Świadczenie ratownicze dla emerytów – czynnych oraz byłych strażaków OSP

0
28
views

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych dała możliwość uzyskania specjalnego świadczenia w formie dodatku do emerytury w wysokości 200 zł. Do tej pory wniosek o przyznanie wsparcia w tej postaci złożyło ponad 150-ciu emerytowanych mieszkańców naszej gminy.

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, burmistrz Józef Kaczmarek w ramach sprawozdania z międzysesyjnej działalności samorządu nawiązał do spotkania, które odbył z prezesami jednostek OSP z terenu gminy, w sprawie możliwości uzyskania stałego, comiesięcznego dodatku do emerytury, przysługującego byłym i obecnym druhnom oraz druhom ochotnikom. Prezesi zostali wówczas poproszeni o poinformowanie mieszkańców o możliwości ubiegania się o świadczenie, w wyniku czego wnioski złożyło już ponad 150-ciu emerytowanych strażaków OSP. Burmistrz jednocześnie zaapelował do obecnych radnych, sołtysów i dyrektorów jednostek o rozpropagowanie wiadomości o dodatku w swoim otoczeniu:

– Jeżeli znacie Państwo jeszcze kogoś, kto był czynnym strażakiem i nie złożył takiego wniosku, być może nie ma wiedzy o tym, informacja jeszcze do niego nie dotarła, bardzo proszę o podpowiedź, aby taką osobę skierować do Urzędu Miasta, gdzie nadal uzupełniamy wnioski.

Gotowe wnioski oraz pomoc w ich uzupełnieniu otrzymają Państwo u p. Konrada Bączyka, pracownika Urzędu Miasta w Uniejowie. Można skontaktować się z nim telefonicznie, pod numerem 63-288-97-40 lub 63-288-97-44 albo osobiście, w sekretariacie na I piętrze.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) – przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego, złożony do komendanta powiatowego PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należał strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Aby ubiegać się o to świadczenie należy spełnić kilka ustawowych warunków:

  • osiągnąć wiek emerytalny (mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat),
  • udokumentować bezpośredni udział w przynajmniej jednych działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych w roku przez okres 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet,
  • złożyć kompletny wniosek o przyznanie świadczenia do Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach.

Poprzez udokumentowanie udziału w przynajmniej jednych działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych rozumie się ewidencję prowadzoną przez właściwą Komendę Powiatową PSP. W przypadku, gdy ewidencja udziału strażaków OSP w działaniach ratowniczych nie obejmuje wskazanego przez wnioskodawcę okresu, jest on zobowiązany uzyskać potwierdzenie w formie oświadczeń trzech świadków. Wymaga się, aby jeden ze świadków był osobą zaufania publicznego w okresie przez siebie poświadczanym (np. komendant gminny, burmistrz, urzędnik gminy, etc.). Składając wniosek o przyznanie świadczenia należy zadbać o jego właściwe przygotowanie i rzetelność zebranych oświadczeń świadków.

Wniosek wraz z oświadczeniami świadków jest weryfikowany przez Burmistrza Miasta Uniejów. Po pozytywnym zweryfikowaniu wnioskodawca składa zebrane dokumenty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach. Komendant Powiatowy PSP wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia. Od decyzji przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym przez kodeks postępowania administracyjnego.

(MB)

Dodatkowe informacje oraz dokumenty do pobrania:

Informacje na stronie internetowej KG PSP

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego

Wniosek o potwierdzenie bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych

Oświadczenia świadka

Instrukcja pomocnicza dla członków OSP

 

Stypendia dla uczniów

26 listopada 2022 roku po raz siódmy, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, zostały wręczone jednorazowe stypendia Burmistrza Miasta Uniejów za wysokie wyniki w nauce uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom z terenu gminy Uniejów. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w sobotę, 26 listopada, w Sali Rycerskiej na zamku w Uniejowie.

Ideą przyznawanych stypendiów jest nagrodzenie uczniów za trud i pracę jaką wkładają w zdobywanie dobrych wyników w nauce. W tym roku nagrodzono 52 osoby. Stypendia otrzymało 25 studentów oraz 27 uczniów szkół średnich. Studenci, których średnia ocen wynosiła 4,5 oraz wyżej  otrzymali nagrody w wysokości 1 200 zł, natomiast uczniowie szkół średnich, których średnia ocen wynosiła 4,75 oraz wyżej  otrzymali nagrody w wysokości 850 zł.

W imieniu Burmistrza Uniejowa nagrody wręczył: Tomasz Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie. Na Sali obecne były również pracownice referatu ds. oświaty w Urzędu Miasta: Agnieszka Antczak, Agnieszka Bednarkiewicz i Milena Kudanowska, a uroczystość poprowadził Robert Palka – dyrektor MGOK w Uniejowie.

,,Nie ma większej radości niż nagradzać was za wasze sukcesy, niż nagradzać młodzież. To w Was widzimy nadzieję na jeszcze lepszą przyszłość – mówił  podczas wręczenia stypendiów, reprezentujący Burmistrza, Tomasz Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie.

Laureatom stypendiów gratulujemy znakomitych wyników w nauce. Mamy nadzieję, że otrzymane stypendium umocni Uczniów w dążeniu do realizacji własnych marzeń.

 

źródło: Gmina Uniejów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ