funkcjonariuszy, pracowników Policji jak i zaproszonych gości. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, Wicestarosta Powiatu Poddębickiego Piotr Majer oraz Komendant Państwowej Straży Pożarnej młodszy brygadier Radosław Cieślikowski.

Podczas uroczystej zbiórki, Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Krzysztof Kotkowski wraz z Wicestarostą Powiatu Poddębickiego Panem Piotrem Majerem, wręczyli nominacje na wyższe stopnie służbowe podległym funkcjonariuszom. W tym roku mianowanych zostało 25 policjantów. Dodatkowo Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin, wyróżnił listem gratulacyjnym za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych czworo poddębickich funkcjonariuszy.

Przełożony poddębickich policjantów oraz Wicestarosta Powiatu Poddębickiego Pan Piotr Majer, wygłosili okolicznościowe przemówienie, w którym podziękowali policjantkom, policjantom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, za codzienny trud i zaangażowanie w służbę człowiekowi i społeczeństwu.

Z okazji Święta Policji na ręce Komendanta Powiatowego inspektora Krzysztofa Kotkowskiego, wpłynęły życzenia dla funkcjonariuszy i pracowników poddębickiej policji od Senatora RP Pana Przemysława Błaszczyka, Wojskowego Komendanta Uzupełnień podpułkownika Macieja Kwiatkowskiego oraz Komendanta Placówki Straży Granicznej w Łodzi kapitana SG Marcina Mroza.

  • Uroczystość z okazji Święta Policji, na zdjęciu umundurowani funkcjonariusze oraz przybyli goście.
  • Uroczystość z okazji Święta Policji, na zdjęciu umundurowani funkcjonariusze oraz przybyli goście.

źródło: http://www.poddebice.policja.gov.pl/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ